Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ tư
09/01/2013
Khánh Hòa
9317
Đà Nẵng
6042
Thứ ba
08/01/2013
Quảng Nam
9740
Đắc Lắc
9154
Thứ hai
07/01/2013
Thừa Thiên Huế
9112
Phú Yên
5246
Chủ nhật
06/01/2013
Khánh Hòa
0575
Kon Tum
5886
Thứ bảy
05/01/2013
Đắc Nông
0101
Quảng Ngãi
9429
Đà Nẵng
9647
Thứ sáu
04/01/2013
Ninh Thuận
4065
Gia Lai
2519
Thứ năm
03/01/2013
Quảng Trị
4698
Bình Định
2187
Quảng Bình
6162
Thứ tư
02/01/2013
Khánh Hòa
2969
Đà Nẵng
4243
Thứ ba
01/01/2013
Quảng Nam
0975
Đắc Lắc
8291
Thứ hai
31/12/2012
Thừa Thiên Huế
5948
Phú Yên
2997
Chủ nhật
30/12/2012
Kon Tum
8746
Khánh Hòa
3167
Thứ bảy
29/12/2012
Đắc Nông
3268
Đà Nẵng
1416
Quảng Ngãi
0686
Thứ sáu
28/12/2012
Ninh Thuận
3469
Gia Lai
3342
Thứ năm
27/12/2012
Quảng Trị
4413
Quảng Bình
6794
Bình Định
2037
Thứ tư
26/12/2012
Khánh Hòa
5619
Đà Nẵng
1183
Thứ ba
25/12/2012
Quảng Nam
9578
Đắc Lắc
5072
Thứ hai
24/12/2012
Thừa Thiên Huế
5469
Phú Yên
9066
Chủ nhật
23/12/2012
Khánh Hòa
0649
Kon Tum
6204
Thứ bảy
22/12/2012
Đắc Nông
1885
Quảng Ngãi
6127
Đà Nẵng
3945
Thứ sáu
21/12/2012
Ninh Thuận
5129
Gia Lai
5511
Thứ năm
20/12/2012
Quảng Bình
2973
Bình Định
3457
Quảng Trị
9880
Thứ tư
19/12/2012
Khánh Hòa
7488
Đà Nẵng
1941
Thứ ba
18/12/2012
Quảng Nam
0663
Đắc Lắc
7539
Thứ hai
17/12/2012
Thừa Thiên Huế
1565
Phú Yên
9625
Chủ nhật
16/12/2012
Kon Tum
2142
Khánh Hòa
3805
Thứ bảy
15/12/2012
Đắc Nông
5379
Quảng Ngãi
2369
Đà Nẵng
9677
Thứ sáu
14/12/2012
Gia Lai
1881
Ninh Thuận
5107
Thứ năm
13/12/2012
Quảng Trị
3184
Bình Định
0575
Quảng Bình
5579
Thứ tư
12/12/2012
Khánh Hòa
7972
Đà Nẵng
9110
Thứ ba
11/12/2012
Quảng Nam
7115
Đắc Lắc
5706

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ tư
09/01/2013
Khánh Hòa
9317
Đà Nẵng
6042
Thứ ba
08/01/2013
Quảng Nam
9740
Đắc Lắc
9154
Thứ hai
07/01/2013
Thừa Thiên Huế
9112
Phú Yên
5246
Chủ nhật
06/01/2013
Khánh Hòa
0575
Kon Tum
5886
Thứ bảy
05/01/2013
Đắc Nông
0101
Quảng Ngãi
9429
Đà Nẵng
9647
Thứ sáu
04/01/2013
Ninh Thuận
4065
Gia Lai
2519
Thứ năm
03/01/2013
Quảng Trị
4698
Bình Định
2187
Quảng Bình
6162
Thứ tư
02/01/2013
Khánh Hòa
2969
Đà Nẵng
4243
Thứ ba
01/01/2013
Quảng Nam
0975
Đắc Lắc
8291
Thứ hai
31/12/2012
Thừa Thiên Huế
5948
Phú Yên
2997
Chủ nhật
30/12/2012
Kon Tum
8746
Khánh Hòa
3167
Thứ bảy
29/12/2012
Đắc Nông
3268
Đà Nẵng
1416
Quảng Ngãi
0686
Thứ sáu
28/12/2012
Ninh Thuận
3469
Gia Lai
3342
Thứ năm
27/12/2012
Quảng Trị
4413
Quảng Bình
6794
Bình Định
2037
Thứ tư
26/12/2012
Khánh Hòa
5619
Đà Nẵng
1183
Thứ ba
25/12/2012
Quảng Nam
9578
Đắc Lắc
5072
Thứ hai
24/12/2012
Thừa Thiên Huế
5469
Phú Yên
9066
Chủ nhật
23/12/2012
Khánh Hòa
0649
Kon Tum
6204
Thứ bảy
22/12/2012
Đắc Nông
1885
Quảng Ngãi
6127
Đà Nẵng
3945
Thứ sáu
21/12/2012
Ninh Thuận
5129
Gia Lai
5511
Thứ năm
20/12/2012
Quảng Bình
2973
Bình Định
3457
Quảng Trị
9880
Thứ tư
19/12/2012
Khánh Hòa
7488
Đà Nẵng
1941
Thứ ba
18/12/2012
Quảng Nam
0663
Đắc Lắc
7539
Thứ hai
17/12/2012
Thừa Thiên Huế
1565
Phú Yên
9625
Chủ nhật
16/12/2012
Kon Tum
2142
Khánh Hòa
3805
Thứ bảy
15/12/2012
Đắc Nông
5379
Quảng Ngãi
2369
Đà Nẵng
9677
Thứ sáu
14/12/2012
Gia Lai
1881
Ninh Thuận
5107
Thứ năm
13/12/2012
Quảng Trị
3184
Bình Định
0575
Quảng Bình
5579
Thứ tư
12/12/2012
Khánh Hòa
7972
Đà Nẵng
9110
Thứ ba
11/12/2012
Quảng Nam
7115
Đắc Lắc
5706