Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ sáu
13/09/2013
Ninh Thuận
7427
Gia Lai
5650
Thứ năm
12/09/2013
Quảng Trị
7976
Quảng Bình
7013
Bình Định
0598
Thứ tư
11/09/2013
Khánh Hòa
0513
Đà Nẵng
3820
Thứ ba
10/09/2013
Quảng Nam
1085
Đắc Lắc
5816
Thứ hai
09/09/2013
Thừa Thiên Huế
9864
Phú Yên
0994
Chủ nhật
08/09/2013
Kon Tum
1082
Khánh Hòa
0714
Thứ bảy
07/09/2013
Đắc Nông
4094
Quảng Ngãi
6167
Đà Nẵng
9333
Thứ sáu
06/09/2013
Ninh Thuận
2598
Gia Lai
5134
Thứ năm
05/09/2013
Quảng Trị
5648
Bình Định
8309
Quảng Bình
8228
Thứ tư
04/09/2013
Khánh Hòa
5182
Đà Nẵng
6470
Thứ ba
03/09/2013
Đắc Lắc
0178
Quảng Nam
3434
Thứ hai
02/09/2013
Thừa Thiên Huế
6659
Phú Yên
4375
Chủ nhật
01/09/2013
Kon Tum
9802
Khánh Hòa
4278
Thứ bảy
31/08/2013
Đắc Nông
0919
Quảng Ngãi
1088
Đà Nẵng
0793
Thứ sáu
30/08/2013
Ninh Thuận
4359
Gia Lai
3301
Thứ năm
29/08/2013
Quảng Trị
1248
Bình Định
4748
Quảng Bình
5873
Thứ tư
28/08/2013
Khánh Hòa
6931
Đà Nẵng
8599
Thứ ba
27/08/2013
Đắc Lắc
8083
Quảng Nam
9912
Thứ hai
26/08/2013
Thừa Thiên Huế
8624
Phú Yên
9741
Chủ nhật
25/08/2013
Khánh Hòa
7570
Kon Tum
1215
Thứ bảy
24/08/2013
Đắc Nông
0335
Đà Nẵng
0683
Quảng Ngãi
5846
Thứ sáu
23/08/2013
Ninh Thuận
9411
Gia Lai
9145
Thứ năm
22/08/2013
Quảng Trị
7935
Bình Định
4618
Quảng Bình
2808
Thứ tư
21/08/2013
Khánh Hòa
4669
Đà Nẵng
5072
Thứ ba
20/08/2013
Quảng Nam
2953
Đắc Lắc
0265
Thứ hai
19/08/2013
Thừa Thiên Huế
0900
Phú Yên
5503
Chủ nhật
18/08/2013
Kon Tum
6979
Khánh Hòa
3215
Thứ bảy
17/08/2013
Đắc Nông
8653
Đà Nẵng
5238
Quảng Ngãi
5072
Thứ sáu
16/08/2013
Ninh Thuận
7784
Gia Lai
9888
Thứ năm
15/08/2013
Quảng Trị
5627
Bình Định
8350
Quảng Bình
8658

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ sáu
13/09/2013
Ninh Thuận
7427
Gia Lai
5650
Thứ năm
12/09/2013
Quảng Trị
7976
Quảng Bình
7013
Bình Định
0598
Thứ tư
11/09/2013
Khánh Hòa
0513
Đà Nẵng
3820
Thứ ba
10/09/2013
Quảng Nam
1085
Đắc Lắc
5816
Thứ hai
09/09/2013
Thừa Thiên Huế
9864
Phú Yên
0994
Chủ nhật
08/09/2013
Kon Tum
1082
Khánh Hòa
0714
Thứ bảy
07/09/2013
Đắc Nông
4094
Quảng Ngãi
6167
Đà Nẵng
9333
Thứ sáu
06/09/2013
Ninh Thuận
2598
Gia Lai
5134
Thứ năm
05/09/2013
Quảng Trị
5648
Bình Định
8309
Quảng Bình
8228
Thứ tư
04/09/2013
Khánh Hòa
5182
Đà Nẵng
6470
Thứ ba
03/09/2013
Đắc Lắc
0178
Quảng Nam
3434
Thứ hai
02/09/2013
Thừa Thiên Huế
6659
Phú Yên
4375
Chủ nhật
01/09/2013
Kon Tum
9802
Khánh Hòa
4278
Thứ bảy
31/08/2013
Đắc Nông
0919
Quảng Ngãi
1088
Đà Nẵng
0793
Thứ sáu
30/08/2013
Ninh Thuận
4359
Gia Lai
3301
Thứ năm
29/08/2013
Quảng Trị
1248
Bình Định
4748
Quảng Bình
5873
Thứ tư
28/08/2013
Khánh Hòa
6931
Đà Nẵng
8599
Thứ ba
27/08/2013
Đắc Lắc
8083
Quảng Nam
9912
Thứ hai
26/08/2013
Thừa Thiên Huế
8624
Phú Yên
9741
Chủ nhật
25/08/2013
Khánh Hòa
7570
Kon Tum
1215
Thứ bảy
24/08/2013
Đắc Nông
0335
Đà Nẵng
0683
Quảng Ngãi
5846
Thứ sáu
23/08/2013
Ninh Thuận
9411
Gia Lai
9145
Thứ năm
22/08/2013
Quảng Trị
7935
Bình Định
4618
Quảng Bình
2808
Thứ tư
21/08/2013
Khánh Hòa
4669
Đà Nẵng
5072
Thứ ba
20/08/2013
Quảng Nam
2953
Đắc Lắc
0265
Thứ hai
19/08/2013
Thừa Thiên Huế
0900
Phú Yên
5503
Chủ nhật
18/08/2013
Kon Tum
6979
Khánh Hòa
3215
Thứ bảy
17/08/2013
Đắc Nông
8653
Đà Nẵng
5238
Quảng Ngãi
5072
Thứ sáu
16/08/2013
Ninh Thuận
7784
Gia Lai
9888
Thứ năm
15/08/2013
Quảng Trị
5627
Bình Định
8350
Quảng Bình
8658
X