Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
10/11/2012
Đắc Nông
1708
Quảng Ngãi
4494
Đà Nẵng
3070
Thứ sáu
09/11/2012
Ninh Thuận
6351
Gia Lai
9741
Thứ năm
08/11/2012
Quảng Trị
8184
Bình Định
1963
Quảng Bình
3445
Thứ tư
07/11/2012
Khánh Hòa
9401
Đà Nẵng
5208
Thứ ba
06/11/2012
Quảng Nam
5518
Đắc Lắc
3858
Thứ hai
05/11/2012
Thừa Thiên Huế
2097
Phú Yên
6144
Chủ nhật
04/11/2012
Khánh Hòa
8287
Kon Tum
6435
Thứ bảy
03/11/2012
Đắc Nông
4865
Quảng Ngãi
2558
Đà Nẵng
5975
Thứ sáu
02/11/2012
Ninh Thuận
8831
Gia Lai
9257
Thứ năm
01/11/2012
Quảng Trị
9425
Bình Định
4344
Quảng Bình
4993
Thứ tư
31/10/2012
Khánh Hòa
0033
Đà Nẵng
6737
Thứ ba
30/10/2012
Đắc Lắc
8276
Quảng Nam
9078
Thứ hai
29/10/2012
Thừa Thiên Huế
8673
Phú Yên
7213
Chủ nhật
28/10/2012
Kon Tum
9078
Khánh Hòa
0350
Thứ bảy
27/10/2012
Đắc Nông
4960
Quảng Ngãi
5928
Đà Nẵng
0608
Thứ sáu
26/10/2012
Ninh Thuận
3171
Gia Lai
6910
Thứ năm
25/10/2012
Quảng Trị
2450
Bình Định
2447
Quảng Bình
2071
Thứ tư
24/10/2012
Khánh Hòa
8624
Đà Nẵng
9366
Thứ ba
23/10/2012
Quảng Nam
1316
Đắc Lắc
0768
Thứ hai
22/10/2012
Thừa Thiên Huế
0728
Phú Yên
1571
Chủ nhật
21/10/2012
Kon Tum
5404
Khánh Hòa
1070
Thứ bảy
20/10/2012
Đắc Nông
1895
Đà Nẵng
0713
Quảng Ngãi
3881
Thứ sáu
19/10/2012
Ninh Thuận
9777
Gia Lai
8837
Thứ năm
18/10/2012
Quảng Trị
9289
Quảng Bình
2194
Bình Định
7425
Thứ tư
17/10/2012
Khánh Hòa
7753
Đà Nẵng
5653
Thứ ba
16/10/2012
Quảng Nam
7681
Đắc Lắc
0044
Thứ hai
15/10/2012
Thừa Thiên Huế
3089
Phú Yên
5082
Chủ nhật
14/10/2012
Kon Tum
7013
Khánh Hòa
0803
Thứ bảy
13/10/2012
Đắc Nông
3436
Quảng Ngãi
0651
Đà Nẵng
5423
Thứ sáu
12/10/2012
Ninh Thuận
1687
Gia Lai
2168

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
10/11/2012
Đắc Nông
1708
Quảng Ngãi
4494
Đà Nẵng
3070
Thứ sáu
09/11/2012
Ninh Thuận
6351
Gia Lai
9741
Thứ năm
08/11/2012
Quảng Trị
8184
Bình Định
1963
Quảng Bình
3445
Thứ tư
07/11/2012
Khánh Hòa
9401
Đà Nẵng
5208
Thứ ba
06/11/2012
Quảng Nam
5518
Đắc Lắc
3858
Thứ hai
05/11/2012
Thừa Thiên Huế
2097
Phú Yên
6144
Chủ nhật
04/11/2012
Khánh Hòa
8287
Kon Tum
6435
Thứ bảy
03/11/2012
Đắc Nông
4865
Quảng Ngãi
2558
Đà Nẵng
5975
Thứ sáu
02/11/2012
Ninh Thuận
8831
Gia Lai
9257
Thứ năm
01/11/2012
Quảng Trị
9425
Bình Định
4344
Quảng Bình
4993
Thứ tư
31/10/2012
Khánh Hòa
0033
Đà Nẵng
6737
Thứ ba
30/10/2012
Đắc Lắc
8276
Quảng Nam
9078
Thứ hai
29/10/2012
Thừa Thiên Huế
8673
Phú Yên
7213
Chủ nhật
28/10/2012
Kon Tum
9078
Khánh Hòa
0350
Thứ bảy
27/10/2012
Đắc Nông
4960
Quảng Ngãi
5928
Đà Nẵng
0608
Thứ sáu
26/10/2012
Ninh Thuận
3171
Gia Lai
6910
Thứ năm
25/10/2012
Quảng Trị
2450
Bình Định
2447
Quảng Bình
2071
Thứ tư
24/10/2012
Khánh Hòa
8624
Đà Nẵng
9366
Thứ ba
23/10/2012
Quảng Nam
1316
Đắc Lắc
0768
Thứ hai
22/10/2012
Thừa Thiên Huế
0728
Phú Yên
1571
Chủ nhật
21/10/2012
Kon Tum
5404
Khánh Hòa
1070
Thứ bảy
20/10/2012
Đắc Nông
1895
Đà Nẵng
0713
Quảng Ngãi
3881
Thứ sáu
19/10/2012
Ninh Thuận
9777
Gia Lai
8837
Thứ năm
18/10/2012
Quảng Trị
9289
Quảng Bình
2194
Bình Định
7425
Thứ tư
17/10/2012
Khánh Hòa
7753
Đà Nẵng
5653
Thứ ba
16/10/2012
Quảng Nam
7681
Đắc Lắc
0044
Thứ hai
15/10/2012
Thừa Thiên Huế
3089
Phú Yên
5082
Chủ nhật
14/10/2012
Kon Tum
7013
Khánh Hòa
0803
Thứ bảy
13/10/2012
Đắc Nông
3436
Quảng Ngãi
0651
Đà Nẵng
5423
Thứ sáu
12/10/2012
Ninh Thuận
1687
Gia Lai
2168