Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
27/04/2014
Đà Lạt
9249
Kiên Giang
7832
Tiền Giang
1492
Thứ bảy
26/04/2014
Bình Phước
2286
Hậu Giang
4826
TP Hồ Chí Minh
3435
Long An
4959
Thứ sáu
25/04/2014
Bình Dương
9356
Trà Vinh
8468
Vĩnh Long
9876
Thứ năm
24/04/2014
An Giang
2439
Bình Thuận
8890
Tây Ninh
5703
Thứ tư
23/04/2014
Cần Thơ
0161
Đồng Nai
1975
Sóc Trăng
7857
Thứ ba
22/04/2014
Bạc Liêu
8872
Bến Tre
8318
Vũng Tàu
7604
Thứ hai
21/04/2014
Cà Mau
3936
Đồng Tháp
3122
TP Hồ Chí Minh
3191
Chủ nhật
20/04/2014
Đà Lạt
5257
Kiên Giang
1241
Tiền Giang
9577
Thứ bảy
19/04/2014
Bình Phước
1076
Hậu Giang
8189
TP Hồ Chí Minh
4171
Long An
0036
Thứ sáu
18/04/2014
Bình Dương
9112
Trà Vinh
6285
Vĩnh Long
5067
Thứ năm
17/04/2014
An Giang
7190
Bình Thuận
7572
Tây Ninh
2753
Thứ tư
16/04/2014
Cần Thơ
7343
Đồng Nai
2588
Sóc Trăng
4303
Thứ ba
15/04/2014
Bạc Liêu
0068
Bến Tre
8889
Vũng Tàu
7562
Thứ hai
14/04/2014
Cà Mau
3013
Đồng Tháp
9196
TP Hồ Chí Minh
8808
Chủ nhật
13/04/2014
Đà Lạt
6373
Kiên Giang
1549
Tiền Giang
6001
Thứ bảy
12/04/2014
Bình Phước
8276
Hậu Giang
9217
TP Hồ Chí Minh
4737
Long An
8310
Thứ sáu
11/04/2014
Bình Dương
0184
Trà Vinh
6601
Vĩnh Long
7568
Thứ năm
10/04/2014
An Giang
8170
Bình Thuận
4573
Tây Ninh
6948
Thứ tư
09/04/2014
Cần Thơ
4968
Đồng Nai
8083
Sóc Trăng
1422
Thứ ba
08/04/2014
Bạc Liêu
1514
Bến Tre
3664
Vũng Tàu
8046
Thứ hai
07/04/2014
Cà Mau
2083
Đồng Tháp
3926
TP Hồ Chí Minh
1414
Chủ nhật
06/04/2014
Đà Lạt
3160
Kiên Giang
4732
Tiền Giang
5177
Thứ bảy
05/04/2014
Bình Phước
5119
Hậu Giang
5049
TP Hồ Chí Minh
5825
Long An
9416
Thứ sáu
04/04/2014
Bình Dương
2023
Trà Vinh
2226
Vĩnh Long
4414
Thứ năm
03/04/2014
An Giang
2252
Bình Thuận
0176
Tây Ninh
5544
Thứ tư
02/04/2014
Cần Thơ
2503
Đồng Nai
1561
Sóc Trăng
7330
Thứ ba
01/04/2014
Bạc Liêu
4815
Bến Tre
2991
Vũng Tàu
5534
Thứ hai
31/03/2014
Cà Mau
3481
Đồng Tháp
1984
TP Hồ Chí Minh
0064
Chủ nhật
30/03/2014
Đà Lạt
7148
Kiên Giang
3494
Tiền Giang
8569
Thứ bảy
29/03/2014
Bình Phước
3363
Hậu Giang
4344
TP Hồ Chí Minh
1752
Long An
4800

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
27/04/2014
Đà Lạt
9249
Kiên Giang
7832
Tiền Giang
1492
Thứ bảy
26/04/2014
Bình Phước
2286
Hậu Giang
4826
TP Hồ Chí Minh
3435
Long An
4959
Thứ sáu
25/04/2014
Bình Dương
9356
Trà Vinh
8468
Vĩnh Long
9876
Thứ năm
24/04/2014
An Giang
2439
Bình Thuận
8890
Tây Ninh
5703
Thứ tư
23/04/2014
Cần Thơ
0161
Đồng Nai
1975
Sóc Trăng
7857
Thứ ba
22/04/2014
Bạc Liêu
8872
Bến Tre
8318
Vũng Tàu
7604
Thứ hai
21/04/2014
Cà Mau
3936
Đồng Tháp
3122
TP Hồ Chí Minh
3191
Chủ nhật
20/04/2014
Đà Lạt
5257
Kiên Giang
1241
Tiền Giang
9577
Thứ bảy
19/04/2014
Bình Phước
1076
Hậu Giang
8189
TP Hồ Chí Minh
4171
Long An
0036
Thứ sáu
18/04/2014
Bình Dương
9112
Trà Vinh
6285
Vĩnh Long
5067
Thứ năm
17/04/2014
An Giang
7190
Bình Thuận
7572
Tây Ninh
2753
Thứ tư
16/04/2014
Cần Thơ
7343
Đồng Nai
2588
Sóc Trăng
4303
Thứ ba
15/04/2014
Bạc Liêu
0068
Bến Tre
8889
Vũng Tàu
7562
Thứ hai
14/04/2014
Cà Mau
3013
Đồng Tháp
9196
TP Hồ Chí Minh
8808
Chủ nhật
13/04/2014
Đà Lạt
6373
Kiên Giang
1549
Tiền Giang
6001
Thứ bảy
12/04/2014
Bình Phước
8276
Hậu Giang
9217
TP Hồ Chí Minh
4737
Long An
8310
Thứ sáu
11/04/2014
Bình Dương
0184
Trà Vinh
6601
Vĩnh Long
7568
Thứ năm
10/04/2014
An Giang
8170
Bình Thuận
4573
Tây Ninh
6948
Thứ tư
09/04/2014
Cần Thơ
4968
Đồng Nai
8083
Sóc Trăng
1422
Thứ ba
08/04/2014
Bạc Liêu
1514
Bến Tre
3664
Vũng Tàu
8046
Thứ hai
07/04/2014
Cà Mau
2083
Đồng Tháp
3926
TP Hồ Chí Minh
1414
Chủ nhật
06/04/2014
Đà Lạt
3160
Kiên Giang
4732
Tiền Giang
5177
Thứ bảy
05/04/2014
Bình Phước
5119
Hậu Giang
5049
TP Hồ Chí Minh
5825
Long An
9416
Thứ sáu
04/04/2014
Bình Dương
2023
Trà Vinh
2226
Vĩnh Long
4414
Thứ năm
03/04/2014
An Giang
2252
Bình Thuận
0176
Tây Ninh
5544
Thứ tư
02/04/2014
Cần Thơ
2503
Đồng Nai
1561
Sóc Trăng
7330
Thứ ba
01/04/2014
Bạc Liêu
4815
Bến Tre
2991
Vũng Tàu
5534
Thứ hai
31/03/2014
Cà Mau
3481
Đồng Tháp
1984
TP Hồ Chí Minh
0064
Chủ nhật
30/03/2014
Đà Lạt
7148
Kiên Giang
3494
Tiền Giang
8569
Thứ bảy
29/03/2014
Bình Phước
3363
Hậu Giang
4344
TP Hồ Chí Minh
1752
Long An
4800