Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
25/02/2013
Thừa Thiên Huế
8932
Phú Yên
1858
Chủ nhật
24/02/2013
Kon Tum
9934
Khánh Hòa
6647
Thứ bảy
23/02/2013
Đắc Nông
5390
Quảng Ngãi
0738
Đà Nẵng
5190
Thứ sáu
22/02/2013
Gia Lai
6098
Ninh Thuận
2681
Thứ năm
21/02/2013
Quảng Trị
8118
Quảng Bình
7874
Bình Định
3843
Thứ tư
20/02/2013
Khánh Hòa
4020
Đà Nẵng
4032
Thứ ba
19/02/2013
Quảng Nam
0419
Đắc Lắc
4866
Thứ hai
18/02/2013
Thừa Thiên Huế
9347
Phú Yên
3659
Chủ nhật
17/02/2013
Kon Tum
8137
Khánh Hòa
4127
Thứ bảy
16/02/2013
Đắc Nông
3469
Quảng Ngãi
0798
Đà Nẵng
0439
Thứ sáu
15/02/2013
Ninh Thuận
5548
Gia Lai
4841
Thứ năm
14/02/2013
Quảng Trị
5719
Bình Định
4813
Quảng Bình
7564
Thứ tư
13/02/2013
Khánh Hòa
3705
Đà Nẵng
3031
Thứ ba
12/02/2013
Quảng Nam
4978
Đắc Lắc
9919
Thứ hai
11/02/2013
Thừa Thiên Huế
2484
Phú Yên
9655
Chủ nhật
10/02/2013
Kon Tum
0647
Khánh Hòa
2935
Thứ bảy
09/02/2013
Quảng Ngãi
6114
Đà Nẵng
9891
Thứ sáu
08/02/2013
Ninh Thuận
9231
Gia Lai
0889
Thứ năm
07/02/2013
Quảng Trị
7721
Quảng Bình
5870
Bình Định
4169
Thứ tư
06/02/2013
Khánh Hòa
7233
Đà Nẵng
0610
Thứ ba
05/02/2013
Quảng Nam
1454
Đắc Lắc
6980
Thứ hai
04/02/2013
Thừa Thiên Huế
2526
Phú Yên
2784
Chủ nhật
03/02/2013
Kon Tum
7213
Khánh Hòa
1488
Thứ bảy
02/02/2013
Đắc Nông
3853
Quảng Ngãi
7173
Đà Nẵng
7094
Thứ sáu
01/02/2013
Gia Lai
5796
Ninh Thuận
3638
Thứ năm
31/01/2013
Quảng Trị
1994
Quảng Bình
1775
Bình Định
4492
Thứ tư
30/01/2013
Khánh Hòa
9895
Đà Nẵng
7772
Thứ ba
29/01/2013
Quảng Nam
7957
Đắc Lắc
5057
Thứ hai
28/01/2013
Thừa Thiên Huế
3956
Phú Yên
1060
Chủ nhật
27/01/2013
Khánh Hòa
5448
Kon Tum
3662

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
25/02/2013
Thừa Thiên Huế
8932
Phú Yên
1858
Chủ nhật
24/02/2013
Kon Tum
9934
Khánh Hòa
6647
Thứ bảy
23/02/2013
Đắc Nông
5390
Quảng Ngãi
0738
Đà Nẵng
5190
Thứ sáu
22/02/2013
Gia Lai
6098
Ninh Thuận
2681
Thứ năm
21/02/2013
Quảng Trị
8118
Quảng Bình
7874
Bình Định
3843
Thứ tư
20/02/2013
Khánh Hòa
4020
Đà Nẵng
4032
Thứ ba
19/02/2013
Quảng Nam
0419
Đắc Lắc
4866
Thứ hai
18/02/2013
Thừa Thiên Huế
9347
Phú Yên
3659
Chủ nhật
17/02/2013
Kon Tum
8137
Khánh Hòa
4127
Thứ bảy
16/02/2013
Đắc Nông
3469
Quảng Ngãi
0798
Đà Nẵng
0439
Thứ sáu
15/02/2013
Ninh Thuận
5548
Gia Lai
4841
Thứ năm
14/02/2013
Quảng Trị
5719
Bình Định
4813
Quảng Bình
7564
Thứ tư
13/02/2013
Khánh Hòa
3705
Đà Nẵng
3031
Thứ ba
12/02/2013
Quảng Nam
4978
Đắc Lắc
9919
Thứ hai
11/02/2013
Thừa Thiên Huế
2484
Phú Yên
9655
Chủ nhật
10/02/2013
Kon Tum
0647
Khánh Hòa
2935
Thứ bảy
09/02/2013
Quảng Ngãi
6114
Đà Nẵng
9891
Thứ sáu
08/02/2013
Ninh Thuận
9231
Gia Lai
0889
Thứ năm
07/02/2013
Quảng Trị
7721
Quảng Bình
5870
Bình Định
4169
Thứ tư
06/02/2013
Khánh Hòa
7233
Đà Nẵng
0610
Thứ ba
05/02/2013
Quảng Nam
1454
Đắc Lắc
6980
Thứ hai
04/02/2013
Thừa Thiên Huế
2526
Phú Yên
2784
Chủ nhật
03/02/2013
Kon Tum
7213
Khánh Hòa
1488
Thứ bảy
02/02/2013
Đắc Nông
3853
Quảng Ngãi
7173
Đà Nẵng
7094
Thứ sáu
01/02/2013
Gia Lai
5796
Ninh Thuận
3638
Thứ năm
31/01/2013
Quảng Trị
1994
Quảng Bình
1775
Bình Định
4492
Thứ tư
30/01/2013
Khánh Hòa
9895
Đà Nẵng
7772
Thứ ba
29/01/2013
Quảng Nam
7957
Đắc Lắc
5057
Thứ hai
28/01/2013
Thừa Thiên Huế
3956
Phú Yên
1060
Chủ nhật
27/01/2013
Khánh Hòa
5448
Kon Tum
3662
X