Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
24/03/2015
Bạc Liêu
1549
Bến Tre
3616
Vũng Tàu
3340
Thứ hai
23/03/2015
Cà Mau
7392
Đồng Tháp
7879
TP Hồ Chí Minh
8774
Chủ nhật
22/03/2015
Đà Lạt
0539
Kiên Giang
4574
Tiền Giang
3304
Thứ bảy
21/03/2015
Bình Phước
7903
Hậu Giang
3856
TP Hồ Chí Minh
2909
Long An
9958
Thứ sáu
20/03/2015
Bình Dương
3425
Trà Vinh
0242
Vĩnh Long
8359
Thứ năm
19/03/2015
An Giang
5175
Bình Thuận
4882
Tây Ninh
6686
Thứ tư
18/03/2015
Cần Thơ
6611
Đồng Nai
4189
Sóc Trăng
4765
Thứ ba
17/03/2015
Bạc Liêu
6291
Bến Tre
1480
Vũng Tàu
6292
Thứ hai
16/03/2015
Cà Mau
2528
Đồng Tháp
2649
TP Hồ Chí Minh
2203
Chủ nhật
15/03/2015
Đà Lạt
5053
Kiên Giang
6780
Tiền Giang
3481
Thứ bảy
14/03/2015
Bình Phước
4622
Hậu Giang
2398
TP Hồ Chí Minh
6599
Long An
7443
Thứ sáu
13/03/2015
Bình Dương
1048
Trà Vinh
2966
Vĩnh Long
0403
Thứ năm
12/03/2015
An Giang
3436
Bình Thuận
3951
Tây Ninh
3949
Thứ tư
11/03/2015
Cần Thơ
3395
Đồng Nai
0102
Sóc Trăng
7435
Thứ ba
10/03/2015
Bạc Liêu
5668
Bến Tre
0320
Vũng Tàu
9731
Thứ hai
09/03/2015
Cà Mau
3296
Đồng Tháp
3947
TP Hồ Chí Minh
3647
Chủ nhật
08/03/2015
Đà Lạt
4338
Kiên Giang
0001
Tiền Giang
5478
Thứ bảy
07/03/2015
Bình Phước
0268
Hậu Giang
8271
TP Hồ Chí Minh
7987
Long An
5286
Thứ sáu
06/03/2015
Bình Dương
6641
Trà Vinh
8992
Vĩnh Long
1588
Thứ năm
05/03/2015
An Giang
9733
Bình Thuận
8596
Tây Ninh
7583
Thứ tư
04/03/2015
Cần Thơ
3420
Đồng Nai
8062
Sóc Trăng
8505
Thứ ba
03/03/2015
Bạc Liêu
3552
Bến Tre
3224
Vũng Tàu
6046
Thứ hai
02/03/2015
Cà Mau
2788
Đồng Tháp
2471
TP Hồ Chí Minh
7320
Chủ nhật
01/03/2015
Đà Lạt
4219
Kiên Giang
5445
Tiền Giang
1569
Thứ bảy
28/02/2015
Bình Phước
5534
Hậu Giang
7350
TP Hồ Chí Minh
9007
Long An
6661
Thứ sáu
27/02/2015
Bình Dương
1166
Trà Vinh
4837
Vĩnh Long
3389
Thứ năm
26/02/2015
An Giang
7165
Bình Thuận
2964
Tây Ninh
5665
Thứ tư
25/02/2015
Cần Thơ
1839
Đồng Nai
7542
Sóc Trăng
1903
Thứ ba
24/02/2015
Bạc Liêu
8913
Bến Tre
1319
Vũng Tàu
0108
Thứ hai
23/02/2015
Cà Mau
1359
Đồng Tháp
3469
TP Hồ Chí Minh
8410

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
24/03/2015
Bạc Liêu
1549
Bến Tre
3616
Vũng Tàu
3340
Thứ hai
23/03/2015
Cà Mau
7392
Đồng Tháp
7879
TP Hồ Chí Minh
8774
Chủ nhật
22/03/2015
Đà Lạt
0539
Kiên Giang
4574
Tiền Giang
3304
Thứ bảy
21/03/2015
Bình Phước
7903
Hậu Giang
3856
TP Hồ Chí Minh
2909
Long An
9958
Thứ sáu
20/03/2015
Bình Dương
3425
Trà Vinh
0242
Vĩnh Long
8359
Thứ năm
19/03/2015
An Giang
5175
Bình Thuận
4882
Tây Ninh
6686
Thứ tư
18/03/2015
Cần Thơ
6611
Đồng Nai
4189
Sóc Trăng
4765
Thứ ba
17/03/2015
Bạc Liêu
6291
Bến Tre
1480
Vũng Tàu
6292
Thứ hai
16/03/2015
Cà Mau
2528
Đồng Tháp
2649
TP Hồ Chí Minh
2203
Chủ nhật
15/03/2015
Đà Lạt
5053
Kiên Giang
6780
Tiền Giang
3481
Thứ bảy
14/03/2015
Bình Phước
4622
Hậu Giang
2398
TP Hồ Chí Minh
6599
Long An
7443
Thứ sáu
13/03/2015
Bình Dương
1048
Trà Vinh
2966
Vĩnh Long
0403
Thứ năm
12/03/2015
An Giang
3436
Bình Thuận
3951
Tây Ninh
3949
Thứ tư
11/03/2015
Cần Thơ
3395
Đồng Nai
0102
Sóc Trăng
7435
Thứ ba
10/03/2015
Bạc Liêu
5668
Bến Tre
0320
Vũng Tàu
9731
Thứ hai
09/03/2015
Cà Mau
3296
Đồng Tháp
3947
TP Hồ Chí Minh
3647
Chủ nhật
08/03/2015
Đà Lạt
4338
Kiên Giang
0001
Tiền Giang
5478
Thứ bảy
07/03/2015
Bình Phước
0268
Hậu Giang
8271
TP Hồ Chí Minh
7987
Long An
5286
Thứ sáu
06/03/2015
Bình Dương
6641
Trà Vinh
8992
Vĩnh Long
1588
Thứ năm
05/03/2015
An Giang
9733
Bình Thuận
8596
Tây Ninh
7583
Thứ tư
04/03/2015
Cần Thơ
3420
Đồng Nai
8062
Sóc Trăng
8505
Thứ ba
03/03/2015
Bạc Liêu
3552
Bến Tre
3224
Vũng Tàu
6046
Thứ hai
02/03/2015
Cà Mau
2788
Đồng Tháp
2471
TP Hồ Chí Minh
7320
Chủ nhật
01/03/2015
Đà Lạt
4219
Kiên Giang
5445
Tiền Giang
1569
Thứ bảy
28/02/2015
Bình Phước
5534
Hậu Giang
7350
TP Hồ Chí Minh
9007
Long An
6661
Thứ sáu
27/02/2015
Bình Dương
1166
Trà Vinh
4837
Vĩnh Long
3389
Thứ năm
26/02/2015
An Giang
7165
Bình Thuận
2964
Tây Ninh
5665
Thứ tư
25/02/2015
Cần Thơ
1839
Đồng Nai
7542
Sóc Trăng
1903
Thứ ba
24/02/2015
Bạc Liêu
8913
Bến Tre
1319
Vũng Tàu
0108
Thứ hai
23/02/2015
Cà Mau
1359
Đồng Tháp
3469
TP Hồ Chí Minh
8410
X