Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
18/08/2012
Đắc Nông
1933
Quảng Ngãi
9251
Đà Nẵng
5440
Thứ sáu
17/08/2012
Ninh Thuận
5143
Gia Lai
6352
Thứ năm
16/08/2012
Quảng Trị
0331
Bình Định
1252
Quảng Bình
5205
Thứ tư
15/08/2012
Khánh Hòa
7345
Đà Nẵng
0702
Thứ ba
14/08/2012
Quảng Nam
6048
Đắc Lắc
3782
Thứ hai
13/08/2012
Thừa Thiên Huế
6548
Phú Yên
1743
Chủ nhật
12/08/2012
Kon Tum
5680
Khánh Hòa
0643
Thứ bảy
11/08/2012
Đắc Nông
7410
Quảng Ngãi
1395
Đà Nẵng
9495
Thứ sáu
10/08/2012
Gia Lai
7764
Ninh Thuận
1338
Thứ năm
09/08/2012
Quảng Trị
4020
Bình Định
4145
Quảng Bình
2395
Thứ tư
08/08/2012
Khánh Hòa
4224
Đà Nẵng
6274
Thứ ba
07/08/2012
Đắc Lắc
8698
Quảng Nam
8474
Thứ hai
06/08/2012
Thừa Thiên Huế
6604
Phú Yên
4604
Chủ nhật
05/08/2012
Kon Tum
3171
Khánh Hòa
1969
Thứ bảy
04/08/2012
Đắc Nông
4815
Quảng Ngãi
4527
Đà Nẵng
1151
Thứ sáu
03/08/2012
Gia Lai
2816
Ninh Thuận
6676
Thứ năm
02/08/2012
Quảng Trị
1601
Quảng Bình
3509
Bình Định
6200
Thứ tư
01/08/2012
Khánh Hòa
3398
Đà Nẵng
1842
Thứ ba
31/07/2012
Quảng Nam
3822
Đắc Lắc
9759
Thứ hai
30/07/2012
Thừa Thiên Huế
7037
Phú Yên
3460
Chủ nhật
29/07/2012
Kon Tum
7207
Khánh Hòa
2976
Thứ bảy
28/07/2012
Đắc Nông
9890
Quảng Ngãi
1418
Đà Nẵng
2442
Thứ sáu
27/07/2012
Gia Lai
7104
Ninh Thuận
0008
Thứ năm
26/07/2012
Quảng Trị
3971
Quảng Bình
5591
Bình Định
5483
Thứ tư
25/07/2012
Khánh Hòa
2317
Đà Nẵng
0959
Thứ ba
24/07/2012
Quảng Nam
6700
Đắc Lắc
6607
Thứ hai
23/07/2012
Thừa Thiên Huế
3881
Phú Yên
4556
Chủ nhật
22/07/2012
Kon Tum
3161
Khánh Hòa
0002
Thứ bảy
21/07/2012
Đắc Nông
9978
Quảng Ngãi
8691
Đà Nẵng
1368
Thứ sáu
20/07/2012
Gia Lai
2645
Ninh Thuận
0034

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
18/08/2012
Đắc Nông
1933
Quảng Ngãi
9251
Đà Nẵng
5440
Thứ sáu
17/08/2012
Ninh Thuận
5143
Gia Lai
6352
Thứ năm
16/08/2012
Quảng Trị
0331
Bình Định
1252
Quảng Bình
5205
Thứ tư
15/08/2012
Khánh Hòa
7345
Đà Nẵng
0702
Thứ ba
14/08/2012
Quảng Nam
6048
Đắc Lắc
3782
Thứ hai
13/08/2012
Thừa Thiên Huế
6548
Phú Yên
1743
Chủ nhật
12/08/2012
Kon Tum
5680
Khánh Hòa
0643
Thứ bảy
11/08/2012
Đắc Nông
7410
Quảng Ngãi
1395
Đà Nẵng
9495
Thứ sáu
10/08/2012
Gia Lai
7764
Ninh Thuận
1338
Thứ năm
09/08/2012
Quảng Trị
4020
Bình Định
4145
Quảng Bình
2395
Thứ tư
08/08/2012
Khánh Hòa
4224
Đà Nẵng
6274
Thứ ba
07/08/2012
Đắc Lắc
8698
Quảng Nam
8474
Thứ hai
06/08/2012
Thừa Thiên Huế
6604
Phú Yên
4604
Chủ nhật
05/08/2012
Kon Tum
3171
Khánh Hòa
1969
Thứ bảy
04/08/2012
Đắc Nông
4815
Quảng Ngãi
4527
Đà Nẵng
1151
Thứ sáu
03/08/2012
Gia Lai
2816
Ninh Thuận
6676
Thứ năm
02/08/2012
Quảng Trị
1601
Quảng Bình
3509
Bình Định
6200
Thứ tư
01/08/2012
Khánh Hòa
3398
Đà Nẵng
1842
Thứ ba
31/07/2012
Quảng Nam
3822
Đắc Lắc
9759
Thứ hai
30/07/2012
Thừa Thiên Huế
7037
Phú Yên
3460
Chủ nhật
29/07/2012
Kon Tum
7207
Khánh Hòa
2976
Thứ bảy
28/07/2012
Đắc Nông
9890
Quảng Ngãi
1418
Đà Nẵng
2442
Thứ sáu
27/07/2012
Gia Lai
7104
Ninh Thuận
0008
Thứ năm
26/07/2012
Quảng Trị
3971
Quảng Bình
5591
Bình Định
5483
Thứ tư
25/07/2012
Khánh Hòa
2317
Đà Nẵng
0959
Thứ ba
24/07/2012
Quảng Nam
6700
Đắc Lắc
6607
Thứ hai
23/07/2012
Thừa Thiên Huế
3881
Phú Yên
4556
Chủ nhật
22/07/2012
Kon Tum
3161
Khánh Hòa
0002
Thứ bảy
21/07/2012
Đắc Nông
9978
Quảng Ngãi
8691
Đà Nẵng
1368
Thứ sáu
20/07/2012
Gia Lai
2645
Ninh Thuận
0034