Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
21/05/2014
Cần Thơ
5855
Đồng Nai
9232
Sóc Trăng
7391
Thứ ba
20/05/2014
Bạc Liêu
2447
Bến Tre
3396
Vũng Tàu
5996
Thứ hai
19/05/2014
Cà Mau
8352
Đồng Tháp
3094
TP Hồ Chí Minh
9001
Chủ nhật
18/05/2014
Đà Lạt
5763
Kiên Giang
3771
Tiền Giang
1021
Thứ bảy
17/05/2014
Bình Phước
7484
Hậu Giang
0521
TP Hồ Chí Minh
3398
Long An
2781
Thứ sáu
16/05/2014
Bình Dương
4681
Trà Vinh
0440
Vĩnh Long
3400
Thứ năm
15/05/2014
An Giang
4829
Bình Thuận
6980
Tây Ninh
0437
Thứ tư
14/05/2014
Cần Thơ
1287
Đồng Nai
2038
Sóc Trăng
9586
Thứ ba
13/05/2014
Bạc Liêu
4437
Bến Tre
4998
Vũng Tàu
3396
Thứ hai
12/05/2014
Cà Mau
6482
Đồng Tháp
8988
TP Hồ Chí Minh
0743
Chủ nhật
11/05/2014
Đà Lạt
5561
Kiên Giang
7068
Tiền Giang
6318
Thứ bảy
10/05/2014
Bình Phước
4053
Hậu Giang
6183
TP Hồ Chí Minh
2749
Long An
1323
Thứ sáu
09/05/2014
Bình Dương
8416
Trà Vinh
0949
Vĩnh Long
7968
Thứ năm
08/05/2014
Tây Ninh
3623
Bình Thuận
1192
An Giang
9422
Thứ tư
07/05/2014
Cần Thơ
7673
Đồng Nai
8668
Sóc Trăng
6635
Thứ ba
06/05/2014
Bạc Liêu
3032
Bến Tre
5368
Vũng Tàu
9625
Thứ hai
05/05/2014
Cà Mau
1254
Đồng Tháp
4170
TP Hồ Chí Minh
2506
Chủ nhật
04/05/2014
Đà Lạt
8262
Kiên Giang
7040
Tiền Giang
9316
Thứ bảy
03/05/2014
Bình Phước
9509
Hậu Giang
3400
TP Hồ Chí Minh
3115
Long An
8803
Thứ sáu
02/05/2014
Bình Dương
3704
Trà Vinh
5003
Vĩnh Long
7205
Thứ năm
01/05/2014
An Giang
3732
Bình Thuận
6580
Tây Ninh
0317
Thứ tư
30/04/2014
Cần Thơ
4970
Đồng Nai
1882
Sóc Trăng
0352
Thứ ba
29/04/2014
Bạc Liêu
2919
Bến Tre
3383
Vũng Tàu
6203
Thứ hai
28/04/2014
Cà Mau
8710
Đồng Tháp
4623
TP Hồ Chí Minh
1729
Chủ nhật
27/04/2014
Đà Lạt
9249
Kiên Giang
7832
Tiền Giang
1492
Thứ bảy
26/04/2014
Bình Phước
2286
Hậu Giang
4826
TP Hồ Chí Minh
3435
Long An
4959
Thứ sáu
25/04/2014
Bình Dương
9356
Trà Vinh
8468
Vĩnh Long
9876
Thứ năm
24/04/2014
An Giang
2439
Bình Thuận
8890
Tây Ninh
5703
Thứ tư
23/04/2014
Cần Thơ
0161
Đồng Nai
1975
Sóc Trăng
7857
Thứ ba
22/04/2014
Bạc Liêu
8872
Bến Tre
8318
Vũng Tàu
7604

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
21/05/2014
Cần Thơ
5855
Đồng Nai
9232
Sóc Trăng
7391
Thứ ba
20/05/2014
Bạc Liêu
2447
Bến Tre
3396
Vũng Tàu
5996
Thứ hai
19/05/2014
Cà Mau
8352
Đồng Tháp
3094
TP Hồ Chí Minh
9001
Chủ nhật
18/05/2014
Đà Lạt
5763
Kiên Giang
3771
Tiền Giang
1021
Thứ bảy
17/05/2014
Bình Phước
7484
Hậu Giang
0521
TP Hồ Chí Minh
3398
Long An
2781
Thứ sáu
16/05/2014
Bình Dương
4681
Trà Vinh
0440
Vĩnh Long
3400
Thứ năm
15/05/2014
An Giang
4829
Bình Thuận
6980
Tây Ninh
0437
Thứ tư
14/05/2014
Cần Thơ
1287
Đồng Nai
2038
Sóc Trăng
9586
Thứ ba
13/05/2014
Bạc Liêu
4437
Bến Tre
4998
Vũng Tàu
3396
Thứ hai
12/05/2014
Cà Mau
6482
Đồng Tháp
8988
TP Hồ Chí Minh
0743
Chủ nhật
11/05/2014
Đà Lạt
5561
Kiên Giang
7068
Tiền Giang
6318
Thứ bảy
10/05/2014
Bình Phước
4053
Hậu Giang
6183
TP Hồ Chí Minh
2749
Long An
1323
Thứ sáu
09/05/2014
Bình Dương
8416
Trà Vinh
0949
Vĩnh Long
7968
Thứ năm
08/05/2014
Tây Ninh
3623
Bình Thuận
1192
An Giang
9422
Thứ tư
07/05/2014
Cần Thơ
7673
Đồng Nai
8668
Sóc Trăng
6635
Thứ ba
06/05/2014
Bạc Liêu
3032
Bến Tre
5368
Vũng Tàu
9625
Thứ hai
05/05/2014
Cà Mau
1254
Đồng Tháp
4170
TP Hồ Chí Minh
2506
Chủ nhật
04/05/2014
Đà Lạt
8262
Kiên Giang
7040
Tiền Giang
9316
Thứ bảy
03/05/2014
Bình Phước
9509
Hậu Giang
3400
TP Hồ Chí Minh
3115
Long An
8803
Thứ sáu
02/05/2014
Bình Dương
3704
Trà Vinh
5003
Vĩnh Long
7205
Thứ năm
01/05/2014
An Giang
3732
Bình Thuận
6580
Tây Ninh
0317
Thứ tư
30/04/2014
Cần Thơ
4970
Đồng Nai
1882
Sóc Trăng
0352
Thứ ba
29/04/2014
Bạc Liêu
2919
Bến Tre
3383
Vũng Tàu
6203
Thứ hai
28/04/2014
Cà Mau
8710
Đồng Tháp
4623
TP Hồ Chí Minh
1729
Chủ nhật
27/04/2014
Đà Lạt
9249
Kiên Giang
7832
Tiền Giang
1492
Thứ bảy
26/04/2014
Bình Phước
2286
Hậu Giang
4826
TP Hồ Chí Minh
3435
Long An
4959
Thứ sáu
25/04/2014
Bình Dương
9356
Trà Vinh
8468
Vĩnh Long
9876
Thứ năm
24/04/2014
An Giang
2439
Bình Thuận
8890
Tây Ninh
5703
Thứ tư
23/04/2014
Cần Thơ
0161
Đồng Nai
1975
Sóc Trăng
7857
Thứ ba
22/04/2014
Bạc Liêu
8872
Bến Tre
8318
Vũng Tàu
7604