Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ sáu
23/08/2013
Ninh Thuận
9411
Gia Lai
9145
Thứ năm
22/08/2013
Quảng Trị
7935
Bình Định
4618
Quảng Bình
2808
Thứ tư
21/08/2013
Khánh Hòa
4669
Đà Nẵng
5072
Thứ ba
20/08/2013
Quảng Nam
2953
Đắc Lắc
0265
Thứ hai
19/08/2013
Thừa Thiên Huế
0900
Phú Yên
5503
Chủ nhật
18/08/2013
Kon Tum
6979
Khánh Hòa
3215
Thứ bảy
17/08/2013
Đắc Nông
8653
Đà Nẵng
5238
Quảng Ngãi
5072
Thứ sáu
16/08/2013
Ninh Thuận
7784
Gia Lai
9888
Thứ năm
15/08/2013
Quảng Trị
5627
Bình Định
8350
Quảng Bình
8658
Thứ tư
14/08/2013
Khánh Hòa
2198
Đà Nẵng
6945
Thứ ba
13/08/2013
Đắc Lắc
5865
Quảng Nam
1441
Thứ hai
12/08/2013
Thừa Thiên Huế
0342
Phú Yên
8330
Chủ nhật
11/08/2013
Kon Tum
7798
Khánh Hòa
1164
Thứ bảy
10/08/2013
Đắc Nông
5005
Quảng Ngãi
2249
Đà Nẵng
5687
Thứ sáu
09/08/2013
Ninh Thuận
4487
Gia Lai
4514
Thứ năm
08/08/2013
Bình Định
3116
Quảng Bình
3782
Quảng Trị
0677
Thứ tư
07/08/2013
Đà Nẵng
3059
Khánh Hòa
7002
Thứ ba
06/08/2013
Đắc Lắc
1128
Quảng Nam
6717
Thứ hai
05/08/2013
Phú Yên
6316
Thừa Thiên Huế
8573
Chủ nhật
04/08/2013
Kon Tum
1194
Khánh Hòa
5962
Thứ bảy
03/08/2013
Đắc Nông
8278
Quảng Ngãi
4212
Đà Nẵng
2945
Thứ sáu
02/08/2013
Ninh Thuận
0129
Gia Lai
9560
Thứ năm
01/08/2013
Quảng Trị
4600
Bình Định
9596
Quảng Bình
4932
Thứ tư
31/07/2013
Đà Nẵng
7001
Khánh Hòa
0297
Thứ ba
30/07/2013
Đắc Lắc
7810
Quảng Nam
9501
Thứ hai
29/07/2013
Phú Yên
4132
Thừa Thiên Huế
4730
Chủ nhật
28/07/2013
Kon Tum
9377
Khánh Hòa
0620
Thứ bảy
27/07/2013
Đắc Nông
8240
Đà Nẵng
2316
Quảng Ngãi
0361
Thứ sáu
26/07/2013
Ninh Thuận
3589
Gia Lai
5855
Thứ năm
25/07/2013
Quảng Trị
9487
Quảng Bình
1564
Bình Định
7491

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ sáu
23/08/2013
Ninh Thuận
9411
Gia Lai
9145
Thứ năm
22/08/2013
Quảng Trị
7935
Bình Định
4618
Quảng Bình
2808
Thứ tư
21/08/2013
Khánh Hòa
4669
Đà Nẵng
5072
Thứ ba
20/08/2013
Quảng Nam
2953
Đắc Lắc
0265
Thứ hai
19/08/2013
Thừa Thiên Huế
0900
Phú Yên
5503
Chủ nhật
18/08/2013
Kon Tum
6979
Khánh Hòa
3215
Thứ bảy
17/08/2013
Đắc Nông
8653
Đà Nẵng
5238
Quảng Ngãi
5072
Thứ sáu
16/08/2013
Ninh Thuận
7784
Gia Lai
9888
Thứ năm
15/08/2013
Quảng Trị
5627
Bình Định
8350
Quảng Bình
8658
Thứ tư
14/08/2013
Khánh Hòa
2198
Đà Nẵng
6945
Thứ ba
13/08/2013
Đắc Lắc
5865
Quảng Nam
1441
Thứ hai
12/08/2013
Thừa Thiên Huế
0342
Phú Yên
8330
Chủ nhật
11/08/2013
Kon Tum
7798
Khánh Hòa
1164
Thứ bảy
10/08/2013
Đắc Nông
5005
Quảng Ngãi
2249
Đà Nẵng
5687
Thứ sáu
09/08/2013
Ninh Thuận
4487
Gia Lai
4514
Thứ năm
08/08/2013
Bình Định
3116
Quảng Bình
3782
Quảng Trị
0677
Thứ tư
07/08/2013
Đà Nẵng
3059
Khánh Hòa
7002
Thứ ba
06/08/2013
Đắc Lắc
1128
Quảng Nam
6717
Thứ hai
05/08/2013
Phú Yên
6316
Thừa Thiên Huế
8573
Chủ nhật
04/08/2013
Kon Tum
1194
Khánh Hòa
5962
Thứ bảy
03/08/2013
Đắc Nông
8278
Quảng Ngãi
4212
Đà Nẵng
2945
Thứ sáu
02/08/2013
Ninh Thuận
0129
Gia Lai
9560
Thứ năm
01/08/2013
Quảng Trị
4600
Bình Định
9596
Quảng Bình
4932
Thứ tư
31/07/2013
Đà Nẵng
7001
Khánh Hòa
0297
Thứ ba
30/07/2013
Đắc Lắc
7810
Quảng Nam
9501
Thứ hai
29/07/2013
Phú Yên
4132
Thừa Thiên Huế
4730
Chủ nhật
28/07/2013
Kon Tum
9377
Khánh Hòa
0620
Thứ bảy
27/07/2013
Đắc Nông
8240
Đà Nẵng
2316
Quảng Ngãi
0361
Thứ sáu
26/07/2013
Ninh Thuận
3589
Gia Lai
5855
Thứ năm
25/07/2013
Quảng Trị
9487
Quảng Bình
1564
Bình Định
7491
X