Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
05/10/2014
Đà Lạt
9429
Kiên Giang
8972
Tiền Giang
4924
Thứ bảy
04/10/2014
Bình Phước
8200
Hậu Giang
6674
TP Hồ Chí Minh
3408
Long An
3486
Thứ sáu
03/10/2014
Bình Dương
3085
Trà Vinh
5648
Vĩnh Long
2690
Thứ năm
02/10/2014
An Giang
1319
Bình Thuận
2498
Tây Ninh
8096
Thứ tư
01/10/2014
Cần Thơ
9028
Đồng Nai
6786
Sóc Trăng
7565
Thứ ba
30/09/2014
Bạc Liêu
1989
Bến Tre
2724
Vũng Tàu
6601
Thứ hai
29/09/2014
Cà Mau
6072
Đồng Tháp
7568
TP Hồ Chí Minh
8384
Chủ nhật
28/09/2014
Đà Lạt
3713
Kiên Giang
0194
Tiền Giang
6506
Thứ bảy
27/09/2014
Bình Phước
9247
Hậu Giang
7943
TP Hồ Chí Minh
2373
Long An
4077
Thứ sáu
26/09/2014
Bình Dương
0537
Trà Vinh
3527
Vĩnh Long
1443
Thứ năm
25/09/2014
An Giang
6087
Bình Thuận
1161
Tây Ninh
0064
Thứ tư
24/09/2014
Cần Thơ
4635
Đồng Nai
5237
Sóc Trăng
9747
Thứ ba
23/09/2014
Bạc Liêu
2103
Bến Tre
7470
Vũng Tàu
3000
Thứ hai
22/09/2014
Cà Mau
9166
Đồng Tháp
0633
TP Hồ Chí Minh
1553
Chủ nhật
21/09/2014
Đà Lạt
5312
Kiên Giang
8609
Tiền Giang
3859
Thứ bảy
20/09/2014
Bình Phước
9344
Hậu Giang
3386
TP Hồ Chí Minh
5524
Long An
5538
Thứ sáu
19/09/2014
Bình Dương
5758
Trà Vinh
4014
Vĩnh Long
5442
Thứ năm
18/09/2014
An Giang
9615
Bình Thuận
9170
Tây Ninh
9165
Thứ tư
17/09/2014
Cần Thơ
8663
Đồng Nai
4455
Sóc Trăng
2868
Thứ ba
16/09/2014
Bạc Liêu
3204
Bến Tre
6135
Vũng Tàu
6694
Thứ hai
15/09/2014
Cà Mau
6124
Đồng Tháp
1046
TP Hồ Chí Minh
7315
Chủ nhật
14/09/2014
Đà Lạt
2379
Kiên Giang
8184
Tiền Giang
2235
Thứ bảy
13/09/2014
Bình Phước
6764
Hậu Giang
5520
TP Hồ Chí Minh
2925
Long An
2745
Thứ sáu
12/09/2014
Bình Dương
6582
Trà Vinh
2983
Vĩnh Long
4994
Thứ năm
11/09/2014
An Giang
9157
Bình Thuận
0014
Tây Ninh
3625
Thứ tư
10/09/2014
Cần Thơ
1529
Đồng Nai
7147
Sóc Trăng
2978
Thứ ba
09/09/2014
Bạc Liêu
4205
Bến Tre
0189
Vũng Tàu
4078
Thứ hai
08/09/2014
Cà Mau
8236
Đồng Tháp
2409
TP Hồ Chí Minh
0294
Chủ nhật
07/09/2014
Đà Lạt
0594
Kiên Giang
7187
Tiền Giang
9016
Thứ bảy
06/09/2014
Bình Phước
2744
Hậu Giang
8229
TP Hồ Chí Minh
5325
Long An
5108

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
05/10/2014
Đà Lạt
9429
Kiên Giang
8972
Tiền Giang
4924
Thứ bảy
04/10/2014
Bình Phước
8200
Hậu Giang
6674
TP Hồ Chí Minh
3408
Long An
3486
Thứ sáu
03/10/2014
Bình Dương
3085
Trà Vinh
5648
Vĩnh Long
2690
Thứ năm
02/10/2014
An Giang
1319
Bình Thuận
2498
Tây Ninh
8096
Thứ tư
01/10/2014
Cần Thơ
9028
Đồng Nai
6786
Sóc Trăng
7565
Thứ ba
30/09/2014
Bạc Liêu
1989
Bến Tre
2724
Vũng Tàu
6601
Thứ hai
29/09/2014
Cà Mau
6072
Đồng Tháp
7568
TP Hồ Chí Minh
8384
Chủ nhật
28/09/2014
Đà Lạt
3713
Kiên Giang
0194
Tiền Giang
6506
Thứ bảy
27/09/2014
Bình Phước
9247
Hậu Giang
7943
TP Hồ Chí Minh
2373
Long An
4077
Thứ sáu
26/09/2014
Bình Dương
0537
Trà Vinh
3527
Vĩnh Long
1443
Thứ năm
25/09/2014
An Giang
6087
Bình Thuận
1161
Tây Ninh
0064
Thứ tư
24/09/2014
Cần Thơ
4635
Đồng Nai
5237
Sóc Trăng
9747
Thứ ba
23/09/2014
Bạc Liêu
2103
Bến Tre
7470
Vũng Tàu
3000
Thứ hai
22/09/2014
Cà Mau
9166
Đồng Tháp
0633
TP Hồ Chí Minh
1553
Chủ nhật
21/09/2014
Đà Lạt
5312
Kiên Giang
8609
Tiền Giang
3859
Thứ bảy
20/09/2014
Bình Phước
9344
Hậu Giang
3386
TP Hồ Chí Minh
5524
Long An
5538
Thứ sáu
19/09/2014
Bình Dương
5758
Trà Vinh
4014
Vĩnh Long
5442
Thứ năm
18/09/2014
An Giang
9615
Bình Thuận
9170
Tây Ninh
9165
Thứ tư
17/09/2014
Cần Thơ
8663
Đồng Nai
4455
Sóc Trăng
2868
Thứ ba
16/09/2014
Bạc Liêu
3204
Bến Tre
6135
Vũng Tàu
6694
Thứ hai
15/09/2014
Cà Mau
6124
Đồng Tháp
1046
TP Hồ Chí Minh
7315
Chủ nhật
14/09/2014
Đà Lạt
2379
Kiên Giang
8184
Tiền Giang
2235
Thứ bảy
13/09/2014
Bình Phước
6764
Hậu Giang
5520
TP Hồ Chí Minh
2925
Long An
2745
Thứ sáu
12/09/2014
Bình Dương
6582
Trà Vinh
2983
Vĩnh Long
4994
Thứ năm
11/09/2014
An Giang
9157
Bình Thuận
0014
Tây Ninh
3625
Thứ tư
10/09/2014
Cần Thơ
1529
Đồng Nai
7147
Sóc Trăng
2978
Thứ ba
09/09/2014
Bạc Liêu
4205
Bến Tre
0189
Vũng Tàu
4078
Thứ hai
08/09/2014
Cà Mau
8236
Đồng Tháp
2409
TP Hồ Chí Minh
0294
Chủ nhật
07/09/2014
Đà Lạt
0594
Kiên Giang
7187
Tiền Giang
9016
Thứ bảy
06/09/2014
Bình Phước
2744
Hậu Giang
8229
TP Hồ Chí Minh
5325
Long An
5108
X