Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
22/12/2013
Đà Lạt
6986
Kiên Giang
6076
Tiền Giang
5115
Thứ bảy
21/12/2013
Bình Phước
6082
Hậu Giang
1827
TP Hồ Chí Minh
6551
Long An
3507
Thứ sáu
20/12/2013
Bình Dương
6432
Trà Vinh
7477
Vĩnh Long
4562
Thứ năm
19/12/2013
An Giang
5106
Bình Thuận
0458
Tây Ninh
5179
Thứ tư
18/12/2013
Cần Thơ
9277
Đồng Nai
8974
Sóc Trăng
3434
Thứ ba
17/12/2013
Bạc Liêu
8012
Bến Tre
9055
Vũng Tàu
7931
Thứ hai
16/12/2013
Cà Mau
2123
Đồng Tháp
3918
TP Hồ Chí Minh
7521
Chủ nhật
15/12/2013
Đà Lạt
0783
Kiên Giang
5502
Tiền Giang
9034
Thứ bảy
14/12/2013
Bình Phước
9240
Hậu Giang
2086
TP Hồ Chí Minh
7789
Long An
9198
Thứ sáu
13/12/2013
Bình Dương
2979
Trà Vinh
4685
Vĩnh Long
2441
Thứ năm
12/12/2013
An Giang
7450
Bình Thuận
1372
Tây Ninh
0975
Thứ tư
11/12/2013
Cần Thơ
7031
Đồng Nai
2814
Sóc Trăng
4451
Thứ ba
10/12/2013
Bạc Liêu
2943
Bến Tre
0814
Vũng Tàu
4085
Thứ hai
09/12/2013
Cà Mau
3316
Đồng Tháp
4014
TP Hồ Chí Minh
5256
Chủ nhật
08/12/2013
Đà Lạt
8240
Kiên Giang
2575
Tiền Giang
6790
Thứ bảy
07/12/2013
Bình Phước
9614
Hậu Giang
4684
TP Hồ Chí Minh
3679
Long An
1641
Thứ sáu
06/12/2013
Bình Dương
8715
Trà Vinh
4290
Vĩnh Long
5177
Thứ năm
05/12/2013
An Giang
5059
Bình Thuận
3959
Tây Ninh
7309
Thứ tư
04/12/2013
Cần Thơ
5098
Đồng Nai
9865
Sóc Trăng
8019
Thứ ba
03/12/2013
Bạc Liêu
8060
Bến Tre
0280
Vũng Tàu
3140
Thứ hai
02/12/2013
Cà Mau
6859
Đồng Tháp
1818
TP Hồ Chí Minh
6009
Chủ nhật
01/12/2013
Đà Lạt
1146
Kiên Giang
9841
Tiền Giang
4949
Thứ bảy
30/11/2013
Bình Phước
2134
Hậu Giang
0680
TP Hồ Chí Minh
9954
Long An
1185
Thứ sáu
29/11/2013
Bình Dương
3498
Trà Vinh
7150
Vĩnh Long
9368
Thứ năm
28/11/2013
An Giang
2393
Bình Thuận
3157
Tây Ninh
0640
Thứ tư
27/11/2013
Cần Thơ
6954
Đồng Nai
1344
Sóc Trăng
8448
Thứ ba
26/11/2013
Bạc Liêu
9270
Bến Tre
0410
Vũng Tàu
9066
Thứ hai
25/11/2013
Cà Mau
4708
Đồng Tháp
9543
TP Hồ Chí Minh
5007
Chủ nhật
24/11/2013
Đà Lạt
7101
Kiên Giang
6400
Tiền Giang
8532
Thứ bảy
23/11/2013
Bình Phước
0957
Hậu Giang
1135
TP Hồ Chí Minh
5301
Long An
5734

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
22/12/2013
Đà Lạt
6986
Kiên Giang
6076
Tiền Giang
5115
Thứ bảy
21/12/2013
Bình Phước
6082
Hậu Giang
1827
TP Hồ Chí Minh
6551
Long An
3507
Thứ sáu
20/12/2013
Bình Dương
6432
Trà Vinh
7477
Vĩnh Long
4562
Thứ năm
19/12/2013
An Giang
5106
Bình Thuận
0458
Tây Ninh
5179
Thứ tư
18/12/2013
Cần Thơ
9277
Đồng Nai
8974
Sóc Trăng
3434
Thứ ba
17/12/2013
Bạc Liêu
8012
Bến Tre
9055
Vũng Tàu
7931
Thứ hai
16/12/2013
Cà Mau
2123
Đồng Tháp
3918
TP Hồ Chí Minh
7521
Chủ nhật
15/12/2013
Đà Lạt
0783
Kiên Giang
5502
Tiền Giang
9034
Thứ bảy
14/12/2013
Bình Phước
9240
Hậu Giang
2086
TP Hồ Chí Minh
7789
Long An
9198
Thứ sáu
13/12/2013
Bình Dương
2979
Trà Vinh
4685
Vĩnh Long
2441
Thứ năm
12/12/2013
An Giang
7450
Bình Thuận
1372
Tây Ninh
0975
Thứ tư
11/12/2013
Cần Thơ
7031
Đồng Nai
2814
Sóc Trăng
4451
Thứ ba
10/12/2013
Bạc Liêu
2943
Bến Tre
0814
Vũng Tàu
4085
Thứ hai
09/12/2013
Cà Mau
3316
Đồng Tháp
4014
TP Hồ Chí Minh
5256
Chủ nhật
08/12/2013
Đà Lạt
8240
Kiên Giang
2575
Tiền Giang
6790
Thứ bảy
07/12/2013
Bình Phước
9614
Hậu Giang
4684
TP Hồ Chí Minh
3679
Long An
1641
Thứ sáu
06/12/2013
Bình Dương
8715
Trà Vinh
4290
Vĩnh Long
5177
Thứ năm
05/12/2013
An Giang
5059
Bình Thuận
3959
Tây Ninh
7309
Thứ tư
04/12/2013
Cần Thơ
5098
Đồng Nai
9865
Sóc Trăng
8019
Thứ ba
03/12/2013
Bạc Liêu
8060
Bến Tre
0280
Vũng Tàu
3140
Thứ hai
02/12/2013
Cà Mau
6859
Đồng Tháp
1818
TP Hồ Chí Minh
6009
Chủ nhật
01/12/2013
Đà Lạt
1146
Kiên Giang
9841
Tiền Giang
4949
Thứ bảy
30/11/2013
Bình Phước
2134
Hậu Giang
0680
TP Hồ Chí Minh
9954
Long An
1185
Thứ sáu
29/11/2013
Bình Dương
3498
Trà Vinh
7150
Vĩnh Long
9368
Thứ năm
28/11/2013
An Giang
2393
Bình Thuận
3157
Tây Ninh
0640
Thứ tư
27/11/2013
Cần Thơ
6954
Đồng Nai
1344
Sóc Trăng
8448
Thứ ba
26/11/2013
Bạc Liêu
9270
Bến Tre
0410
Vũng Tàu
9066
Thứ hai
25/11/2013
Cà Mau
4708
Đồng Tháp
9543
TP Hồ Chí Minh
5007
Chủ nhật
24/11/2013
Đà Lạt
7101
Kiên Giang
6400
Tiền Giang
8532
Thứ bảy
23/11/2013
Bình Phước
0957
Hậu Giang
1135
TP Hồ Chí Minh
5301
Long An
5734