Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
17/04/2014
An Giang
7190
Bình Thuận
7572
Tây Ninh
2753
Thứ tư
16/04/2014
Cần Thơ
7343
Đồng Nai
2588
Sóc Trăng
4303
Thứ ba
15/04/2014
Bạc Liêu
0068
Bến Tre
8889
Vũng Tàu
7562
Thứ hai
14/04/2014
Cà Mau
3013
Đồng Tháp
9196
TP Hồ Chí Minh
8808
Chủ nhật
13/04/2014
Đà Lạt
6373
Kiên Giang
1549
Tiền Giang
6001
Thứ bảy
12/04/2014
Bình Phước
8276
Hậu Giang
9217
TP Hồ Chí Minh
4737
Long An
8310
Thứ sáu
11/04/2014
Bình Dương
0184
Trà Vinh
6601
Vĩnh Long
7568
Thứ năm
10/04/2014
An Giang
8170
Bình Thuận
4573
Tây Ninh
6948
Thứ tư
09/04/2014
Cần Thơ
4968
Đồng Nai
8083
Sóc Trăng
1422
Thứ ba
08/04/2014
Bạc Liêu
1514
Bến Tre
3664
Vũng Tàu
8046
Thứ hai
07/04/2014
Cà Mau
2083
Đồng Tháp
3926
TP Hồ Chí Minh
1414
Chủ nhật
06/04/2014
Đà Lạt
3160
Kiên Giang
4732
Tiền Giang
5177
Thứ bảy
05/04/2014
Bình Phước
5119
Hậu Giang
5049
TP Hồ Chí Minh
5825
Long An
9416
Thứ sáu
04/04/2014
Bình Dương
2023
Trà Vinh
2226
Vĩnh Long
4414
Thứ năm
03/04/2014
An Giang
2252
Bình Thuận
0176
Tây Ninh
5544
Thứ tư
02/04/2014
Cần Thơ
2503
Đồng Nai
1561
Sóc Trăng
7330
Thứ ba
01/04/2014
Bạc Liêu
4815
Bến Tre
2991
Vũng Tàu
5534
Thứ hai
31/03/2014
Cà Mau
3481
Đồng Tháp
1984
TP Hồ Chí Minh
0064
Chủ nhật
30/03/2014
Đà Lạt
7148
Kiên Giang
3494
Tiền Giang
8569
Thứ bảy
29/03/2014
Bình Phước
3363
Hậu Giang
4344
TP Hồ Chí Minh
1752
Long An
4800
Thứ sáu
28/03/2014
Bình Dương
4044
Trà Vinh
2533
Vĩnh Long
2488
Thứ năm
27/03/2014
An Giang
1999
Bình Thuận
1801
Tây Ninh
8251
Thứ tư
26/03/2014
Cần Thơ
0884
Đồng Nai
6868
Sóc Trăng
2541
Thứ ba
25/03/2014
Bạc Liêu
1904
Bến Tre
0136
Vũng Tàu
1720
Thứ hai
24/03/2014
Cà Mau
0512
Đồng Tháp
8862
TP Hồ Chí Minh
0943
Chủ nhật
23/03/2014
Đà Lạt
2899
Kiên Giang
2387
Tiền Giang
1479
Thứ bảy
22/03/2014
Bình Phước
6279
Hậu Giang
1512
TP Hồ Chí Minh
1929
Long An
1908
Thứ sáu
21/03/2014
Bình Dương
7816
Trà Vinh
4588
Vĩnh Long
8051
Thứ năm
20/03/2014
An Giang
7974
Bình Thuận
6477
Tây Ninh
0461
Thứ tư
19/03/2014
Cần Thơ
4359
Đồng Nai
4410
Sóc Trăng
7736

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
17/04/2014
An Giang
7190
Bình Thuận
7572
Tây Ninh
2753
Thứ tư
16/04/2014
Cần Thơ
7343
Đồng Nai
2588
Sóc Trăng
4303
Thứ ba
15/04/2014
Bạc Liêu
0068
Bến Tre
8889
Vũng Tàu
7562
Thứ hai
14/04/2014
Cà Mau
3013
Đồng Tháp
9196
TP Hồ Chí Minh
8808
Chủ nhật
13/04/2014
Đà Lạt
6373
Kiên Giang
1549
Tiền Giang
6001
Thứ bảy
12/04/2014
Bình Phước
8276
Hậu Giang
9217
TP Hồ Chí Minh
4737
Long An
8310
Thứ sáu
11/04/2014
Bình Dương
0184
Trà Vinh
6601
Vĩnh Long
7568
Thứ năm
10/04/2014
An Giang
8170
Bình Thuận
4573
Tây Ninh
6948
Thứ tư
09/04/2014
Cần Thơ
4968
Đồng Nai
8083
Sóc Trăng
1422
Thứ ba
08/04/2014
Bạc Liêu
1514
Bến Tre
3664
Vũng Tàu
8046
Thứ hai
07/04/2014
Cà Mau
2083
Đồng Tháp
3926
TP Hồ Chí Minh
1414
Chủ nhật
06/04/2014
Đà Lạt
3160
Kiên Giang
4732
Tiền Giang
5177
Thứ bảy
05/04/2014
Bình Phước
5119
Hậu Giang
5049
TP Hồ Chí Minh
5825
Long An
9416
Thứ sáu
04/04/2014
Bình Dương
2023
Trà Vinh
2226
Vĩnh Long
4414
Thứ năm
03/04/2014
An Giang
2252
Bình Thuận
0176
Tây Ninh
5544
Thứ tư
02/04/2014
Cần Thơ
2503
Đồng Nai
1561
Sóc Trăng
7330
Thứ ba
01/04/2014
Bạc Liêu
4815
Bến Tre
2991
Vũng Tàu
5534
Thứ hai
31/03/2014
Cà Mau
3481
Đồng Tháp
1984
TP Hồ Chí Minh
0064
Chủ nhật
30/03/2014
Đà Lạt
7148
Kiên Giang
3494
Tiền Giang
8569
Thứ bảy
29/03/2014
Bình Phước
3363
Hậu Giang
4344
TP Hồ Chí Minh
1752
Long An
4800
Thứ sáu
28/03/2014
Bình Dương
4044
Trà Vinh
2533
Vĩnh Long
2488
Thứ năm
27/03/2014
An Giang
1999
Bình Thuận
1801
Tây Ninh
8251
Thứ tư
26/03/2014
Cần Thơ
0884
Đồng Nai
6868
Sóc Trăng
2541
Thứ ba
25/03/2014
Bạc Liêu
1904
Bến Tre
0136
Vũng Tàu
1720
Thứ hai
24/03/2014
Cà Mau
0512
Đồng Tháp
8862
TP Hồ Chí Minh
0943
Chủ nhật
23/03/2014
Đà Lạt
2899
Kiên Giang
2387
Tiền Giang
1479
Thứ bảy
22/03/2014
Bình Phước
6279
Hậu Giang
1512
TP Hồ Chí Minh
1929
Long An
1908
Thứ sáu
21/03/2014
Bình Dương
7816
Trà Vinh
4588
Vĩnh Long
8051
Thứ năm
20/03/2014
An Giang
7974
Bình Thuận
6477
Tây Ninh
0461
Thứ tư
19/03/2014
Cần Thơ
4359
Đồng Nai
4410
Sóc Trăng
7736
X