Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ ba
27/11/2012
Quảng Nam
8238
Đắc Lắc
2793
Thứ hai
26/11/2012
Phú Yên
3108
Thừa Thiên Huế
5161
Chủ nhật
25/11/2012
Kon Tum
9775
Khánh Hòa
2854
Thứ bảy
24/11/2012
Đắc Nông
5536
Quảng Ngãi
4860
Đà Nẵng
9761
Thứ sáu
23/11/2012
Ninh Thuận
4620
Gia Lai
3922
Thứ năm
22/11/2012
Quảng Trị
2197
Bình Định
9090
Quảng Bình
4570
Thứ tư
21/11/2012
Khánh Hòa
7426
Đà Nẵng
7960
Thứ ba
20/11/2012
Quảng Nam
4695
Đắc Lắc
4034
Thứ hai
19/11/2012
Thừa Thiên Huế
7094
Phú Yên
6477
Chủ nhật
18/11/2012
Khánh Hòa
3659
Kon Tum
2224
Thứ bảy
17/11/2012
Đắc Nông
4391
Quảng Ngãi
8068
Đà Nẵng
2100
Thứ sáu
16/11/2012
Ninh Thuận
3198
Gia Lai
4338
Thứ năm
15/11/2012
Quảng Trị
2377
Bình Định
4511
Quảng Bình
8651
Thứ tư
14/11/2012
Khánh Hòa
4986
Đà Nẵng
0001
Thứ ba
13/11/2012
Quảng Nam
3493
Đắc Lắc
5514
Thứ hai
12/11/2012
Phú Yên
8429
Thừa Thiên Huế
9063
Chủ nhật
11/11/2012
Kon Tum
2737
Khánh Hòa
4487
Thứ bảy
10/11/2012
Đắc Nông
1708
Quảng Ngãi
4494
Đà Nẵng
3070
Thứ sáu
09/11/2012
Ninh Thuận
6351
Gia Lai
9741
Thứ năm
08/11/2012
Quảng Trị
8184
Bình Định
1963
Quảng Bình
3445
Thứ tư
07/11/2012
Khánh Hòa
9401
Đà Nẵng
5208
Thứ ba
06/11/2012
Quảng Nam
5518
Đắc Lắc
3858
Thứ hai
05/11/2012
Thừa Thiên Huế
2097
Phú Yên
6144
Chủ nhật
04/11/2012
Khánh Hòa
8287
Kon Tum
6435
Thứ bảy
03/11/2012
Đắc Nông
4865
Quảng Ngãi
2558
Đà Nẵng
5975
Thứ sáu
02/11/2012
Ninh Thuận
8831
Gia Lai
9257
Thứ năm
01/11/2012
Quảng Trị
9425
Bình Định
4344
Quảng Bình
4993
Thứ tư
31/10/2012
Khánh Hòa
0033
Đà Nẵng
6737
Thứ ba
30/10/2012
Đắc Lắc
8276
Quảng Nam
9078
Thứ hai
29/10/2012
Thừa Thiên Huế
8673
Phú Yên
7213

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ ba
27/11/2012
Quảng Nam
8238
Đắc Lắc
2793
Thứ hai
26/11/2012
Phú Yên
3108
Thừa Thiên Huế
5161
Chủ nhật
25/11/2012
Kon Tum
9775
Khánh Hòa
2854
Thứ bảy
24/11/2012
Đắc Nông
5536
Quảng Ngãi
4860
Đà Nẵng
9761
Thứ sáu
23/11/2012
Ninh Thuận
4620
Gia Lai
3922
Thứ năm
22/11/2012
Quảng Trị
2197
Bình Định
9090
Quảng Bình
4570
Thứ tư
21/11/2012
Khánh Hòa
7426
Đà Nẵng
7960
Thứ ba
20/11/2012
Quảng Nam
4695
Đắc Lắc
4034
Thứ hai
19/11/2012
Thừa Thiên Huế
7094
Phú Yên
6477
Chủ nhật
18/11/2012
Khánh Hòa
3659
Kon Tum
2224
Thứ bảy
17/11/2012
Đắc Nông
4391
Quảng Ngãi
8068
Đà Nẵng
2100
Thứ sáu
16/11/2012
Ninh Thuận
3198
Gia Lai
4338
Thứ năm
15/11/2012
Quảng Trị
2377
Bình Định
4511
Quảng Bình
8651
Thứ tư
14/11/2012
Khánh Hòa
4986
Đà Nẵng
0001
Thứ ba
13/11/2012
Quảng Nam
3493
Đắc Lắc
5514
Thứ hai
12/11/2012
Phú Yên
8429
Thừa Thiên Huế
9063
Chủ nhật
11/11/2012
Kon Tum
2737
Khánh Hòa
4487
Thứ bảy
10/11/2012
Đắc Nông
1708
Quảng Ngãi
4494
Đà Nẵng
3070
Thứ sáu
09/11/2012
Ninh Thuận
6351
Gia Lai
9741
Thứ năm
08/11/2012
Quảng Trị
8184
Bình Định
1963
Quảng Bình
3445
Thứ tư
07/11/2012
Khánh Hòa
9401
Đà Nẵng
5208
Thứ ba
06/11/2012
Quảng Nam
5518
Đắc Lắc
3858
Thứ hai
05/11/2012
Thừa Thiên Huế
2097
Phú Yên
6144
Chủ nhật
04/11/2012
Khánh Hòa
8287
Kon Tum
6435
Thứ bảy
03/11/2012
Đắc Nông
4865
Quảng Ngãi
2558
Đà Nẵng
5975
Thứ sáu
02/11/2012
Ninh Thuận
8831
Gia Lai
9257
Thứ năm
01/11/2012
Quảng Trị
9425
Bình Định
4344
Quảng Bình
4993
Thứ tư
31/10/2012
Khánh Hòa
0033
Đà Nẵng
6737
Thứ ba
30/10/2012
Đắc Lắc
8276
Quảng Nam
9078
Thứ hai
29/10/2012
Thừa Thiên Huế
8673
Phú Yên
7213
X