Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ ba
11/09/2012
Quảng Nam
9677
Đắc Lắc
5072
Thứ hai
10/09/2012
Thừa Thiên Huế
5255
Phú Yên
0119
Chủ nhật
09/09/2012
Kon Tum
9953
Khánh Hòa
2187
Thứ bảy
08/09/2012
Quảng Ngãi
5986
Đà Nẵng
8823
Đắc Nông
5479
Thứ sáu
07/09/2012
Gia Lai
6621
Ninh Thuận
0464
Thứ năm
06/09/2012
Quảng Trị
6613
Quảng Bình
5627
Bình Định
7461
Thứ tư
05/09/2012
Khánh Hòa
8203
Đà Nẵng
1741
Thứ ba
04/09/2012
Quảng Nam
3213
Đắc Lắc
8327
Thứ hai
03/09/2012
Thừa Thiên Huế
9373
Phú Yên
3951
Chủ nhật
02/09/2012
Kon Tum
9642
Khánh Hòa
7486
Thứ bảy
01/09/2012
Đắc Nông
0398
Quảng Ngãi
4413
Đà Nẵng
9891
Thứ sáu
31/08/2012
Gia Lai
0570
Ninh Thuận
2906
Thứ năm
30/08/2012
Quảng Trị
7212
Bình Định
0266
Quảng Bình
3405
Thứ tư
29/08/2012
Khánh Hòa
3648
Đà Nẵng
0853
Thứ ba
28/08/2012
Quảng Nam
6082
Đắc Lắc
4372
Thứ hai
27/08/2012
Thừa Thiên Huế
6581
Phú Yên
5880
Chủ nhật
26/08/2012
Kon Tum
7931
Khánh Hòa
9089
Thứ bảy
25/08/2012
Đắc Nông
2166
Quảng Ngãi
2786
Đà Nẵng
0067
Thứ sáu
24/08/2012
Gia Lai
2371
Ninh Thuận
8194
Thứ năm
23/08/2012
Quảng Trị
5760
Bình Định
6263
Quảng Bình
6228
Thứ tư
22/08/2012
Khánh Hòa
1482
Đà Nẵng
2087
Thứ ba
21/08/2012
Quảng Nam
7870
Đắc Lắc
3049
Thứ hai
20/08/2012
Thừa Thiên Huế
7427
Phú Yên
0627
Chủ nhật
19/08/2012
Kon Tum
5628
Khánh Hòa
0807
Thứ bảy
18/08/2012
Đắc Nông
1933
Quảng Ngãi
9251
Đà Nẵng
5440
Thứ sáu
17/08/2012
Ninh Thuận
5143
Gia Lai
6352
Thứ năm
16/08/2012
Quảng Trị
0331
Bình Định
1252
Quảng Bình
5205
Thứ tư
15/08/2012
Khánh Hòa
7345
Đà Nẵng
0702
Thứ ba
14/08/2012
Quảng Nam
6048
Đắc Lắc
3782
Thứ hai
13/08/2012
Thừa Thiên Huế
6548
Phú Yên
1743

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ ba
11/09/2012
Quảng Nam
9677
Đắc Lắc
5072
Thứ hai
10/09/2012
Thừa Thiên Huế
5255
Phú Yên
0119
Chủ nhật
09/09/2012
Kon Tum
9953
Khánh Hòa
2187
Thứ bảy
08/09/2012
Quảng Ngãi
5986
Đà Nẵng
8823
Đắc Nông
5479
Thứ sáu
07/09/2012
Gia Lai
6621
Ninh Thuận
0464
Thứ năm
06/09/2012
Quảng Trị
6613
Quảng Bình
5627
Bình Định
7461
Thứ tư
05/09/2012
Khánh Hòa
8203
Đà Nẵng
1741
Thứ ba
04/09/2012
Quảng Nam
3213
Đắc Lắc
8327
Thứ hai
03/09/2012
Thừa Thiên Huế
9373
Phú Yên
3951
Chủ nhật
02/09/2012
Kon Tum
9642
Khánh Hòa
7486
Thứ bảy
01/09/2012
Đắc Nông
0398
Quảng Ngãi
4413
Đà Nẵng
9891
Thứ sáu
31/08/2012
Gia Lai
0570
Ninh Thuận
2906
Thứ năm
30/08/2012
Quảng Trị
7212
Bình Định
0266
Quảng Bình
3405
Thứ tư
29/08/2012
Khánh Hòa
3648
Đà Nẵng
0853
Thứ ba
28/08/2012
Quảng Nam
6082
Đắc Lắc
4372
Thứ hai
27/08/2012
Thừa Thiên Huế
6581
Phú Yên
5880
Chủ nhật
26/08/2012
Kon Tum
7931
Khánh Hòa
9089
Thứ bảy
25/08/2012
Đắc Nông
2166
Quảng Ngãi
2786
Đà Nẵng
0067
Thứ sáu
24/08/2012
Gia Lai
2371
Ninh Thuận
8194
Thứ năm
23/08/2012
Quảng Trị
5760
Bình Định
6263
Quảng Bình
6228
Thứ tư
22/08/2012
Khánh Hòa
1482
Đà Nẵng
2087
Thứ ba
21/08/2012
Quảng Nam
7870
Đắc Lắc
3049
Thứ hai
20/08/2012
Thừa Thiên Huế
7427
Phú Yên
0627
Chủ nhật
19/08/2012
Kon Tum
5628
Khánh Hòa
0807
Thứ bảy
18/08/2012
Đắc Nông
1933
Quảng Ngãi
9251
Đà Nẵng
5440
Thứ sáu
17/08/2012
Ninh Thuận
5143
Gia Lai
6352
Thứ năm
16/08/2012
Quảng Trị
0331
Bình Định
1252
Quảng Bình
5205
Thứ tư
15/08/2012
Khánh Hòa
7345
Đà Nẵng
0702
Thứ ba
14/08/2012
Quảng Nam
6048
Đắc Lắc
3782
Thứ hai
13/08/2012
Thừa Thiên Huế
6548
Phú Yên
1743