Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
19/08/2014
Bạc Liêu
8360
Bến Tre
0937
Vũng Tàu
2195
Thứ hai
18/08/2014
Cà Mau
0750
Đồng Tháp
7404
TP Hồ Chí Minh
0895
Chủ nhật
17/08/2014
Đà Lạt
3289
Kiên Giang
0446
Tiền Giang
1552
Thứ bảy
16/08/2014
Bình Phước
7809
Hậu Giang
8719
TP Hồ Chí Minh
5972
Long An
5965
Thứ sáu
15/08/2014
Bình Dương
7759
Trà Vinh
7344
Vĩnh Long
4025
Thứ năm
14/08/2014
An Giang
8895
Bình Thuận
6718
Tây Ninh
3264
Thứ tư
13/08/2014
Cần Thơ
5472
Đồng Nai
6773
Sóc Trăng
2890
Thứ ba
12/08/2014
Bạc Liêu
9090
Bến Tre
6422
Vũng Tàu
3696
Thứ hai
11/08/2014
Cà Mau
5850
Đồng Tháp
1916
TP Hồ Chí Minh
1519
Chủ nhật
10/08/2014
Đà Lạt
6453
Kiên Giang
6976
Tiền Giang
8177
Thứ bảy
09/08/2014
Bình Phước
6073
Hậu Giang
9926
TP Hồ Chí Minh
3100
Long An
7474
Thứ sáu
08/08/2014
Bình Dương
8302
Trà Vinh
0652
Vĩnh Long
1295
Thứ năm
07/08/2014
An Giang
9818
Bình Thuận
8222
Tây Ninh
9048
Thứ tư
06/08/2014
Cần Thơ
8947
Đồng Nai
1321
Sóc Trăng
5557
Thứ ba
05/08/2014
Bạc Liêu
1234
Bến Tre
5757
Vũng Tàu
2118
Thứ hai
04/08/2014
Cà Mau
9513
Đồng Tháp
9238
TP Hồ Chí Minh
7024
Chủ nhật
03/08/2014
Đà Lạt
2946
Kiên Giang
7151
Tiền Giang
9555
Thứ bảy
02/08/2014
Bình Phước
7462
Hậu Giang
9210
TP Hồ Chí Minh
5793
Long An
0632
Thứ sáu
01/08/2014
Bình Dương
6616
Trà Vinh
9798
Vĩnh Long
2397
Thứ năm
31/07/2014
An Giang
6532
Bình Thuận
0593
Tây Ninh
2571
Thứ tư
30/07/2014
Cần Thơ
9368
Đồng Nai
5997
Sóc Trăng
4520
Thứ ba
29/07/2014
Bạc Liêu
5590
Bến Tre
1340
Vũng Tàu
3933
Thứ hai
28/07/2014
Cà Mau
9843
Đồng Tháp
2273
TP Hồ Chí Minh
4668
Chủ nhật
27/07/2014
Đà Lạt
6618
Kiên Giang
7309
Tiền Giang
2451
Thứ bảy
26/07/2014
Bình Phước
3020
Hậu Giang
7929
TP Hồ Chí Minh
1926
Long An
8319
Thứ sáu
25/07/2014
Bình Dương
3078
Trà Vinh
4115
Vĩnh Long
5509
Thứ năm
24/07/2014
An Giang
5690
Bình Thuận
2466
Tây Ninh
4163
Thứ tư
23/07/2014
Cần Thơ
5227
Đồng Nai
7798
Sóc Trăng
6528
Thứ ba
22/07/2014
Bạc Liêu
2055
Bến Tre
3360
Vũng Tàu
5569
Thứ hai
21/07/2014
Cà Mau
8369
Đồng Tháp
5350
TP Hồ Chí Minh
1695

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
19/08/2014
Bạc Liêu
8360
Bến Tre
0937
Vũng Tàu
2195
Thứ hai
18/08/2014
Cà Mau
0750
Đồng Tháp
7404
TP Hồ Chí Minh
0895
Chủ nhật
17/08/2014
Đà Lạt
3289
Kiên Giang
0446
Tiền Giang
1552
Thứ bảy
16/08/2014
Bình Phước
7809
Hậu Giang
8719
TP Hồ Chí Minh
5972
Long An
5965
Thứ sáu
15/08/2014
Bình Dương
7759
Trà Vinh
7344
Vĩnh Long
4025
Thứ năm
14/08/2014
An Giang
8895
Bình Thuận
6718
Tây Ninh
3264
Thứ tư
13/08/2014
Cần Thơ
5472
Đồng Nai
6773
Sóc Trăng
2890
Thứ ba
12/08/2014
Bạc Liêu
9090
Bến Tre
6422
Vũng Tàu
3696
Thứ hai
11/08/2014
Cà Mau
5850
Đồng Tháp
1916
TP Hồ Chí Minh
1519
Chủ nhật
10/08/2014
Đà Lạt
6453
Kiên Giang
6976
Tiền Giang
8177
Thứ bảy
09/08/2014
Bình Phước
6073
Hậu Giang
9926
TP Hồ Chí Minh
3100
Long An
7474
Thứ sáu
08/08/2014
Bình Dương
8302
Trà Vinh
0652
Vĩnh Long
1295
Thứ năm
07/08/2014
An Giang
9818
Bình Thuận
8222
Tây Ninh
9048
Thứ tư
06/08/2014
Cần Thơ
8947
Đồng Nai
1321
Sóc Trăng
5557
Thứ ba
05/08/2014
Bạc Liêu
1234
Bến Tre
5757
Vũng Tàu
2118
Thứ hai
04/08/2014
Cà Mau
9513
Đồng Tháp
9238
TP Hồ Chí Minh
7024
Chủ nhật
03/08/2014
Đà Lạt
2946
Kiên Giang
7151
Tiền Giang
9555
Thứ bảy
02/08/2014
Bình Phước
7462
Hậu Giang
9210
TP Hồ Chí Minh
5793
Long An
0632
Thứ sáu
01/08/2014
Bình Dương
6616
Trà Vinh
9798
Vĩnh Long
2397
Thứ năm
31/07/2014
An Giang
6532
Bình Thuận
0593
Tây Ninh
2571
Thứ tư
30/07/2014
Cần Thơ
9368
Đồng Nai
5997
Sóc Trăng
4520
Thứ ba
29/07/2014
Bạc Liêu
5590
Bến Tre
1340
Vũng Tàu
3933
Thứ hai
28/07/2014
Cà Mau
9843
Đồng Tháp
2273
TP Hồ Chí Minh
4668
Chủ nhật
27/07/2014
Đà Lạt
6618
Kiên Giang
7309
Tiền Giang
2451
Thứ bảy
26/07/2014
Bình Phước
3020
Hậu Giang
7929
TP Hồ Chí Minh
1926
Long An
8319
Thứ sáu
25/07/2014
Bình Dương
3078
Trà Vinh
4115
Vĩnh Long
5509
Thứ năm
24/07/2014
An Giang
5690
Bình Thuận
2466
Tây Ninh
4163
Thứ tư
23/07/2014
Cần Thơ
5227
Đồng Nai
7798
Sóc Trăng
6528
Thứ ba
22/07/2014
Bạc Liêu
2055
Bến Tre
3360
Vũng Tàu
5569
Thứ hai
21/07/2014
Cà Mau
8369
Đồng Tháp
5350
TP Hồ Chí Minh
1695