Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
04/03/2015
Cần Thơ
3420
Đồng Nai
8062
Sóc Trăng
8505
Thứ ba
03/03/2015
Bạc Liêu
3552
Bến Tre
3224
Vũng Tàu
6046
Thứ hai
02/03/2015
Cà Mau
2788
Đồng Tháp
2471
TP Hồ Chí Minh
7320
Chủ nhật
01/03/2015
Đà Lạt
4219
Kiên Giang
5445
Tiền Giang
1569
Thứ bảy
28/02/2015
Bình Phước
5534
Hậu Giang
7350
TP Hồ Chí Minh
9007
Long An
6661
Thứ sáu
27/02/2015
Bình Dương
1166
Trà Vinh
4837
Vĩnh Long
3389
Thứ năm
26/02/2015
An Giang
7165
Bình Thuận
2964
Tây Ninh
5665
Thứ tư
25/02/2015
Cần Thơ
1839
Đồng Nai
7542
Sóc Trăng
1903
Thứ ba
24/02/2015
Bạc Liêu
8913
Bến Tre
1319
Vũng Tàu
0108
Thứ hai
23/02/2015
Cà Mau
1359
Đồng Tháp
3469
TP Hồ Chí Minh
8410
Chủ nhật
22/02/2015
Đà Lạt
2292
Kiên Giang
0084
Tiền Giang
6577
Thứ bảy
21/02/2015
Bình Phước
3886
Hậu Giang
8016
TP Hồ Chí Minh
2591
Long An
5906
Thứ sáu
20/02/2015
Bình Dương
0478
Trà Vinh
1545
Vĩnh Long
5116
Thứ năm
19/02/2015
An Giang
3283
Bình Thuận
4743
Tây Ninh
8641
Thứ tư
18/02/2015
Cần Thơ
3665
Đồng Nai
5304
Sóc Trăng
5984
Thứ ba
17/02/2015
Bạc Liêu
5068
Bến Tre
6481
Vũng Tàu
3909
Thứ hai
16/02/2015
Cà Mau
8443
Đồng Tháp
3561
TP Hồ Chí Minh
3946
Chủ nhật
15/02/2015
Đà Lạt
0135
Kiên Giang
4083
Tiền Giang
5653
Thứ bảy
14/02/2015
Bình Phước
6793
Hậu Giang
0629
TP Hồ Chí Minh
0761
Long An
3398
Thứ sáu
13/02/2015
Bình Dương
7406
Trà Vinh
3993
Vĩnh Long
9918
Thứ năm
12/02/2015
An Giang
4465
Bình Thuận
2457
Tây Ninh
8759
Thứ tư
11/02/2015
Cần Thơ
1906
Đồng Nai
2619
Sóc Trăng
5778
Thứ ba
10/02/2015
Bạc Liêu
9994
Bến Tre
4241
Vũng Tàu
6266
Thứ hai
09/02/2015
Cà Mau
0622
Đồng Tháp
7516
TP Hồ Chí Minh
7547
Chủ nhật
08/02/2015
Đà Lạt
0935
Kiên Giang
5228
Tiền Giang
7201
Thứ bảy
07/02/2015
Bình Phước
2276
Hậu Giang
6376
TP Hồ Chí Minh
4314
Long An
6201
Thứ sáu
06/02/2015
Bình Dương
2383
Trà Vinh
6245
Vĩnh Long
9515
Thứ năm
05/02/2015
An Giang
3475
Bình Thuận
4676
Tây Ninh
8942
Thứ tư
04/02/2015
Cần Thơ
4359
Đồng Nai
4235
Sóc Trăng
6854
Thứ ba
03/02/2015
Bạc Liêu
5716
Bến Tre
8152
Vũng Tàu
7315

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
04/03/2015
Cần Thơ
3420
Đồng Nai
8062
Sóc Trăng
8505
Thứ ba
03/03/2015
Bạc Liêu
3552
Bến Tre
3224
Vũng Tàu
6046
Thứ hai
02/03/2015
Cà Mau
2788
Đồng Tháp
2471
TP Hồ Chí Minh
7320
Chủ nhật
01/03/2015
Đà Lạt
4219
Kiên Giang
5445
Tiền Giang
1569
Thứ bảy
28/02/2015
Bình Phước
5534
Hậu Giang
7350
TP Hồ Chí Minh
9007
Long An
6661
Thứ sáu
27/02/2015
Bình Dương
1166
Trà Vinh
4837
Vĩnh Long
3389
Thứ năm
26/02/2015
An Giang
7165
Bình Thuận
2964
Tây Ninh
5665
Thứ tư
25/02/2015
Cần Thơ
1839
Đồng Nai
7542
Sóc Trăng
1903
Thứ ba
24/02/2015
Bạc Liêu
8913
Bến Tre
1319
Vũng Tàu
0108
Thứ hai
23/02/2015
Cà Mau
1359
Đồng Tháp
3469
TP Hồ Chí Minh
8410
Chủ nhật
22/02/2015
Đà Lạt
2292
Kiên Giang
0084
Tiền Giang
6577
Thứ bảy
21/02/2015
Bình Phước
3886
Hậu Giang
8016
TP Hồ Chí Minh
2591
Long An
5906
Thứ sáu
20/02/2015
Bình Dương
0478
Trà Vinh
1545
Vĩnh Long
5116
Thứ năm
19/02/2015
An Giang
3283
Bình Thuận
4743
Tây Ninh
8641
Thứ tư
18/02/2015
Cần Thơ
3665
Đồng Nai
5304
Sóc Trăng
5984
Thứ ba
17/02/2015
Bạc Liêu
5068
Bến Tre
6481
Vũng Tàu
3909
Thứ hai
16/02/2015
Cà Mau
8443
Đồng Tháp
3561
TP Hồ Chí Minh
3946
Chủ nhật
15/02/2015
Đà Lạt
0135
Kiên Giang
4083
Tiền Giang
5653
Thứ bảy
14/02/2015
Bình Phước
6793
Hậu Giang
0629
TP Hồ Chí Minh
0761
Long An
3398
Thứ sáu
13/02/2015
Bình Dương
7406
Trà Vinh
3993
Vĩnh Long
9918
Thứ năm
12/02/2015
An Giang
4465
Bình Thuận
2457
Tây Ninh
8759
Thứ tư
11/02/2015
Cần Thơ
1906
Đồng Nai
2619
Sóc Trăng
5778
Thứ ba
10/02/2015
Bạc Liêu
9994
Bến Tre
4241
Vũng Tàu
6266
Thứ hai
09/02/2015
Cà Mau
0622
Đồng Tháp
7516
TP Hồ Chí Minh
7547
Chủ nhật
08/02/2015
Đà Lạt
0935
Kiên Giang
5228
Tiền Giang
7201
Thứ bảy
07/02/2015
Bình Phước
2276
Hậu Giang
6376
TP Hồ Chí Minh
4314
Long An
6201
Thứ sáu
06/02/2015
Bình Dương
2383
Trà Vinh
6245
Vĩnh Long
9515
Thứ năm
05/02/2015
An Giang
3475
Bình Thuận
4676
Tây Ninh
8942
Thứ tư
04/02/2015
Cần Thơ
4359
Đồng Nai
4235
Sóc Trăng
6854
Thứ ba
03/02/2015
Bạc Liêu
5716
Bến Tre
8152
Vũng Tàu
7315
X