Sớ đầu đuôi miền Trung

Chủ nhật
05/05/2013
Kon Tum
2922
Khánh Hòa
6594
Thứ bảy
04/05/2013
Đắc Nông
6492
Quảng Ngãi
4309
Đà Nẵng
5370
Thứ sáu
03/05/2013
Ninh Thuận
1754
Gia Lai
7068
Thứ năm
02/05/2013
Quảng Trị
5716
Bình Định
5177
Quảng Bình
7424
Thứ tư
01/05/2013
Khánh Hòa
7759
Đà Nẵng
9724
Thứ ba
30/04/2013
Quảng Nam
0824
Đắc Lắc
2963
Thứ hai
29/04/2013
Thừa Thiên Huế
8925
Phú Yên
1178
Chủ nhật
28/04/2013
Kon Tum
6315
Khánh Hòa
9006
Thứ bảy
27/04/2013
Đắc Nông
0193
Quảng Ngãi
8966
Đà Nẵng
8775
Thứ sáu
26/04/2013
Gia Lai
2845
Ninh Thuận
9919
Thứ năm
25/04/2013
Quảng Trị
3361
Quảng Bình
7081
Bình Định
5209
Thứ tư
24/04/2013
Khánh Hòa
4219
Đà Nẵng
2867
Thứ ba
23/04/2013
Đắc Lắc
2640
Quảng Nam
7472
Thứ hai
22/04/2013
Thừa Thiên Huế
0857
Phú Yên
6408
Chủ nhật
21/04/2013
Kon Tum
2412
Khánh Hòa
3122
Thứ bảy
20/04/2013
Đắc Nông
4840
Quảng Ngãi
0564
Đà Nẵng
5703
Thứ sáu
19/04/2013
Gia Lai
6748
Ninh Thuận
2618
Thứ năm
18/04/2013
Quảng Trị
1542
Bình Định
1083
Quảng Bình
8458
Thứ tư
17/04/2013
Khánh Hòa
7385
Đà Nẵng
0048
Thứ ba
16/04/2013
Quảng Nam
9744
Đắc Lắc
5081
Thứ hai
15/04/2013
Thừa Thiên Huế
0203
Phú Yên
1381
Chủ nhật
14/04/2013
Kon Tum
5710
Khánh Hòa
8751
Thứ bảy
13/04/2013
Đắc Nông
4939
Quảng Ngãi
4523
Đà Nẵng
4367
Thứ sáu
12/04/2013
Gia Lai
2897
Ninh Thuận
7018
Thứ năm
11/04/2013
Quảng Trị
5801
Bình Định
5313
Quảng Bình
2130
Thứ tư
10/04/2013
Khánh Hòa
8298
Đà Nẵng
6979
Thứ ba
09/04/2013
Quảng Nam
4187
Đắc Lắc
7176
Thứ hai
08/04/2013
Thừa Thiên Huế
8288
Phú Yên
8334
Chủ nhật
07/04/2013
Kon Tum
9612
Khánh Hòa
7102
Thứ bảy
06/04/2013
Đắc Nông
4599
Quảng Ngãi
1404
Đà Nẵng
4174

Sớ đầu đuôi miền Trung

Chủ nhật
05/05/2013
Kon Tum
2922
Khánh Hòa
6594
Thứ bảy
04/05/2013
Đắc Nông
6492
Quảng Ngãi
4309
Đà Nẵng
5370
Thứ sáu
03/05/2013
Ninh Thuận
1754
Gia Lai
7068
Thứ năm
02/05/2013
Quảng Trị
5716
Bình Định
5177
Quảng Bình
7424
Thứ tư
01/05/2013
Khánh Hòa
7759
Đà Nẵng
9724
Thứ ba
30/04/2013
Quảng Nam
0824
Đắc Lắc
2963
Thứ hai
29/04/2013
Thừa Thiên Huế
8925
Phú Yên
1178
Chủ nhật
28/04/2013
Kon Tum
6315
Khánh Hòa
9006
Thứ bảy
27/04/2013
Đắc Nông
0193
Quảng Ngãi
8966
Đà Nẵng
8775
Thứ sáu
26/04/2013
Gia Lai
2845
Ninh Thuận
9919
Thứ năm
25/04/2013
Quảng Trị
3361
Quảng Bình
7081
Bình Định
5209
Thứ tư
24/04/2013
Khánh Hòa
4219
Đà Nẵng
2867
Thứ ba
23/04/2013
Đắc Lắc
2640
Quảng Nam
7472
Thứ hai
22/04/2013
Thừa Thiên Huế
0857
Phú Yên
6408
Chủ nhật
21/04/2013
Kon Tum
2412
Khánh Hòa
3122
Thứ bảy
20/04/2013
Đắc Nông
4840
Quảng Ngãi
0564
Đà Nẵng
5703
Thứ sáu
19/04/2013
Gia Lai
6748
Ninh Thuận
2618
Thứ năm
18/04/2013
Quảng Trị
1542
Bình Định
1083
Quảng Bình
8458
Thứ tư
17/04/2013
Khánh Hòa
7385
Đà Nẵng
0048
Thứ ba
16/04/2013
Quảng Nam
9744
Đắc Lắc
5081
Thứ hai
15/04/2013
Thừa Thiên Huế
0203
Phú Yên
1381
Chủ nhật
14/04/2013
Kon Tum
5710
Khánh Hòa
8751
Thứ bảy
13/04/2013
Đắc Nông
4939
Quảng Ngãi
4523
Đà Nẵng
4367
Thứ sáu
12/04/2013
Gia Lai
2897
Ninh Thuận
7018
Thứ năm
11/04/2013
Quảng Trị
5801
Bình Định
5313
Quảng Bình
2130
Thứ tư
10/04/2013
Khánh Hòa
8298
Đà Nẵng
6979
Thứ ba
09/04/2013
Quảng Nam
4187
Đắc Lắc
7176
Thứ hai
08/04/2013
Thừa Thiên Huế
8288
Phú Yên
8334
Chủ nhật
07/04/2013
Kon Tum
9612
Khánh Hòa
7102
Thứ bảy
06/04/2013
Đắc Nông
4599
Quảng Ngãi
1404
Đà Nẵng
4174
X