Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
15/04/2013
Thừa Thiên Huế
0203
Phú Yên
1381
Chủ nhật
14/04/2013
Kon Tum
5710
Khánh Hòa
8751
Thứ bảy
13/04/2013
Đắc Nông
4939
Quảng Ngãi
4523
Đà Nẵng
4367
Thứ sáu
12/04/2013
Gia Lai
2897
Ninh Thuận
7018
Thứ năm
11/04/2013
Quảng Trị
5801
Bình Định
5313
Quảng Bình
2130
Thứ tư
10/04/2013
Khánh Hòa
8298
Đà Nẵng
6979
Thứ ba
09/04/2013
Quảng Nam
4187
Đắc Lắc
7176
Thứ hai
08/04/2013
Thừa Thiên Huế
8288
Phú Yên
8334
Chủ nhật
07/04/2013
Kon Tum
9612
Khánh Hòa
7102
Thứ bảy
06/04/2013
Đắc Nông
4599
Quảng Ngãi
1404
Đà Nẵng
4174
Thứ sáu
05/04/2013
Gia Lai
4624
Ninh Thuận
1784
Thứ năm
04/04/2013
Quảng Trị
2212
Quảng Bình
4935
Bình Định
2072
Thứ tư
03/04/2013
Khánh Hòa
2354
Đà Nẵng
9465
Thứ ba
02/04/2013
Đắc Lắc
3286
Quảng Nam
4817
Thứ hai
01/04/2013
Thừa Thiên Huế
8597
Phú Yên
9333
Chủ nhật
31/03/2013
Kon Tum
6296
Khánh Hòa
1918
Thứ bảy
30/03/2013
Đắc Nông
8946
Đà Nẵng
1953
Quảng Ngãi
0139
Thứ sáu
29/03/2013
Ninh Thuận
4986
Gia Lai
2865
Thứ năm
28/03/2013
Quảng Trị
0469
Quảng Bình
0338
Bình Định
5626
Thứ tư
27/03/2013
Khánh Hòa
8623
Đà Nẵng
7860
Thứ ba
26/03/2013
Quảng Nam
6742
Đắc Lắc
4304
Thứ hai
25/03/2013
Thừa Thiên Huế
4896
Phú Yên
2977
Chủ nhật
24/03/2013
Kon Tum
1434
Khánh Hòa
3015
Thứ bảy
23/03/2013
Đắc Nông
7987
Đà Nẵng
2427
Quảng Ngãi
8335
Thứ sáu
22/03/2013
Ninh Thuận
2279
Gia Lai
3740
Thứ năm
21/03/2013
Quảng Trị
0073
Quảng Bình
5398
Bình Định
7462
Thứ tư
20/03/2013
Khánh Hòa
1462
Đà Nẵng
5087
Thứ ba
19/03/2013
Đắc Lắc
0492
Quảng Nam
4169
Thứ hai
18/03/2013
Thừa Thiên Huế
6311
Phú Yên
2664
Chủ nhật
17/03/2013
Kon Tum
8401
Khánh Hòa
8869

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
15/04/2013
Thừa Thiên Huế
0203
Phú Yên
1381
Chủ nhật
14/04/2013
Kon Tum
5710
Khánh Hòa
8751
Thứ bảy
13/04/2013
Đắc Nông
4939
Quảng Ngãi
4523
Đà Nẵng
4367
Thứ sáu
12/04/2013
Gia Lai
2897
Ninh Thuận
7018
Thứ năm
11/04/2013
Quảng Trị
5801
Bình Định
5313
Quảng Bình
2130
Thứ tư
10/04/2013
Khánh Hòa
8298
Đà Nẵng
6979
Thứ ba
09/04/2013
Quảng Nam
4187
Đắc Lắc
7176
Thứ hai
08/04/2013
Thừa Thiên Huế
8288
Phú Yên
8334
Chủ nhật
07/04/2013
Kon Tum
9612
Khánh Hòa
7102
Thứ bảy
06/04/2013
Đắc Nông
4599
Quảng Ngãi
1404
Đà Nẵng
4174
Thứ sáu
05/04/2013
Gia Lai
4624
Ninh Thuận
1784
Thứ năm
04/04/2013
Quảng Trị
2212
Quảng Bình
4935
Bình Định
2072
Thứ tư
03/04/2013
Khánh Hòa
2354
Đà Nẵng
9465
Thứ ba
02/04/2013
Đắc Lắc
3286
Quảng Nam
4817
Thứ hai
01/04/2013
Thừa Thiên Huế
8597
Phú Yên
9333
Chủ nhật
31/03/2013
Kon Tum
6296
Khánh Hòa
1918
Thứ bảy
30/03/2013
Đắc Nông
8946
Đà Nẵng
1953
Quảng Ngãi
0139
Thứ sáu
29/03/2013
Ninh Thuận
4986
Gia Lai
2865
Thứ năm
28/03/2013
Quảng Trị
0469
Quảng Bình
0338
Bình Định
5626
Thứ tư
27/03/2013
Khánh Hòa
8623
Đà Nẵng
7860
Thứ ba
26/03/2013
Quảng Nam
6742
Đắc Lắc
4304
Thứ hai
25/03/2013
Thừa Thiên Huế
4896
Phú Yên
2977
Chủ nhật
24/03/2013
Kon Tum
1434
Khánh Hòa
3015
Thứ bảy
23/03/2013
Đắc Nông
7987
Đà Nẵng
2427
Quảng Ngãi
8335
Thứ sáu
22/03/2013
Ninh Thuận
2279
Gia Lai
3740
Thứ năm
21/03/2013
Quảng Trị
0073
Quảng Bình
5398
Bình Định
7462
Thứ tư
20/03/2013
Khánh Hòa
1462
Đà Nẵng
5087
Thứ ba
19/03/2013
Đắc Lắc
0492
Quảng Nam
4169
Thứ hai
18/03/2013
Thừa Thiên Huế
6311
Phú Yên
2664
Chủ nhật
17/03/2013
Kon Tum
8401
Khánh Hòa
8869