Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
14/06/2014
Bình Phước
8140
Hậu Giang
8303
TP Hồ Chí Minh
5785
Long An
0454
Thứ sáu
13/06/2014
Bình Dương
0261
Trà Vinh
4406
Vĩnh Long
5747
Thứ năm
12/06/2014
An Giang
5103
Bình Thuận
5178
Tây Ninh
7581
Thứ tư
11/06/2014
Cần Thơ
2250
Đồng Nai
4318
Sóc Trăng
9932
Thứ ba
10/06/2014
Bạc Liêu
7966
Bến Tre
8251
Vũng Tàu
6656
Thứ hai
09/06/2014
Cà Mau
1041
Đồng Tháp
7496
TP Hồ Chí Minh
0233
Chủ nhật
08/06/2014
Đà Lạt
3287
Kiên Giang
7803
Tiền Giang
6925
Thứ bảy
07/06/2014
Bình Phước
7174
Hậu Giang
5157
TP Hồ Chí Minh
7753
Long An
7999
Thứ sáu
06/06/2014
Bình Dương
7640
Trà Vinh
1138
Vĩnh Long
8581
Thứ năm
05/06/2014
An Giang
8877
Bình Thuận
5636
Tây Ninh
5099
Thứ tư
04/06/2014
Cần Thơ
0665
Đồng Nai
5914
Sóc Trăng
6643
Thứ ba
03/06/2014
Bạc Liêu
5480
Bến Tre
7474
Vũng Tàu
0197
Thứ hai
02/06/2014
Cà Mau
0175
Đồng Tháp
0499
TP Hồ Chí Minh
0519
Chủ nhật
01/06/2014
Đà Lạt
1788
Kiên Giang
8824
Tiền Giang
6385
Thứ bảy
31/05/2014
Bình Phước
2016
Hậu Giang
3716
TP Hồ Chí Minh
7340
Long An
8116
Thứ sáu
30/05/2014
Bình Dương
9734
Trà Vinh
8850
Vĩnh Long
0383
Thứ năm
29/05/2014
An Giang
0026
Bình Thuận
9422
Tây Ninh
5261
Thứ tư
28/05/2014
Cần Thơ
2351
Đồng Nai
9901
Sóc Trăng
4761
Thứ ba
27/05/2014
Bạc Liêu
0875
Bến Tre
7700
Vũng Tàu
1303
Thứ hai
26/05/2014
Cà Mau
3466
Đồng Tháp
0422
TP Hồ Chí Minh
1599
Chủ nhật
25/05/2014
Đà Lạt
9936
Kiên Giang
5942
Tiền Giang
1294
Thứ bảy
24/05/2014
Bình Phước
2695
Hậu Giang
0653
TP Hồ Chí Minh
4864
Long An
5713
Thứ sáu
23/05/2014
Bình Dương
7549
Trà Vinh
7499
Vĩnh Long
1165
Thứ năm
22/05/2014
An Giang
3719
Bình Thuận
7995
Tây Ninh
0767
Thứ tư
21/05/2014
Cần Thơ
5855
Đồng Nai
9232
Sóc Trăng
7391
Thứ ba
20/05/2014
Bạc Liêu
2447
Bến Tre
3396
Vũng Tàu
5996
Thứ hai
19/05/2014
Cà Mau
8352
Đồng Tháp
3094
TP Hồ Chí Minh
9001
Chủ nhật
18/05/2014
Đà Lạt
5763
Kiên Giang
3771
Tiền Giang
1021
Thứ bảy
17/05/2014
Bình Phước
7484
Hậu Giang
0521
TP Hồ Chí Minh
3398
Long An
2781
Thứ sáu
16/05/2014
Bình Dương
4681
Trà Vinh
0440
Vĩnh Long
3400

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
14/06/2014
Bình Phước
8140
Hậu Giang
8303
TP Hồ Chí Minh
5785
Long An
0454
Thứ sáu
13/06/2014
Bình Dương
0261
Trà Vinh
4406
Vĩnh Long
5747
Thứ năm
12/06/2014
An Giang
5103
Bình Thuận
5178
Tây Ninh
7581
Thứ tư
11/06/2014
Cần Thơ
2250
Đồng Nai
4318
Sóc Trăng
9932
Thứ ba
10/06/2014
Bạc Liêu
7966
Bến Tre
8251
Vũng Tàu
6656
Thứ hai
09/06/2014
Cà Mau
1041
Đồng Tháp
7496
TP Hồ Chí Minh
0233
Chủ nhật
08/06/2014
Đà Lạt
3287
Kiên Giang
7803
Tiền Giang
6925
Thứ bảy
07/06/2014
Bình Phước
7174
Hậu Giang
5157
TP Hồ Chí Minh
7753
Long An
7999
Thứ sáu
06/06/2014
Bình Dương
7640
Trà Vinh
1138
Vĩnh Long
8581
Thứ năm
05/06/2014
An Giang
8877
Bình Thuận
5636
Tây Ninh
5099
Thứ tư
04/06/2014
Cần Thơ
0665
Đồng Nai
5914
Sóc Trăng
6643
Thứ ba
03/06/2014
Bạc Liêu
5480
Bến Tre
7474
Vũng Tàu
0197
Thứ hai
02/06/2014
Cà Mau
0175
Đồng Tháp
0499
TP Hồ Chí Minh
0519
Chủ nhật
01/06/2014
Đà Lạt
1788
Kiên Giang
8824
Tiền Giang
6385
Thứ bảy
31/05/2014
Bình Phước
2016
Hậu Giang
3716
TP Hồ Chí Minh
7340
Long An
8116
Thứ sáu
30/05/2014
Bình Dương
9734
Trà Vinh
8850
Vĩnh Long
0383
Thứ năm
29/05/2014
An Giang
0026
Bình Thuận
9422
Tây Ninh
5261
Thứ tư
28/05/2014
Cần Thơ
2351
Đồng Nai
9901
Sóc Trăng
4761
Thứ ba
27/05/2014
Bạc Liêu
0875
Bến Tre
7700
Vũng Tàu
1303
Thứ hai
26/05/2014
Cà Mau
3466
Đồng Tháp
0422
TP Hồ Chí Minh
1599
Chủ nhật
25/05/2014
Đà Lạt
9936
Kiên Giang
5942
Tiền Giang
1294
Thứ bảy
24/05/2014
Bình Phước
2695
Hậu Giang
0653
TP Hồ Chí Minh
4864
Long An
5713
Thứ sáu
23/05/2014
Bình Dương
7549
Trà Vinh
7499
Vĩnh Long
1165
Thứ năm
22/05/2014
An Giang
3719
Bình Thuận
7995
Tây Ninh
0767
Thứ tư
21/05/2014
Cần Thơ
5855
Đồng Nai
9232
Sóc Trăng
7391
Thứ ba
20/05/2014
Bạc Liêu
2447
Bến Tre
3396
Vũng Tàu
5996
Thứ hai
19/05/2014
Cà Mau
8352
Đồng Tháp
3094
TP Hồ Chí Minh
9001
Chủ nhật
18/05/2014
Đà Lạt
5763
Kiên Giang
3771
Tiền Giang
1021
Thứ bảy
17/05/2014
Bình Phước
7484
Hậu Giang
0521
TP Hồ Chí Minh
3398
Long An
2781
Thứ sáu
16/05/2014
Bình Dương
4681
Trà Vinh
0440
Vĩnh Long
3400
X