Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
24/11/2014
Cà Mau
5527
Đồng Tháp
2568
TP Hồ Chí Minh
6622
Chủ nhật
23/11/2014
Đà Lạt
0742
Kiên Giang
4319
Tiền Giang
6868
Thứ bảy
22/11/2014
Bình Phước
2309
Hậu Giang
0034
TP Hồ Chí Minh
5744
Long An
6144
Thứ sáu
21/11/2014
Bình Dương
5643
Trà Vinh
6777
Vĩnh Long
0757
Thứ năm
20/11/2014
An Giang
4185
Bình Thuận
9736
Tây Ninh
2656
Thứ tư
19/11/2014
Cần Thơ
0492
Đồng Nai
7781
Sóc Trăng
4634
Thứ ba
18/11/2014
Bạc Liêu
7800
Bến Tre
0961
Vũng Tàu
9171
Thứ hai
17/11/2014
Cà Mau
5163
Đồng Tháp
3399
TP Hồ Chí Minh
3864
Chủ nhật
16/11/2014
Đà Lạt
0014
Kiên Giang
9296
Tiền Giang
4177
Thứ bảy
15/11/2014
Bình Phước
2486
Hậu Giang
1850
TP Hồ Chí Minh
1881
Long An
5534
Thứ sáu
14/11/2014
Bình Dương
4987
Trà Vinh
0363
Vĩnh Long
9322
Thứ năm
13/11/2014
An Giang
6844
Bình Thuận
8588
Tây Ninh
2081
Thứ tư
12/11/2014
Cần Thơ
5687
Đồng Nai
7577
Sóc Trăng
5582
Thứ ba
11/11/2014
Bạc Liêu
0643
Bến Tre
4132
Vũng Tàu
5611
Thứ hai
10/11/2014
Cà Mau
8960
Đồng Tháp
9913
TP Hồ Chí Minh
8561
Chủ nhật
09/11/2014
Đà Lạt
6530
Kiên Giang
4227
Tiền Giang
9550
Thứ bảy
08/11/2014
Bình Phước
2577
Hậu Giang
3239
TP Hồ Chí Minh
6921
Long An
2881
Thứ sáu
07/11/2014
Bình Dương
7101
Trà Vinh
1719
Vĩnh Long
0147
Thứ năm
06/11/2014
An Giang
0049
Bình Thuận
3790
Tây Ninh
5581
Thứ tư
05/11/2014
Cần Thơ
2711
Đồng Nai
3380
Sóc Trăng
0086
Thứ ba
04/11/2014
Bạc Liêu
8306
Bến Tre
5946
Vũng Tàu
7644
Thứ hai
03/11/2014
Cà Mau
7432
Đồng Tháp
0219
TP Hồ Chí Minh
6128
Chủ nhật
02/11/2014
Đà Lạt
6131
Kiên Giang
5074
Tiền Giang
2350
Thứ bảy
01/11/2014
Bình Phước
8914
Hậu Giang
1920
TP Hồ Chí Minh
7518
Long An
5346
Thứ sáu
31/10/2014
Bình Dương
5776
Trà Vinh
1853
Vĩnh Long
4475
Thứ năm
30/10/2014
An Giang
9488
Bình Thuận
9964
Tây Ninh
6842
Thứ tư
29/10/2014
Cần Thơ
9285
Đồng Nai
4676
Sóc Trăng
6897
Thứ ba
28/10/2014
Bạc Liêu
4349
Bến Tre
1207
Vũng Tàu
3744
Thứ hai
27/10/2014
Cà Mau
8839
Đồng Tháp
2723
TP Hồ Chí Minh
0626
Chủ nhật
26/10/2014
Đà Lạt
7055
Kiên Giang
4257
Tiền Giang
5125

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
24/11/2014
Cà Mau
5527
Đồng Tháp
2568
TP Hồ Chí Minh
6622
Chủ nhật
23/11/2014
Đà Lạt
0742
Kiên Giang
4319
Tiền Giang
6868
Thứ bảy
22/11/2014
Bình Phước
2309
Hậu Giang
0034
TP Hồ Chí Minh
5744
Long An
6144
Thứ sáu
21/11/2014
Bình Dương
5643
Trà Vinh
6777
Vĩnh Long
0757
Thứ năm
20/11/2014
An Giang
4185
Bình Thuận
9736
Tây Ninh
2656
Thứ tư
19/11/2014
Cần Thơ
0492
Đồng Nai
7781
Sóc Trăng
4634
Thứ ba
18/11/2014
Bạc Liêu
7800
Bến Tre
0961
Vũng Tàu
9171
Thứ hai
17/11/2014
Cà Mau
5163
Đồng Tháp
3399
TP Hồ Chí Minh
3864
Chủ nhật
16/11/2014
Đà Lạt
0014
Kiên Giang
9296
Tiền Giang
4177
Thứ bảy
15/11/2014
Bình Phước
2486
Hậu Giang
1850
TP Hồ Chí Minh
1881
Long An
5534
Thứ sáu
14/11/2014
Bình Dương
4987
Trà Vinh
0363
Vĩnh Long
9322
Thứ năm
13/11/2014
An Giang
6844
Bình Thuận
8588
Tây Ninh
2081
Thứ tư
12/11/2014
Cần Thơ
5687
Đồng Nai
7577
Sóc Trăng
5582
Thứ ba
11/11/2014
Bạc Liêu
0643
Bến Tre
4132
Vũng Tàu
5611
Thứ hai
10/11/2014
Cà Mau
8960
Đồng Tháp
9913
TP Hồ Chí Minh
8561
Chủ nhật
09/11/2014
Đà Lạt
6530
Kiên Giang
4227
Tiền Giang
9550
Thứ bảy
08/11/2014
Bình Phước
2577
Hậu Giang
3239
TP Hồ Chí Minh
6921
Long An
2881
Thứ sáu
07/11/2014
Bình Dương
7101
Trà Vinh
1719
Vĩnh Long
0147
Thứ năm
06/11/2014
An Giang
0049
Bình Thuận
3790
Tây Ninh
5581
Thứ tư
05/11/2014
Cần Thơ
2711
Đồng Nai
3380
Sóc Trăng
0086
Thứ ba
04/11/2014
Bạc Liêu
8306
Bến Tre
5946
Vũng Tàu
7644
Thứ hai
03/11/2014
Cà Mau
7432
Đồng Tháp
0219
TP Hồ Chí Minh
6128
Chủ nhật
02/11/2014
Đà Lạt
6131
Kiên Giang
5074
Tiền Giang
2350
Thứ bảy
01/11/2014
Bình Phước
8914
Hậu Giang
1920
TP Hồ Chí Minh
7518
Long An
5346
Thứ sáu
31/10/2014
Bình Dương
5776
Trà Vinh
1853
Vĩnh Long
4475
Thứ năm
30/10/2014
An Giang
9488
Bình Thuận
9964
Tây Ninh
6842
Thứ tư
29/10/2014
Cần Thơ
9285
Đồng Nai
4676
Sóc Trăng
6897
Thứ ba
28/10/2014
Bạc Liêu
4349
Bến Tre
1207
Vũng Tàu
3744
Thứ hai
27/10/2014
Cà Mau
8839
Đồng Tháp
2723
TP Hồ Chí Minh
0626
Chủ nhật
26/10/2014
Đà Lạt
7055
Kiên Giang
4257
Tiền Giang
5125
X