Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
08/07/2013
Thừa Thiên Huế
9649
Phú Yên
6445
Chủ nhật
07/07/2013
Kon Tum
8037
Khánh Hòa
9322
Thứ bảy
06/07/2013
Đắc Nông
6214
Quảng Ngãi
2707
Đà Nẵng
8195
Thứ sáu
05/07/2013
Ninh Thuận
7531
Gia Lai
7474
Thứ năm
04/07/2013
Quảng Trị
8897
Bình Định
7317
Quảng Bình
6884
Thứ tư
03/07/2013
Khánh Hòa
9067
Đà Nẵng
6781
Thứ ba
02/07/2013
Quảng Nam
0524
Đắc Lắc
9437
Thứ hai
01/07/2013
Thừa Thiên Huế
1345
Phú Yên
0405
Chủ nhật
30/06/2013
Kon Tum
8035
Khánh Hòa
1739
Thứ bảy
29/06/2013
Đắc Nông
6024
Quảng Ngãi
9173
Đà Nẵng
0780
Thứ sáu
28/06/2013
Ninh Thuận
1077
Gia Lai
8700
Thứ năm
27/06/2013
Quảng Trị
6133
Quảng Bình
3144
Bình Định
2563
Thứ tư
26/06/2013
Khánh Hòa
6859
Đà Nẵng
3280
Thứ ba
25/06/2013
Đắc Lắc
2738
Quảng Nam
4186
Thứ hai
24/06/2013
Thừa Thiên Huế
3954
Phú Yên
3861
Chủ nhật
23/06/2013
Kon Tum
7308
Khánh Hòa
2047
Thứ bảy
22/06/2013
Đắc Nông
5190
Quảng Ngãi
5677
Đà Nẵng
6665
Thứ sáu
21/06/2013
Ninh Thuận
2765
Gia Lai
9259
Thứ năm
20/06/2013
Quảng Trị
8518
Bình Định
7890
Quảng Bình
6591
Thứ tư
19/06/2013
Khánh Hòa
0571
Đà Nẵng
7598
Thứ ba
18/06/2013
Đắc Lắc
8978
Quảng Nam
9128
Thứ hai
17/06/2013
Thừa Thiên Huế
4019
Phú Yên
6979
Chủ nhật
16/06/2013
Kon Tum
3983
Khánh Hòa
1893
Thứ bảy
15/06/2013
Quảng Ngãi
8773
Đắc Nông
8310
Đà Nẵng
3597
Thứ sáu
14/06/2013
Ninh Thuận
8007
Gia Lai
3906
Thứ năm
13/06/2013
Quảng Trị
9332
Bình Định
7750
Quảng Bình
4883
Thứ tư
12/06/2013
Khánh Hòa
5312
Đà Nẵng
7102
Thứ ba
11/06/2013
Quảng Nam
1983
Đắc Lắc
9137
Thứ hai
10/06/2013
Thừa Thiên Huế
1576
Phú Yên
8925
Chủ nhật
09/06/2013
Kon Tum
7028
Khánh Hòa
6502

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
08/07/2013
Thừa Thiên Huế
9649
Phú Yên
6445
Chủ nhật
07/07/2013
Kon Tum
8037
Khánh Hòa
9322
Thứ bảy
06/07/2013
Đắc Nông
6214
Quảng Ngãi
2707
Đà Nẵng
8195
Thứ sáu
05/07/2013
Ninh Thuận
7531
Gia Lai
7474
Thứ năm
04/07/2013
Quảng Trị
8897
Bình Định
7317
Quảng Bình
6884
Thứ tư
03/07/2013
Khánh Hòa
9067
Đà Nẵng
6781
Thứ ba
02/07/2013
Quảng Nam
0524
Đắc Lắc
9437
Thứ hai
01/07/2013
Thừa Thiên Huế
1345
Phú Yên
0405
Chủ nhật
30/06/2013
Kon Tum
8035
Khánh Hòa
1739
Thứ bảy
29/06/2013
Đắc Nông
6024
Quảng Ngãi
9173
Đà Nẵng
0780
Thứ sáu
28/06/2013
Ninh Thuận
1077
Gia Lai
8700
Thứ năm
27/06/2013
Quảng Trị
6133
Quảng Bình
3144
Bình Định
2563
Thứ tư
26/06/2013
Khánh Hòa
6859
Đà Nẵng
3280
Thứ ba
25/06/2013
Đắc Lắc
2738
Quảng Nam
4186
Thứ hai
24/06/2013
Thừa Thiên Huế
3954
Phú Yên
3861
Chủ nhật
23/06/2013
Kon Tum
7308
Khánh Hòa
2047
Thứ bảy
22/06/2013
Đắc Nông
5190
Quảng Ngãi
5677
Đà Nẵng
6665
Thứ sáu
21/06/2013
Ninh Thuận
2765
Gia Lai
9259
Thứ năm
20/06/2013
Quảng Trị
8518
Bình Định
7890
Quảng Bình
6591
Thứ tư
19/06/2013
Khánh Hòa
0571
Đà Nẵng
7598
Thứ ba
18/06/2013
Đắc Lắc
8978
Quảng Nam
9128
Thứ hai
17/06/2013
Thừa Thiên Huế
4019
Phú Yên
6979
Chủ nhật
16/06/2013
Kon Tum
3983
Khánh Hòa
1893
Thứ bảy
15/06/2013
Quảng Ngãi
8773
Đắc Nông
8310
Đà Nẵng
3597
Thứ sáu
14/06/2013
Ninh Thuận
8007
Gia Lai
3906
Thứ năm
13/06/2013
Quảng Trị
9332
Bình Định
7750
Quảng Bình
4883
Thứ tư
12/06/2013
Khánh Hòa
5312
Đà Nẵng
7102
Thứ ba
11/06/2013
Quảng Nam
1983
Đắc Lắc
9137
Thứ hai
10/06/2013
Thừa Thiên Huế
1576
Phú Yên
8925
Chủ nhật
09/06/2013
Kon Tum
7028
Khánh Hòa
6502