Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
26/07/2014
Bình Phước
3020
Hậu Giang
7929
TP Hồ Chí Minh
1926
Long An
8319
Thứ sáu
25/07/2014
Bình Dương
3078
Trà Vinh
4115
Vĩnh Long
5509
Thứ năm
24/07/2014
An Giang
5690
Bình Thuận
2466
Tây Ninh
4163
Thứ tư
23/07/2014
Cần Thơ
5227
Đồng Nai
7798
Sóc Trăng
6528
Thứ ba
22/07/2014
Bạc Liêu
2055
Bến Tre
3360
Vũng Tàu
5569
Thứ hai
21/07/2014
Cà Mau
8369
Đồng Tháp
5350
TP Hồ Chí Minh
1695
Chủ nhật
20/07/2014
Đà Lạt
7542
Kiên Giang
5453
Tiền Giang
8627
Thứ bảy
19/07/2014
Bình Phước
8200
Hậu Giang
7896
TP Hồ Chí Minh
3188
Long An
7246
Thứ sáu
18/07/2014
Bình Dương
7364
Trà Vinh
6670
Vĩnh Long
1275
Thứ năm
17/07/2014
An Giang
8390
Bình Thuận
2458
Tây Ninh
6893
Thứ tư
16/07/2014
Cần Thơ
5530
Đồng Nai
5943
Sóc Trăng
9692
Thứ ba
15/07/2014
Bạc Liêu
7268
Bến Tre
5751
Vũng Tàu
0641
Thứ hai
14/07/2014
Cà Mau
6100
Đồng Tháp
1316
TP Hồ Chí Minh
0523
Chủ nhật
13/07/2014
Đà Lạt
7766
Kiên Giang
2540
Tiền Giang
4896
Thứ bảy
12/07/2014
Bình Phước
4939
Hậu Giang
2334
TP Hồ Chí Minh
2048
Long An
5909
Thứ sáu
11/07/2014
Bình Dương
6807
Trà Vinh
4190
Vĩnh Long
3920
Thứ năm
10/07/2014
An Giang
9798
Bình Thuận
6430
Tây Ninh
1436
Thứ tư
09/07/2014
Cần Thơ
7078
Đồng Nai
0583
Sóc Trăng
2836
Thứ ba
08/07/2014
Bạc Liêu
4207
Bến Tre
5800
Vũng Tàu
9965
Thứ hai
07/07/2014
Cà Mau
8437
Đồng Tháp
9466
TP Hồ Chí Minh
5642
Chủ nhật
06/07/2014
Đà Lạt
1870
Kiên Giang
5395
Tiền Giang
3348
Thứ bảy
05/07/2014
Bình Phước
5906
Hậu Giang
4418
TP Hồ Chí Minh
5766
Long An
8746
Thứ sáu
04/07/2014
Bình Dương
6927
Trà Vinh
6883
Vĩnh Long
7585
Thứ năm
03/07/2014
An Giang
7369
Bình Thuận
9732
Tây Ninh
9504
Thứ tư
02/07/2014
Cần Thơ
3120
Đồng Nai
2910
Sóc Trăng
3760
Thứ ba
01/07/2014
Bạc Liêu
1119
Bến Tre
4041
Vũng Tàu
1023
Thứ hai
30/06/2014
Cà Mau
2509
Đồng Tháp
6771
TP Hồ Chí Minh
1492
Chủ nhật
29/06/2014
Đà Lạt
1522
Kiên Giang
6001
Tiền Giang
3381
Thứ bảy
28/06/2014
Bình Phước
7795
Hậu Giang
4891
TP Hồ Chí Minh
4560
Long An
2341
Thứ sáu
27/06/2014
Bình Dương
4574
Trà Vinh
3275
Vĩnh Long
2832

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
26/07/2014
Bình Phước
3020
Hậu Giang
7929
TP Hồ Chí Minh
1926
Long An
8319
Thứ sáu
25/07/2014
Bình Dương
3078
Trà Vinh
4115
Vĩnh Long
5509
Thứ năm
24/07/2014
An Giang
5690
Bình Thuận
2466
Tây Ninh
4163
Thứ tư
23/07/2014
Cần Thơ
5227
Đồng Nai
7798
Sóc Trăng
6528
Thứ ba
22/07/2014
Bạc Liêu
2055
Bến Tre
3360
Vũng Tàu
5569
Thứ hai
21/07/2014
Cà Mau
8369
Đồng Tháp
5350
TP Hồ Chí Minh
1695
Chủ nhật
20/07/2014
Đà Lạt
7542
Kiên Giang
5453
Tiền Giang
8627
Thứ bảy
19/07/2014
Bình Phước
8200
Hậu Giang
7896
TP Hồ Chí Minh
3188
Long An
7246
Thứ sáu
18/07/2014
Bình Dương
7364
Trà Vinh
6670
Vĩnh Long
1275
Thứ năm
17/07/2014
An Giang
8390
Bình Thuận
2458
Tây Ninh
6893
Thứ tư
16/07/2014
Cần Thơ
5530
Đồng Nai
5943
Sóc Trăng
9692
Thứ ba
15/07/2014
Bạc Liêu
7268
Bến Tre
5751
Vũng Tàu
0641
Thứ hai
14/07/2014
Cà Mau
6100
Đồng Tháp
1316
TP Hồ Chí Minh
0523
Chủ nhật
13/07/2014
Đà Lạt
7766
Kiên Giang
2540
Tiền Giang
4896
Thứ bảy
12/07/2014
Bình Phước
4939
Hậu Giang
2334
TP Hồ Chí Minh
2048
Long An
5909
Thứ sáu
11/07/2014
Bình Dương
6807
Trà Vinh
4190
Vĩnh Long
3920
Thứ năm
10/07/2014
An Giang
9798
Bình Thuận
6430
Tây Ninh
1436
Thứ tư
09/07/2014
Cần Thơ
7078
Đồng Nai
0583
Sóc Trăng
2836
Thứ ba
08/07/2014
Bạc Liêu
4207
Bến Tre
5800
Vũng Tàu
9965
Thứ hai
07/07/2014
Cà Mau
8437
Đồng Tháp
9466
TP Hồ Chí Minh
5642
Chủ nhật
06/07/2014
Đà Lạt
1870
Kiên Giang
5395
Tiền Giang
3348
Thứ bảy
05/07/2014
Bình Phước
5906
Hậu Giang
4418
TP Hồ Chí Minh
5766
Long An
8746
Thứ sáu
04/07/2014
Bình Dương
6927
Trà Vinh
6883
Vĩnh Long
7585
Thứ năm
03/07/2014
An Giang
7369
Bình Thuận
9732
Tây Ninh
9504
Thứ tư
02/07/2014
Cần Thơ
3120
Đồng Nai
2910
Sóc Trăng
3760
Thứ ba
01/07/2014
Bạc Liêu
1119
Bến Tre
4041
Vũng Tàu
1023
Thứ hai
30/06/2014
Cà Mau
2509
Đồng Tháp
6771
TP Hồ Chí Minh
1492
Chủ nhật
29/06/2014
Đà Lạt
1522
Kiên Giang
6001
Tiền Giang
3381
Thứ bảy
28/06/2014
Bình Phước
7795
Hậu Giang
4891
TP Hồ Chí Minh
4560
Long An
2341
Thứ sáu
27/06/2014
Bình Dương
4574
Trà Vinh
3275
Vĩnh Long
2832