Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
10/12/2012
Thừa Thiên Huế
0022
Phú Yên
3963
Chủ nhật
09/12/2012
Kon Tum
9857
Khánh Hòa
7400
Thứ bảy
08/12/2012
Đắc Nông
2805
Quảng Ngãi
5096
Đà Nẵng
4925
Thứ sáu
07/12/2012
Ninh Thuận
9710
Gia Lai
7782
Thứ năm
06/12/2012
Quảng Trị
3893
Bình Định
5939
Quảng Bình
0360
Thứ tư
05/12/2012
Khánh Hòa
3004
Đà Nẵng
4189
Thứ ba
04/12/2012
Quảng Nam
5545
Đắc Lắc
3716
Thứ hai
03/12/2012
Thừa Thiên Huế
7725
Phú Yên
2558
Chủ nhật
02/12/2012
Kon Tum
8347
Khánh Hòa
4008
Thứ bảy
01/12/2012
Đắc Nông
0726
Quảng Ngãi
1791
Đà Nẵng
1109
Thứ sáu
30/11/2012
Ninh Thuận
2662
Gia Lai
9684
Thứ năm
29/11/2012
Quảng Trị
3381
Bình Định
4406
Quảng Bình
9645
Thứ tư
28/11/2012
Khánh Hòa
0644
Đà Nẵng
6653
Thứ ba
27/11/2012
Quảng Nam
8238
Đắc Lắc
2793
Thứ hai
26/11/2012
Phú Yên
3108
Thừa Thiên Huế
5161
Chủ nhật
25/11/2012
Kon Tum
9775
Khánh Hòa
2854
Thứ bảy
24/11/2012
Đắc Nông
5536
Quảng Ngãi
4860
Đà Nẵng
9761
Thứ sáu
23/11/2012
Ninh Thuận
4620
Gia Lai
3922
Thứ năm
22/11/2012
Quảng Trị
2197
Bình Định
9090
Quảng Bình
4570
Thứ tư
21/11/2012
Khánh Hòa
7426
Đà Nẵng
7960
Thứ ba
20/11/2012
Quảng Nam
4695
Đắc Lắc
4034
Thứ hai
19/11/2012
Thừa Thiên Huế
7094
Phú Yên
6477
Chủ nhật
18/11/2012
Khánh Hòa
3659
Kon Tum
2224
Thứ bảy
17/11/2012
Đắc Nông
4391
Quảng Ngãi
8068
Đà Nẵng
2100
Thứ sáu
16/11/2012
Ninh Thuận
3198
Gia Lai
4338
Thứ năm
15/11/2012
Quảng Trị
2377
Bình Định
4511
Quảng Bình
8651
Thứ tư
14/11/2012
Khánh Hòa
4986
Đà Nẵng
0001
Thứ ba
13/11/2012
Quảng Nam
3493
Đắc Lắc
5514
Thứ hai
12/11/2012
Phú Yên
8429
Thừa Thiên Huế
9063
Chủ nhật
11/11/2012
Kon Tum
2737
Khánh Hòa
4487

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
10/12/2012
Thừa Thiên Huế
0022
Phú Yên
3963
Chủ nhật
09/12/2012
Kon Tum
9857
Khánh Hòa
7400
Thứ bảy
08/12/2012
Đắc Nông
2805
Quảng Ngãi
5096
Đà Nẵng
4925
Thứ sáu
07/12/2012
Ninh Thuận
9710
Gia Lai
7782
Thứ năm
06/12/2012
Quảng Trị
3893
Bình Định
5939
Quảng Bình
0360
Thứ tư
05/12/2012
Khánh Hòa
3004
Đà Nẵng
4189
Thứ ba
04/12/2012
Quảng Nam
5545
Đắc Lắc
3716
Thứ hai
03/12/2012
Thừa Thiên Huế
7725
Phú Yên
2558
Chủ nhật
02/12/2012
Kon Tum
8347
Khánh Hòa
4008
Thứ bảy
01/12/2012
Đắc Nông
0726
Quảng Ngãi
1791
Đà Nẵng
1109
Thứ sáu
30/11/2012
Ninh Thuận
2662
Gia Lai
9684
Thứ năm
29/11/2012
Quảng Trị
3381
Bình Định
4406
Quảng Bình
9645
Thứ tư
28/11/2012
Khánh Hòa
0644
Đà Nẵng
6653
Thứ ba
27/11/2012
Quảng Nam
8238
Đắc Lắc
2793
Thứ hai
26/11/2012
Phú Yên
3108
Thừa Thiên Huế
5161
Chủ nhật
25/11/2012
Kon Tum
9775
Khánh Hòa
2854
Thứ bảy
24/11/2012
Đắc Nông
5536
Quảng Ngãi
4860
Đà Nẵng
9761
Thứ sáu
23/11/2012
Ninh Thuận
4620
Gia Lai
3922
Thứ năm
22/11/2012
Quảng Trị
2197
Bình Định
9090
Quảng Bình
4570
Thứ tư
21/11/2012
Khánh Hòa
7426
Đà Nẵng
7960
Thứ ba
20/11/2012
Quảng Nam
4695
Đắc Lắc
4034
Thứ hai
19/11/2012
Thừa Thiên Huế
7094
Phú Yên
6477
Chủ nhật
18/11/2012
Khánh Hòa
3659
Kon Tum
2224
Thứ bảy
17/11/2012
Đắc Nông
4391
Quảng Ngãi
8068
Đà Nẵng
2100
Thứ sáu
16/11/2012
Ninh Thuận
3198
Gia Lai
4338
Thứ năm
15/11/2012
Quảng Trị
2377
Bình Định
4511
Quảng Bình
8651
Thứ tư
14/11/2012
Khánh Hòa
4986
Đà Nẵng
0001
Thứ ba
13/11/2012
Quảng Nam
3493
Đắc Lắc
5514
Thứ hai
12/11/2012
Phú Yên
8429
Thừa Thiên Huế
9063
Chủ nhật
11/11/2012
Kon Tum
2737
Khánh Hòa
4487