Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
12/10/2013
Đắc Nông
9788
Đà Nẵng
1621
Quảng Ngãi
8365
Thứ sáu
11/10/2013
Gia Lai
0475
Ninh Thuận
4493
Thứ năm
10/10/2013
Quảng Trị
6123
Bình Định
1511
Quảng Bình
3421
Thứ tư
09/10/2013
Khánh Hòa
5106
Đà Nẵng
9861
Thứ ba
08/10/2013
Quảng Nam
1958
Đắc Lắc
1202
Thứ hai
07/10/2013
Thừa Thiên Huế
4384
Phú Yên
4237
Chủ nhật
06/10/2013
Kon Tum
5118
Khánh Hòa
1651
Thứ bảy
05/10/2013
Đắc Nông
5345
Quảng Ngãi
3301
Đà Nẵng
0945
Thứ sáu
04/10/2013
Gia Lai
8624
Ninh Thuận
7799
Thứ năm
03/10/2013
Quảng Trị
0615
Quảng Bình
3726
Bình Định
2999
Thứ tư
02/10/2013
Khánh Hòa
0043
Đà Nẵng
3314
Thứ ba
01/10/2013
Đắc Lắc
9452
Quảng Nam
7183
Thứ hai
30/09/2013
Thừa Thiên Huế
5255
Phú Yên
4822
Chủ nhật
29/09/2013
Kon Tum
1571
Khánh Hòa
2604
Thứ bảy
28/09/2013
Đắc Nông
6916
Quảng Ngãi
1247
Đà Nẵng
7897
Thứ sáu
27/09/2013
Ninh Thuận
5050
Gia Lai
1185
Thứ năm
26/09/2013
Quảng Trị
8566
Bình Định
2422
Quảng Bình
1912
Thứ tư
25/09/2013
Khánh Hòa
9658
Đà Nẵng
2878
Thứ ba
24/09/2013
Đắc Lắc
6989
Quảng Nam
0986
Thứ hai
23/09/2013
Thừa Thiên Huế
9532
Phú Yên
7400
Chủ nhật
22/09/2013
Kon Tum
8980
Khánh Hòa
3808
Thứ bảy
21/09/2013
Đắc Nông
1099
Quảng Ngãi
5464
Đà Nẵng
2566
Thứ sáu
20/09/2013
Ninh Thuận
0298
Gia Lai
2051
Thứ năm
19/09/2013
Quảng Trị
8106
Bình Định
1206
Quảng Bình
4941
Thứ tư
18/09/2013
Khánh Hòa
7400
Đà Nẵng
1462
Thứ ba
17/09/2013
Đắc Lắc
1089
Quảng Nam
5600
Thứ hai
16/09/2013
Thừa Thiên Huế
2890
Phú Yên
2386
Chủ nhật
15/09/2013
Kon Tum
5038
Khánh Hòa
4539
Thứ bảy
14/09/2013
Quảng Ngãi
0585
Đà Nẵng
4309
Đắc Nông
7430
Thứ sáu
13/09/2013
Ninh Thuận
7427
Gia Lai
5650

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
12/10/2013
Đắc Nông
9788
Đà Nẵng
1621
Quảng Ngãi
8365
Thứ sáu
11/10/2013
Gia Lai
0475
Ninh Thuận
4493
Thứ năm
10/10/2013
Quảng Trị
6123
Bình Định
1511
Quảng Bình
3421
Thứ tư
09/10/2013
Khánh Hòa
5106
Đà Nẵng
9861
Thứ ba
08/10/2013
Quảng Nam
1958
Đắc Lắc
1202
Thứ hai
07/10/2013
Thừa Thiên Huế
4384
Phú Yên
4237
Chủ nhật
06/10/2013
Kon Tum
5118
Khánh Hòa
1651
Thứ bảy
05/10/2013
Đắc Nông
5345
Quảng Ngãi
3301
Đà Nẵng
0945
Thứ sáu
04/10/2013
Gia Lai
8624
Ninh Thuận
7799
Thứ năm
03/10/2013
Quảng Trị
0615
Quảng Bình
3726
Bình Định
2999
Thứ tư
02/10/2013
Khánh Hòa
0043
Đà Nẵng
3314
Thứ ba
01/10/2013
Đắc Lắc
9452
Quảng Nam
7183
Thứ hai
30/09/2013
Thừa Thiên Huế
5255
Phú Yên
4822
Chủ nhật
29/09/2013
Kon Tum
1571
Khánh Hòa
2604
Thứ bảy
28/09/2013
Đắc Nông
6916
Quảng Ngãi
1247
Đà Nẵng
7897
Thứ sáu
27/09/2013
Ninh Thuận
5050
Gia Lai
1185
Thứ năm
26/09/2013
Quảng Trị
8566
Bình Định
2422
Quảng Bình
1912
Thứ tư
25/09/2013
Khánh Hòa
9658
Đà Nẵng
2878
Thứ ba
24/09/2013
Đắc Lắc
6989
Quảng Nam
0986
Thứ hai
23/09/2013
Thừa Thiên Huế
9532
Phú Yên
7400
Chủ nhật
22/09/2013
Kon Tum
8980
Khánh Hòa
3808
Thứ bảy
21/09/2013
Đắc Nông
1099
Quảng Ngãi
5464
Đà Nẵng
2566
Thứ sáu
20/09/2013
Ninh Thuận
0298
Gia Lai
2051
Thứ năm
19/09/2013
Quảng Trị
8106
Bình Định
1206
Quảng Bình
4941
Thứ tư
18/09/2013
Khánh Hòa
7400
Đà Nẵng
1462
Thứ ba
17/09/2013
Đắc Lắc
1089
Quảng Nam
5600
Thứ hai
16/09/2013
Thừa Thiên Huế
2890
Phú Yên
2386
Chủ nhật
15/09/2013
Kon Tum
5038
Khánh Hòa
4539
Thứ bảy
14/09/2013
Quảng Ngãi
0585
Đà Nẵng
4309
Đắc Nông
7430
Thứ sáu
13/09/2013
Ninh Thuận
7427
Gia Lai
5650