Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
26/08/2014
Bạc Liêu
0478
Bến Tre
2324
Vũng Tàu
8070
Thứ hai
25/08/2014
Cà Mau
9753
Đồng Tháp
9290
TP Hồ Chí Minh
5979
Chủ nhật
24/08/2014
Đà Lạt
8906
Kiên Giang
1502
Tiền Giang
0193
Thứ bảy
23/08/2014
Bình Phước
0380
Hậu Giang
0196
TP Hồ Chí Minh
5407
Long An
5768
Thứ sáu
22/08/2014
Vĩnh Long
9989
Trà Vinh
1700
Bình Dương
7843
Thứ năm
21/08/2014
An Giang
9784
Bình Thuận
3640
Tây Ninh
5115
Thứ tư
20/08/2014
Cần Thơ
0377
Đồng Nai
7148
Sóc Trăng
1335
Thứ ba
19/08/2014
Bạc Liêu
8360
Bến Tre
0937
Vũng Tàu
2195
Thứ hai
18/08/2014
Cà Mau
0750
Đồng Tháp
7404
TP Hồ Chí Minh
0895
Chủ nhật
17/08/2014
Đà Lạt
3289
Kiên Giang
0446
Tiền Giang
1552
Thứ bảy
16/08/2014
Bình Phước
7809
Hậu Giang
8719
TP Hồ Chí Minh
5972
Long An
5965
Thứ sáu
15/08/2014
Bình Dương
7759
Trà Vinh
7344
Vĩnh Long
4025
Thứ năm
14/08/2014
An Giang
8895
Bình Thuận
6718
Tây Ninh
3264
Thứ tư
13/08/2014
Cần Thơ
5472
Đồng Nai
6773
Sóc Trăng
2890
Thứ ba
12/08/2014
Bạc Liêu
9090
Bến Tre
6422
Vũng Tàu
3696
Thứ hai
11/08/2014
Cà Mau
5850
Đồng Tháp
1916
TP Hồ Chí Minh
1519
Chủ nhật
10/08/2014
Đà Lạt
6453
Kiên Giang
6976
Tiền Giang
8177
Thứ bảy
09/08/2014
Bình Phước
6073
Hậu Giang
9926
TP Hồ Chí Minh
3100
Long An
7474
Thứ sáu
08/08/2014
Bình Dương
8302
Trà Vinh
0652
Vĩnh Long
1295
Thứ năm
07/08/2014
An Giang
9818
Bình Thuận
8222
Tây Ninh
9048
Thứ tư
06/08/2014
Cần Thơ
8947
Đồng Nai
1321
Sóc Trăng
5557
Thứ ba
05/08/2014
Bạc Liêu
1234
Bến Tre
5757
Vũng Tàu
2118
Thứ hai
04/08/2014
Cà Mau
9513
Đồng Tháp
9238
TP Hồ Chí Minh
7024
Chủ nhật
03/08/2014
Đà Lạt
2946
Kiên Giang
7151
Tiền Giang
9555
Thứ bảy
02/08/2014
Bình Phước
7462
Hậu Giang
9210
TP Hồ Chí Minh
5793
Long An
0632
Thứ sáu
01/08/2014
Bình Dương
6616
Trà Vinh
9798
Vĩnh Long
2397
Thứ năm
31/07/2014
An Giang
6532
Bình Thuận
0593
Tây Ninh
2571
Thứ tư
30/07/2014
Cần Thơ
9368
Đồng Nai
5997
Sóc Trăng
4520
Thứ ba
29/07/2014
Bạc Liêu
5590
Bến Tre
1340
Vũng Tàu
3933
Thứ hai
28/07/2014
Cà Mau
9843
Đồng Tháp
2273
TP Hồ Chí Minh
4668

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
26/08/2014
Bạc Liêu
0478
Bến Tre
2324
Vũng Tàu
8070
Thứ hai
25/08/2014
Cà Mau
9753
Đồng Tháp
9290
TP Hồ Chí Minh
5979
Chủ nhật
24/08/2014
Đà Lạt
8906
Kiên Giang
1502
Tiền Giang
0193
Thứ bảy
23/08/2014
Bình Phước
0380
Hậu Giang
0196
TP Hồ Chí Minh
5407
Long An
5768
Thứ sáu
22/08/2014
Vĩnh Long
9989
Trà Vinh
1700
Bình Dương
7843
Thứ năm
21/08/2014
An Giang
9784
Bình Thuận
3640
Tây Ninh
5115
Thứ tư
20/08/2014
Cần Thơ
0377
Đồng Nai
7148
Sóc Trăng
1335
Thứ ba
19/08/2014
Bạc Liêu
8360
Bến Tre
0937
Vũng Tàu
2195
Thứ hai
18/08/2014
Cà Mau
0750
Đồng Tháp
7404
TP Hồ Chí Minh
0895
Chủ nhật
17/08/2014
Đà Lạt
3289
Kiên Giang
0446
Tiền Giang
1552
Thứ bảy
16/08/2014
Bình Phước
7809
Hậu Giang
8719
TP Hồ Chí Minh
5972
Long An
5965
Thứ sáu
15/08/2014
Bình Dương
7759
Trà Vinh
7344
Vĩnh Long
4025
Thứ năm
14/08/2014
An Giang
8895
Bình Thuận
6718
Tây Ninh
3264
Thứ tư
13/08/2014
Cần Thơ
5472
Đồng Nai
6773
Sóc Trăng
2890
Thứ ba
12/08/2014
Bạc Liêu
9090
Bến Tre
6422
Vũng Tàu
3696
Thứ hai
11/08/2014
Cà Mau
5850
Đồng Tháp
1916
TP Hồ Chí Minh
1519
Chủ nhật
10/08/2014
Đà Lạt
6453
Kiên Giang
6976
Tiền Giang
8177
Thứ bảy
09/08/2014
Bình Phước
6073
Hậu Giang
9926
TP Hồ Chí Minh
3100
Long An
7474
Thứ sáu
08/08/2014
Bình Dương
8302
Trà Vinh
0652
Vĩnh Long
1295
Thứ năm
07/08/2014
An Giang
9818
Bình Thuận
8222
Tây Ninh
9048
Thứ tư
06/08/2014
Cần Thơ
8947
Đồng Nai
1321
Sóc Trăng
5557
Thứ ba
05/08/2014
Bạc Liêu
1234
Bến Tre
5757
Vũng Tàu
2118
Thứ hai
04/08/2014
Cà Mau
9513
Đồng Tháp
9238
TP Hồ Chí Minh
7024
Chủ nhật
03/08/2014
Đà Lạt
2946
Kiên Giang
7151
Tiền Giang
9555
Thứ bảy
02/08/2014
Bình Phước
7462
Hậu Giang
9210
TP Hồ Chí Minh
5793
Long An
0632
Thứ sáu
01/08/2014
Bình Dương
6616
Trà Vinh
9798
Vĩnh Long
2397
Thứ năm
31/07/2014
An Giang
6532
Bình Thuận
0593
Tây Ninh
2571
Thứ tư
30/07/2014
Cần Thơ
9368
Đồng Nai
5997
Sóc Trăng
4520
Thứ ba
29/07/2014
Bạc Liêu
5590
Bến Tre
1340
Vũng Tàu
3933
Thứ hai
28/07/2014
Cà Mau
9843
Đồng Tháp
2273
TP Hồ Chí Minh
4668
X