Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
18/10/2014
Bình Phước
6678
Hậu Giang
9765
TP Hồ Chí Minh
5473
Long An
6157
Thứ sáu
17/10/2014
Bình Dương
6939
Trà Vinh
5731
Vĩnh Long
5356
Thứ năm
16/10/2014
An Giang
0572
Bình Thuận
6962
Tây Ninh
3441
Thứ tư
15/10/2014
Cần Thơ
8647
Đồng Nai
3607
Sóc Trăng
0784
Thứ ba
14/10/2014
Bạc Liêu
9082
Bến Tre
5415
Vũng Tàu
0753
Thứ hai
13/10/2014
Cà Mau
1972
Đồng Tháp
4018
TP Hồ Chí Minh
4136
Chủ nhật
12/10/2014
Đà Lạt
7748
Kiên Giang
4739
Tiền Giang
7067
Thứ bảy
11/10/2014
Bình Phước
4436
Hậu Giang
0315
TP Hồ Chí Minh
6322
Long An
8617
Thứ sáu
10/10/2014
Bình Dương
1662
Trà Vinh
1662
Vĩnh Long
6769
Thứ năm
09/10/2014
An Giang
9611
Bình Thuận
4526
Tây Ninh
7607
Thứ tư
08/10/2014
Cần Thơ
6153
Đồng Nai
3092
Sóc Trăng
8472
Thứ ba
07/10/2014
Bạc Liêu
9447
Bến Tre
3253
Vũng Tàu
0527
Thứ hai
06/10/2014
Cà Mau
9870
Đồng Tháp
4784
TP Hồ Chí Minh
4832
Chủ nhật
05/10/2014
Đà Lạt
9429
Kiên Giang
8972
Tiền Giang
4924
Thứ bảy
04/10/2014
Bình Phước
8200
Hậu Giang
6674
TP Hồ Chí Minh
3408
Long An
3486
Thứ sáu
03/10/2014
Bình Dương
3085
Trà Vinh
5648
Vĩnh Long
2690
Thứ năm
02/10/2014
An Giang
1319
Bình Thuận
2498
Tây Ninh
8096
Thứ tư
01/10/2014
Cần Thơ
9028
Đồng Nai
6786
Sóc Trăng
7565
Thứ ba
30/09/2014
Bạc Liêu
1989
Bến Tre
2724
Vũng Tàu
6601
Thứ hai
29/09/2014
Cà Mau
6072
Đồng Tháp
7568
TP Hồ Chí Minh
8384
Chủ nhật
28/09/2014
Đà Lạt
3713
Kiên Giang
0194
Tiền Giang
6506
Thứ bảy
27/09/2014
Bình Phước
9247
Hậu Giang
7943
TP Hồ Chí Minh
2373
Long An
4077
Thứ sáu
26/09/2014
Bình Dương
0537
Trà Vinh
3527
Vĩnh Long
1443
Thứ năm
25/09/2014
An Giang
6087
Bình Thuận
1161
Tây Ninh
0064
Thứ tư
24/09/2014
Cần Thơ
4635
Đồng Nai
5237
Sóc Trăng
9747
Thứ ba
23/09/2014
Bạc Liêu
2103
Bến Tre
7470
Vũng Tàu
3000
Thứ hai
22/09/2014
Cà Mau
9166
Đồng Tháp
0633
TP Hồ Chí Minh
1553
Chủ nhật
21/09/2014
Đà Lạt
5312
Kiên Giang
8609
Tiền Giang
3859
Thứ bảy
20/09/2014
Bình Phước
9344
Hậu Giang
3386
TP Hồ Chí Minh
5524
Long An
5538
Thứ sáu
19/09/2014
Bình Dương
5758
Trà Vinh
4014
Vĩnh Long
5442

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
18/10/2014
Bình Phước
6678
Hậu Giang
9765
TP Hồ Chí Minh
5473
Long An
6157
Thứ sáu
17/10/2014
Bình Dương
6939
Trà Vinh
5731
Vĩnh Long
5356
Thứ năm
16/10/2014
An Giang
0572
Bình Thuận
6962
Tây Ninh
3441
Thứ tư
15/10/2014
Cần Thơ
8647
Đồng Nai
3607
Sóc Trăng
0784
Thứ ba
14/10/2014
Bạc Liêu
9082
Bến Tre
5415
Vũng Tàu
0753
Thứ hai
13/10/2014
Cà Mau
1972
Đồng Tháp
4018
TP Hồ Chí Minh
4136
Chủ nhật
12/10/2014
Đà Lạt
7748
Kiên Giang
4739
Tiền Giang
7067
Thứ bảy
11/10/2014
Bình Phước
4436
Hậu Giang
0315
TP Hồ Chí Minh
6322
Long An
8617
Thứ sáu
10/10/2014
Bình Dương
1662
Trà Vinh
1662
Vĩnh Long
6769
Thứ năm
09/10/2014
An Giang
9611
Bình Thuận
4526
Tây Ninh
7607
Thứ tư
08/10/2014
Cần Thơ
6153
Đồng Nai
3092
Sóc Trăng
8472
Thứ ba
07/10/2014
Bạc Liêu
9447
Bến Tre
3253
Vũng Tàu
0527
Thứ hai
06/10/2014
Cà Mau
9870
Đồng Tháp
4784
TP Hồ Chí Minh
4832
Chủ nhật
05/10/2014
Đà Lạt
9429
Kiên Giang
8972
Tiền Giang
4924
Thứ bảy
04/10/2014
Bình Phước
8200
Hậu Giang
6674
TP Hồ Chí Minh
3408
Long An
3486
Thứ sáu
03/10/2014
Bình Dương
3085
Trà Vinh
5648
Vĩnh Long
2690
Thứ năm
02/10/2014
An Giang
1319
Bình Thuận
2498
Tây Ninh
8096
Thứ tư
01/10/2014
Cần Thơ
9028
Đồng Nai
6786
Sóc Trăng
7565
Thứ ba
30/09/2014
Bạc Liêu
1989
Bến Tre
2724
Vũng Tàu
6601
Thứ hai
29/09/2014
Cà Mau
6072
Đồng Tháp
7568
TP Hồ Chí Minh
8384
Chủ nhật
28/09/2014
Đà Lạt
3713
Kiên Giang
0194
Tiền Giang
6506
Thứ bảy
27/09/2014
Bình Phước
9247
Hậu Giang
7943
TP Hồ Chí Minh
2373
Long An
4077
Thứ sáu
26/09/2014
Bình Dương
0537
Trà Vinh
3527
Vĩnh Long
1443
Thứ năm
25/09/2014
An Giang
6087
Bình Thuận
1161
Tây Ninh
0064
Thứ tư
24/09/2014
Cần Thơ
4635
Đồng Nai
5237
Sóc Trăng
9747
Thứ ba
23/09/2014
Bạc Liêu
2103
Bến Tre
7470
Vũng Tàu
3000
Thứ hai
22/09/2014
Cà Mau
9166
Đồng Tháp
0633
TP Hồ Chí Minh
1553
Chủ nhật
21/09/2014
Đà Lạt
5312
Kiên Giang
8609
Tiền Giang
3859
Thứ bảy
20/09/2014
Bình Phước
9344
Hậu Giang
3386
TP Hồ Chí Minh
5524
Long An
5538
Thứ sáu
19/09/2014
Bình Dương
5758
Trà Vinh
4014
Vĩnh Long
5442