Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
26/02/2014
Cần Thơ
8306
Đồng Nai
9652
Sóc Trăng
7087
Thứ ba
25/02/2014
Bạc Liêu
4977
Bến Tre
4768
Vũng Tàu
2493
Thứ hai
24/02/2014
Cà Mau
0108
Đồng Tháp
3362
TP Hồ Chí Minh
4014
Chủ nhật
23/02/2014
Đà Lạt
8286
Kiên Giang
0110
Tiền Giang
2578
Thứ bảy
22/02/2014
Bình Phước
7170
Hậu Giang
6709
TP Hồ Chí Minh
3372
Long An
0617
Thứ sáu
21/02/2014
Bình Dương
9944
Trà Vinh
3276
Vĩnh Long
6475
Thứ năm
20/02/2014
An Giang
5362
Bình Thuận
8461
Tây Ninh
6315
Thứ tư
19/02/2014
Cần Thơ
0748
Đồng Nai
8263
Sóc Trăng
9153
Thứ ba
18/02/2014
Bạc Liêu
3904
Bến Tre
7276
Vũng Tàu
0655
Thứ hai
17/02/2014
Cà Mau
9060
Đồng Tháp
4844
TP Hồ Chí Minh
2333
Chủ nhật
16/02/2014
Đà Lạt
8957
Kiên Giang
7857
Tiền Giang
7582
Thứ bảy
15/02/2014
Bình Phước
1035
Hậu Giang
0292
TP Hồ Chí Minh
3718
Long An
4592
Thứ sáu
14/02/2014
Bình Dương
8443
Trà Vinh
4657
Vĩnh Long
0541
Thứ năm
13/02/2014
An Giang
2849
Bình Thuận
6102
Tây Ninh
0911
Thứ tư
12/02/2014
Cần Thơ
0931
Đồng Nai
9794
Sóc Trăng
3529
Thứ ba
11/02/2014
Bạc Liêu
1602
Bến Tre
4823
Vũng Tàu
6848
Thứ hai
10/02/2014
Cà Mau
6840
Đồng Tháp
8190
TP Hồ Chí Minh
6483
Chủ nhật
09/02/2014
Đà Lạt
2507
Kiên Giang
6241
Tiền Giang
7962
Thứ bảy
08/02/2014
Bình Phước
7282
Hậu Giang
5053
TP Hồ Chí Minh
6103
Long An
7905
Thứ sáu
07/02/2014
Bình Dương
8650
Trà Vinh
7708
Vĩnh Long
9692
Thứ năm
06/02/2014
An Giang
3747
Bình Thuận
4711
Tây Ninh
8956
Thứ tư
05/02/2014
Cần Thơ
2098
Đồng Nai
9690
Sóc Trăng
0540
Thứ ba
04/02/2014
Bạc Liêu
0664
Bến Tre
7437
Vũng Tàu
2521
Thứ hai
03/02/2014
Cà Mau
0196
Đồng Tháp
9842
TP Hồ Chí Minh
4792
Chủ nhật
02/02/2014
Đà Lạt
7344
Kiên Giang
2993
Tiền Giang
7267
Thứ bảy
01/02/2014
Bình Phước
4087
Hậu Giang
1679
TP Hồ Chí Minh
1727
Long An
0829
Thứ sáu
31/01/2014
Bình Dương
8148
Trà Vinh
9823
Vĩnh Long
9427
Thứ năm
30/01/2014
An Giang
6032
Bình Thuận
3806
Tây Ninh
3789
Thứ tư
29/01/2014
Cần Thơ
5485
Đồng Nai
1010
Sóc Trăng
4642
Thứ ba
28/01/2014
Bạc Liêu
5978
Bến Tre
8214
Vũng Tàu
0326

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
26/02/2014
Cần Thơ
8306
Đồng Nai
9652
Sóc Trăng
7087
Thứ ba
25/02/2014
Bạc Liêu
4977
Bến Tre
4768
Vũng Tàu
2493
Thứ hai
24/02/2014
Cà Mau
0108
Đồng Tháp
3362
TP Hồ Chí Minh
4014
Chủ nhật
23/02/2014
Đà Lạt
8286
Kiên Giang
0110
Tiền Giang
2578
Thứ bảy
22/02/2014
Bình Phước
7170
Hậu Giang
6709
TP Hồ Chí Minh
3372
Long An
0617
Thứ sáu
21/02/2014
Bình Dương
9944
Trà Vinh
3276
Vĩnh Long
6475
Thứ năm
20/02/2014
An Giang
5362
Bình Thuận
8461
Tây Ninh
6315
Thứ tư
19/02/2014
Cần Thơ
0748
Đồng Nai
8263
Sóc Trăng
9153
Thứ ba
18/02/2014
Bạc Liêu
3904
Bến Tre
7276
Vũng Tàu
0655
Thứ hai
17/02/2014
Cà Mau
9060
Đồng Tháp
4844
TP Hồ Chí Minh
2333
Chủ nhật
16/02/2014
Đà Lạt
8957
Kiên Giang
7857
Tiền Giang
7582
Thứ bảy
15/02/2014
Bình Phước
1035
Hậu Giang
0292
TP Hồ Chí Minh
3718
Long An
4592
Thứ sáu
14/02/2014
Bình Dương
8443
Trà Vinh
4657
Vĩnh Long
0541
Thứ năm
13/02/2014
An Giang
2849
Bình Thuận
6102
Tây Ninh
0911
Thứ tư
12/02/2014
Cần Thơ
0931
Đồng Nai
9794
Sóc Trăng
3529
Thứ ba
11/02/2014
Bạc Liêu
1602
Bến Tre
4823
Vũng Tàu
6848
Thứ hai
10/02/2014
Cà Mau
6840
Đồng Tháp
8190
TP Hồ Chí Minh
6483
Chủ nhật
09/02/2014
Đà Lạt
2507
Kiên Giang
6241
Tiền Giang
7962
Thứ bảy
08/02/2014
Bình Phước
7282
Hậu Giang
5053
TP Hồ Chí Minh
6103
Long An
7905
Thứ sáu
07/02/2014
Bình Dương
8650
Trà Vinh
7708
Vĩnh Long
9692
Thứ năm
06/02/2014
An Giang
3747
Bình Thuận
4711
Tây Ninh
8956
Thứ tư
05/02/2014
Cần Thơ
2098
Đồng Nai
9690
Sóc Trăng
0540
Thứ ba
04/02/2014
Bạc Liêu
0664
Bến Tre
7437
Vũng Tàu
2521
Thứ hai
03/02/2014
Cà Mau
0196
Đồng Tháp
9842
TP Hồ Chí Minh
4792
Chủ nhật
02/02/2014
Đà Lạt
7344
Kiên Giang
2993
Tiền Giang
7267
Thứ bảy
01/02/2014
Bình Phước
4087
Hậu Giang
1679
TP Hồ Chí Minh
1727
Long An
0829
Thứ sáu
31/01/2014
Bình Dương
8148
Trà Vinh
9823
Vĩnh Long
9427
Thứ năm
30/01/2014
An Giang
6032
Bình Thuận
3806
Tây Ninh
3789
Thứ tư
29/01/2014
Cần Thơ
5485
Đồng Nai
1010
Sóc Trăng
4642
Thứ ba
28/01/2014
Bạc Liêu
5978
Bến Tre
8214
Vũng Tàu
0326