Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ năm
25/07/2013
Quảng Trị
9487
Quảng Bình
1564
Bình Định
7491
Thứ tư
24/07/2013
Khánh Hòa
2469
Đà Nẵng
3035
Thứ ba
23/07/2013
Đắc Lắc
1092
Quảng Nam
4299
Thứ hai
22/07/2013
Thừa Thiên Huế
3609
Phú Yên
6169
Chủ nhật
21/07/2013
Khánh Hòa
6310
Kon Tum
2919
Thứ bảy
20/07/2013
Đắc Nông
8841
Quảng Ngãi
8592
Đà Nẵng
6281
Thứ sáu
19/07/2013
Ninh Thuận
3301
Gia Lai
5422
Thứ năm
18/07/2013
Quảng Trị
4018
Quảng Bình
9252
Bình Định
5170
Thứ tư
17/07/2013
Khánh Hòa
7807
Đà Nẵng
4663
Thứ ba
16/07/2013
Quảng Nam
3366
Đắc Lắc
7251
Thứ hai
15/07/2013
Thừa Thiên Huế
5452
Phú Yên
7739
Chủ nhật
14/07/2013
Kon Tum
0923
Khánh Hòa
0258
Thứ bảy
13/07/2013
Đắc Nông
3033
Đà Nẵng
8260
Quảng Ngãi
0355
Thứ sáu
12/07/2013
Ninh Thuận
6628
Gia Lai
4122
Thứ năm
11/07/2013
Quảng Trị
6460
Quảng Bình
4453
Bình Định
8259
Thứ tư
10/07/2013
Khánh Hòa
5776
Đà Nẵng
6369
Thứ ba
09/07/2013
Đắc Lắc
5477
Quảng Nam
3227
Thứ hai
08/07/2013
Thừa Thiên Huế
9649
Phú Yên
6445
Chủ nhật
07/07/2013
Kon Tum
8037
Khánh Hòa
9322
Thứ bảy
06/07/2013
Đắc Nông
6214
Quảng Ngãi
2707
Đà Nẵng
8195
Thứ sáu
05/07/2013
Ninh Thuận
7531
Gia Lai
7474
Thứ năm
04/07/2013
Quảng Trị
8897
Bình Định
7317
Quảng Bình
6884
Thứ tư
03/07/2013
Khánh Hòa
9067
Đà Nẵng
6781
Thứ ba
02/07/2013
Quảng Nam
0524
Đắc Lắc
9437
Thứ hai
01/07/2013
Thừa Thiên Huế
1345
Phú Yên
0405
Chủ nhật
30/06/2013
Kon Tum
8035
Khánh Hòa
1739
Thứ bảy
29/06/2013
Đắc Nông
6024
Quảng Ngãi
9173
Đà Nẵng
0780
Thứ sáu
28/06/2013
Ninh Thuận
1077
Gia Lai
8700
Thứ năm
27/06/2013
Quảng Trị
6133
Quảng Bình
3144
Bình Định
2563
Thứ tư
26/06/2013
Khánh Hòa
6859
Đà Nẵng
3280

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ năm
25/07/2013
Quảng Trị
9487
Quảng Bình
1564
Bình Định
7491
Thứ tư
24/07/2013
Khánh Hòa
2469
Đà Nẵng
3035
Thứ ba
23/07/2013
Đắc Lắc
1092
Quảng Nam
4299
Thứ hai
22/07/2013
Thừa Thiên Huế
3609
Phú Yên
6169
Chủ nhật
21/07/2013
Khánh Hòa
6310
Kon Tum
2919
Thứ bảy
20/07/2013
Đắc Nông
8841
Quảng Ngãi
8592
Đà Nẵng
6281
Thứ sáu
19/07/2013
Ninh Thuận
3301
Gia Lai
5422
Thứ năm
18/07/2013
Quảng Trị
4018
Quảng Bình
9252
Bình Định
5170
Thứ tư
17/07/2013
Khánh Hòa
7807
Đà Nẵng
4663
Thứ ba
16/07/2013
Quảng Nam
3366
Đắc Lắc
7251
Thứ hai
15/07/2013
Thừa Thiên Huế
5452
Phú Yên
7739
Chủ nhật
14/07/2013
Kon Tum
0923
Khánh Hòa
0258
Thứ bảy
13/07/2013
Đắc Nông
3033
Đà Nẵng
8260
Quảng Ngãi
0355
Thứ sáu
12/07/2013
Ninh Thuận
6628
Gia Lai
4122
Thứ năm
11/07/2013
Quảng Trị
6460
Quảng Bình
4453
Bình Định
8259
Thứ tư
10/07/2013
Khánh Hòa
5776
Đà Nẵng
6369
Thứ ba
09/07/2013
Đắc Lắc
5477
Quảng Nam
3227
Thứ hai
08/07/2013
Thừa Thiên Huế
9649
Phú Yên
6445
Chủ nhật
07/07/2013
Kon Tum
8037
Khánh Hòa
9322
Thứ bảy
06/07/2013
Đắc Nông
6214
Quảng Ngãi
2707
Đà Nẵng
8195
Thứ sáu
05/07/2013
Ninh Thuận
7531
Gia Lai
7474
Thứ năm
04/07/2013
Quảng Trị
8897
Bình Định
7317
Quảng Bình
6884
Thứ tư
03/07/2013
Khánh Hòa
9067
Đà Nẵng
6781
Thứ ba
02/07/2013
Quảng Nam
0524
Đắc Lắc
9437
Thứ hai
01/07/2013
Thừa Thiên Huế
1345
Phú Yên
0405
Chủ nhật
30/06/2013
Kon Tum
8035
Khánh Hòa
1739
Thứ bảy
29/06/2013
Đắc Nông
6024
Quảng Ngãi
9173
Đà Nẵng
0780
Thứ sáu
28/06/2013
Ninh Thuận
1077
Gia Lai
8700
Thứ năm
27/06/2013
Quảng Trị
6133
Quảng Bình
3144
Bình Định
2563
Thứ tư
26/06/2013
Khánh Hòa
6859
Đà Nẵng
3280
X