Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ ba
21/01/2014
Đắc Lắc
5823
Quảng Nam
5001
Thứ hai
20/01/2014
Phú Yên
2085
Thừa Thiên Huế
6074
Chủ nhật
19/01/2014
Khánh Hòa
2865
Kon Tum
9173
Thứ bảy
18/01/2014
Đà Nẵng
7058
Đắc Nông
3549
Quảng Ngãi
4467
Thứ sáu
17/01/2014
Gia Lai
5024
Ninh Thuận
0019
Thứ năm
16/01/2014
Bình Định
7083
Quảng Bình
3458
Quảng Trị
1702
Thứ tư
15/01/2014
Đà Nẵng
3238
Khánh Hòa
1558
Thứ ba
14/01/2014
Đắc Lắc
4734
Quảng Nam
6400
Thứ hai
13/01/2014
Phú Yên
8345
Thừa Thiên Huế
8431
Chủ nhật
12/01/2014
Khánh Hòa
8395
Kon Tum
3845
Thứ bảy
11/01/2014
Đà Nẵng
0219
Đắc Nông
6358
Quảng Ngãi
3372
Thứ sáu
10/01/2014
Gia Lai
8394
Ninh Thuận
0703
Thứ năm
09/01/2014
Bình Định
2722
Quảng Bình
2115
Quảng Trị
8859
Thứ tư
08/01/2014
Đà Nẵng
7727
Khánh Hòa
7224
Thứ ba
07/01/2014
Đắc Lắc
6735
Quảng Nam
5925
Thứ hai
06/01/2014
Phú Yên
1743
Thừa Thiên Huế
7300
Chủ nhật
05/01/2014
Khánh Hòa
6348
Kon Tum
2041
Thứ bảy
04/01/2014
Đà Nẵng
2925
Đắc Nông
6549
Quảng Ngãi
5156
Thứ sáu
03/01/2014
Gia Lai
2323
Ninh Thuận
9636
Thứ năm
02/01/2014
Bình Định
8211
Quảng Bình
7696
Quảng Trị
9526
Thứ tư
01/01/2014
Đà Nẵng
5925
Khánh Hòa
3179
Thứ ba
31/12/2013
Đắc Lắc
7403
Quảng Nam
1102
Thứ hai
30/12/2013
Phú Yên
3499
Thừa Thiên Huế
0776
Chủ nhật
29/12/2013
Khánh Hòa
9946
Kon Tum
8909
Thứ bảy
28/12/2013
Đà Nẵng
5181
Đắc Nông
9849
Quảng Ngãi
7032
Thứ sáu
27/12/2013
Gia Lai
1325
Ninh Thuận
6049
Thứ năm
26/12/2013
Bình Định
9299
Quảng Bình
9116
Quảng Trị
1722
Thứ tư
25/12/2013
Đà Nẵng
5682
Khánh Hòa
3510
Thứ ba
24/12/2013
Đắc Lắc
9743
Quảng Nam
8407
Thứ hai
23/12/2013
Phú Yên
6321
Thừa Thiên Huế
6815

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ ba
21/01/2014
Đắc Lắc
5823
Quảng Nam
5001
Thứ hai
20/01/2014
Phú Yên
2085
Thừa Thiên Huế
6074
Chủ nhật
19/01/2014
Khánh Hòa
2865
Kon Tum
9173
Thứ bảy
18/01/2014
Đà Nẵng
7058
Đắc Nông
3549
Quảng Ngãi
4467
Thứ sáu
17/01/2014
Gia Lai
5024
Ninh Thuận
0019
Thứ năm
16/01/2014
Bình Định
7083
Quảng Bình
3458
Quảng Trị
1702
Thứ tư
15/01/2014
Đà Nẵng
3238
Khánh Hòa
1558
Thứ ba
14/01/2014
Đắc Lắc
4734
Quảng Nam
6400
Thứ hai
13/01/2014
Phú Yên
8345
Thừa Thiên Huế
8431
Chủ nhật
12/01/2014
Khánh Hòa
8395
Kon Tum
3845
Thứ bảy
11/01/2014
Đà Nẵng
0219
Đắc Nông
6358
Quảng Ngãi
3372
Thứ sáu
10/01/2014
Gia Lai
8394
Ninh Thuận
0703
Thứ năm
09/01/2014
Bình Định
2722
Quảng Bình
2115
Quảng Trị
8859
Thứ tư
08/01/2014
Đà Nẵng
7727
Khánh Hòa
7224
Thứ ba
07/01/2014
Đắc Lắc
6735
Quảng Nam
5925
Thứ hai
06/01/2014
Phú Yên
1743
Thừa Thiên Huế
7300
Chủ nhật
05/01/2014
Khánh Hòa
6348
Kon Tum
2041
Thứ bảy
04/01/2014
Đà Nẵng
2925
Đắc Nông
6549
Quảng Ngãi
5156
Thứ sáu
03/01/2014
Gia Lai
2323
Ninh Thuận
9636
Thứ năm
02/01/2014
Bình Định
8211
Quảng Bình
7696
Quảng Trị
9526
Thứ tư
01/01/2014
Đà Nẵng
5925
Khánh Hòa
3179
Thứ ba
31/12/2013
Đắc Lắc
7403
Quảng Nam
1102
Thứ hai
30/12/2013
Phú Yên
3499
Thừa Thiên Huế
0776
Chủ nhật
29/12/2013
Khánh Hòa
9946
Kon Tum
8909
Thứ bảy
28/12/2013
Đà Nẵng
5181
Đắc Nông
9849
Quảng Ngãi
7032
Thứ sáu
27/12/2013
Gia Lai
1325
Ninh Thuận
6049
Thứ năm
26/12/2013
Bình Định
9299
Quảng Bình
9116
Quảng Trị
1722
Thứ tư
25/12/2013
Đà Nẵng
5682
Khánh Hòa
3510
Thứ ba
24/12/2013
Đắc Lắc
9743
Quảng Nam
8407
Thứ hai
23/12/2013
Phú Yên
6321
Thừa Thiên Huế
6815
X