Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
13/12/2014
Bình Phước
1844
Hậu Giang
9437
TP Hồ Chí Minh
3969
Long An
8397
Thứ sáu
12/12/2014
Bình Dương
9222
Trà Vinh
4594
Vĩnh Long
2867
Thứ năm
11/12/2014
An Giang
8156
Bình Thuận
7390
Tây Ninh
9696
Thứ tư
10/12/2014
Cần Thơ
4228
Đồng Nai
6836
Sóc Trăng
6332
Thứ ba
09/12/2014
Bạc Liêu
7507
Bến Tre
2632
Vũng Tàu
5088
Thứ hai
08/12/2014
Cà Mau
3540
Đồng Tháp
7652
TP Hồ Chí Minh
3333
Chủ nhật
07/12/2014
Đà Lạt
9992
Kiên Giang
2440
Tiền Giang
8254
Thứ bảy
06/12/2014
Bình Phước
4713
Hậu Giang
5805
TP Hồ Chí Minh
7321
Long An
3036
Thứ sáu
05/12/2014
Bình Dương
1874
Trà Vinh
9054
Vĩnh Long
4382
Thứ năm
04/12/2014
An Giang
2490
Bình Thuận
4526
Tây Ninh
0293
Thứ tư
03/12/2014
Cần Thơ
1099
Đồng Nai
6293
Sóc Trăng
1582
Thứ ba
02/12/2014
Bạc Liêu
4136
Bến Tre
8339
Vũng Tàu
6004
Thứ hai
01/12/2014
Cà Mau
4926
Đồng Tháp
6030
TP Hồ Chí Minh
0307
Chủ nhật
30/11/2014
Đà Lạt
9019
Kiên Giang
5304
Tiền Giang
4332
Thứ bảy
29/11/2014
Bình Phước
9557
Hậu Giang
3656
TP Hồ Chí Minh
3414
Long An
5493
Thứ sáu
28/11/2014
Bình Dương
5870
Trà Vinh
8229
Vĩnh Long
8450
Thứ năm
27/11/2014
An Giang
4477
Bình Thuận
6097
Tây Ninh
5105
Thứ tư
26/11/2014
Cần Thơ
1595
Đồng Nai
0677
Sóc Trăng
2221
Thứ ba
25/11/2014
Bạc Liêu
3753
Bến Tre
3753
Vũng Tàu
8857
Thứ hai
24/11/2014
Cà Mau
5527
Đồng Tháp
2568
TP Hồ Chí Minh
6622
Chủ nhật
23/11/2014
Đà Lạt
0742
Kiên Giang
4319
Tiền Giang
6868
Thứ bảy
22/11/2014
Bình Phước
2309
Hậu Giang
0034
TP Hồ Chí Minh
5744
Long An
6144
Thứ sáu
21/11/2014
Bình Dương
5643
Trà Vinh
6777
Vĩnh Long
0757
Thứ năm
20/11/2014
An Giang
4185
Bình Thuận
9736
Tây Ninh
2656
Thứ tư
19/11/2014
Cần Thơ
0492
Đồng Nai
7781
Sóc Trăng
4634
Thứ ba
18/11/2014
Bạc Liêu
7800
Bến Tre
0961
Vũng Tàu
9171
Thứ hai
17/11/2014
Cà Mau
5163
Đồng Tháp
3399
TP Hồ Chí Minh
3864
Chủ nhật
16/11/2014
Đà Lạt
0014
Kiên Giang
9296
Tiền Giang
4177
Thứ bảy
15/11/2014
Bình Phước
2486
Hậu Giang
1850
TP Hồ Chí Minh
1881
Long An
5534
Thứ sáu
14/11/2014
Bình Dương
4987
Trà Vinh
0363
Vĩnh Long
9322

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
13/12/2014
Bình Phước
1844
Hậu Giang
9437
TP Hồ Chí Minh
3969
Long An
8397
Thứ sáu
12/12/2014
Bình Dương
9222
Trà Vinh
4594
Vĩnh Long
2867
Thứ năm
11/12/2014
An Giang
8156
Bình Thuận
7390
Tây Ninh
9696
Thứ tư
10/12/2014
Cần Thơ
4228
Đồng Nai
6836
Sóc Trăng
6332
Thứ ba
09/12/2014
Bạc Liêu
7507
Bến Tre
2632
Vũng Tàu
5088
Thứ hai
08/12/2014
Cà Mau
3540
Đồng Tháp
7652
TP Hồ Chí Minh
3333
Chủ nhật
07/12/2014
Đà Lạt
9992
Kiên Giang
2440
Tiền Giang
8254
Thứ bảy
06/12/2014
Bình Phước
4713
Hậu Giang
5805
TP Hồ Chí Minh
7321
Long An
3036
Thứ sáu
05/12/2014
Bình Dương
1874
Trà Vinh
9054
Vĩnh Long
4382
Thứ năm
04/12/2014
An Giang
2490
Bình Thuận
4526
Tây Ninh
0293
Thứ tư
03/12/2014
Cần Thơ
1099
Đồng Nai
6293
Sóc Trăng
1582
Thứ ba
02/12/2014
Bạc Liêu
4136
Bến Tre
8339
Vũng Tàu
6004
Thứ hai
01/12/2014
Cà Mau
4926
Đồng Tháp
6030
TP Hồ Chí Minh
0307
Chủ nhật
30/11/2014
Đà Lạt
9019
Kiên Giang
5304
Tiền Giang
4332
Thứ bảy
29/11/2014
Bình Phước
9557
Hậu Giang
3656
TP Hồ Chí Minh
3414
Long An
5493
Thứ sáu
28/11/2014
Bình Dương
5870
Trà Vinh
8229
Vĩnh Long
8450
Thứ năm
27/11/2014
An Giang
4477
Bình Thuận
6097
Tây Ninh
5105
Thứ tư
26/11/2014
Cần Thơ
1595
Đồng Nai
0677
Sóc Trăng
2221
Thứ ba
25/11/2014
Bạc Liêu
3753
Bến Tre
3753
Vũng Tàu
8857
Thứ hai
24/11/2014
Cà Mau
5527
Đồng Tháp
2568
TP Hồ Chí Minh
6622
Chủ nhật
23/11/2014
Đà Lạt
0742
Kiên Giang
4319
Tiền Giang
6868
Thứ bảy
22/11/2014
Bình Phước
2309
Hậu Giang
0034
TP Hồ Chí Minh
5744
Long An
6144
Thứ sáu
21/11/2014
Bình Dương
5643
Trà Vinh
6777
Vĩnh Long
0757
Thứ năm
20/11/2014
An Giang
4185
Bình Thuận
9736
Tây Ninh
2656
Thứ tư
19/11/2014
Cần Thơ
0492
Đồng Nai
7781
Sóc Trăng
4634
Thứ ba
18/11/2014
Bạc Liêu
7800
Bến Tre
0961
Vũng Tàu
9171
Thứ hai
17/11/2014
Cà Mau
5163
Đồng Tháp
3399
TP Hồ Chí Minh
3864
Chủ nhật
16/11/2014
Đà Lạt
0014
Kiên Giang
9296
Tiền Giang
4177
Thứ bảy
15/11/2014
Bình Phước
2486
Hậu Giang
1850
TP Hồ Chí Minh
1881
Long An
5534
Thứ sáu
14/11/2014
Bình Dương
4987
Trà Vinh
0363
Vĩnh Long
9322
X