Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ sáu
26/04/2013
Gia Lai
2845
Ninh Thuận
9919
Thứ năm
25/04/2013
Quảng Trị
3361
Quảng Bình
7081
Bình Định
5209
Thứ tư
24/04/2013
Khánh Hòa
4219
Đà Nẵng
2867
Thứ ba
23/04/2013
Đắc Lắc
2640
Quảng Nam
7472
Thứ hai
22/04/2013
Thừa Thiên Huế
0857
Phú Yên
6408
Chủ nhật
21/04/2013
Kon Tum
2412
Khánh Hòa
3122
Thứ bảy
20/04/2013
Đắc Nông
4840
Quảng Ngãi
0564
Đà Nẵng
5703
Thứ sáu
19/04/2013
Gia Lai
6748
Ninh Thuận
2618
Thứ năm
18/04/2013
Quảng Trị
1542
Bình Định
1083
Quảng Bình
8458
Thứ tư
17/04/2013
Khánh Hòa
7385
Đà Nẵng
0048
Thứ ba
16/04/2013
Quảng Nam
9744
Đắc Lắc
5081
Thứ hai
15/04/2013
Thừa Thiên Huế
0203
Phú Yên
1381
Chủ nhật
14/04/2013
Kon Tum
5710
Khánh Hòa
8751
Thứ bảy
13/04/2013
Đắc Nông
4939
Quảng Ngãi
4523
Đà Nẵng
4367
Thứ sáu
12/04/2013
Gia Lai
2897
Ninh Thuận
7018
Thứ năm
11/04/2013
Quảng Trị
5801
Bình Định
5313
Quảng Bình
2130
Thứ tư
10/04/2013
Khánh Hòa
8298
Đà Nẵng
6979
Thứ ba
09/04/2013
Quảng Nam
4187
Đắc Lắc
7176
Thứ hai
08/04/2013
Thừa Thiên Huế
8288
Phú Yên
8334
Chủ nhật
07/04/2013
Kon Tum
9612
Khánh Hòa
7102
Thứ bảy
06/04/2013
Đắc Nông
4599
Quảng Ngãi
1404
Đà Nẵng
4174
Thứ sáu
05/04/2013
Gia Lai
4624
Ninh Thuận
1784
Thứ năm
04/04/2013
Quảng Trị
2212
Quảng Bình
4935
Bình Định
2072
Thứ tư
03/04/2013
Khánh Hòa
2354
Đà Nẵng
9465
Thứ ba
02/04/2013
Đắc Lắc
3286
Quảng Nam
4817
Thứ hai
01/04/2013
Thừa Thiên Huế
8597
Phú Yên
9333
Chủ nhật
31/03/2013
Kon Tum
6296
Khánh Hòa
1918
Thứ bảy
30/03/2013
Đắc Nông
8946
Đà Nẵng
1953
Quảng Ngãi
0139
Thứ sáu
29/03/2013
Ninh Thuận
4986
Gia Lai
2865
Thứ năm
28/03/2013
Quảng Trị
0469
Quảng Bình
0338
Bình Định
5626

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ sáu
26/04/2013
Gia Lai
2845
Ninh Thuận
9919
Thứ năm
25/04/2013
Quảng Trị
3361
Quảng Bình
7081
Bình Định
5209
Thứ tư
24/04/2013
Khánh Hòa
4219
Đà Nẵng
2867
Thứ ba
23/04/2013
Đắc Lắc
2640
Quảng Nam
7472
Thứ hai
22/04/2013
Thừa Thiên Huế
0857
Phú Yên
6408
Chủ nhật
21/04/2013
Kon Tum
2412
Khánh Hòa
3122
Thứ bảy
20/04/2013
Đắc Nông
4840
Quảng Ngãi
0564
Đà Nẵng
5703
Thứ sáu
19/04/2013
Gia Lai
6748
Ninh Thuận
2618
Thứ năm
18/04/2013
Quảng Trị
1542
Bình Định
1083
Quảng Bình
8458
Thứ tư
17/04/2013
Khánh Hòa
7385
Đà Nẵng
0048
Thứ ba
16/04/2013
Quảng Nam
9744
Đắc Lắc
5081
Thứ hai
15/04/2013
Thừa Thiên Huế
0203
Phú Yên
1381
Chủ nhật
14/04/2013
Kon Tum
5710
Khánh Hòa
8751
Thứ bảy
13/04/2013
Đắc Nông
4939
Quảng Ngãi
4523
Đà Nẵng
4367
Thứ sáu
12/04/2013
Gia Lai
2897
Ninh Thuận
7018
Thứ năm
11/04/2013
Quảng Trị
5801
Bình Định
5313
Quảng Bình
2130
Thứ tư
10/04/2013
Khánh Hòa
8298
Đà Nẵng
6979
Thứ ba
09/04/2013
Quảng Nam
4187
Đắc Lắc
7176
Thứ hai
08/04/2013
Thừa Thiên Huế
8288
Phú Yên
8334
Chủ nhật
07/04/2013
Kon Tum
9612
Khánh Hòa
7102
Thứ bảy
06/04/2013
Đắc Nông
4599
Quảng Ngãi
1404
Đà Nẵng
4174
Thứ sáu
05/04/2013
Gia Lai
4624
Ninh Thuận
1784
Thứ năm
04/04/2013
Quảng Trị
2212
Quảng Bình
4935
Bình Định
2072
Thứ tư
03/04/2013
Khánh Hòa
2354
Đà Nẵng
9465
Thứ ba
02/04/2013
Đắc Lắc
3286
Quảng Nam
4817
Thứ hai
01/04/2013
Thừa Thiên Huế
8597
Phú Yên
9333
Chủ nhật
31/03/2013
Kon Tum
6296
Khánh Hòa
1918
Thứ bảy
30/03/2013
Đắc Nông
8946
Đà Nẵng
1953
Quảng Ngãi
0139
Thứ sáu
29/03/2013
Ninh Thuận
4986
Gia Lai
2865
Thứ năm
28/03/2013
Quảng Trị
0469
Quảng Bình
0338
Bình Định
5626
X