Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ năm
18/10/2012
Quảng Trị
9289
Quảng Bình
2194
Bình Định
7425
Thứ tư
17/10/2012
Khánh Hòa
7753
Đà Nẵng
5653
Thứ ba
16/10/2012
Quảng Nam
7681
Đắc Lắc
0044
Thứ hai
15/10/2012
Thừa Thiên Huế
3089
Phú Yên
5082
Chủ nhật
14/10/2012
Kon Tum
7013
Khánh Hòa
0803
Thứ bảy
13/10/2012
Đắc Nông
3436
Quảng Ngãi
0651
Đà Nẵng
5423
Thứ sáu
12/10/2012
Ninh Thuận
1687
Gia Lai
2168
Thứ năm
11/10/2012
Quảng Trị
4590
Bình Định
9074
Quảng Bình
9963
Thứ tư
10/10/2012
Khánh Hòa
3729
Đà Nẵng
0678
Thứ ba
09/10/2012
Quảng Nam
4793
Đắc Lắc
9199
Thứ hai
08/10/2012
Thừa Thiên Huế
7045
Phú Yên
2467
Chủ nhật
07/10/2012
Khánh Hòa
3768
Kon Tum
2655
Thứ bảy
06/10/2012
Đắc Nông
1848
Quảng Ngãi
3945
Đà Nẵng
2911
Thứ sáu
05/10/2012
Ninh Thuận
9797
Gia Lai
4470
Thứ năm
04/10/2012
Quảng Trị
9695
Bình Định
9836
Quảng Bình
2236
Thứ tư
03/10/2012
Khánh Hòa
4353
Đà Nẵng
5752
Thứ ba
02/10/2012
Quảng Nam
5760
Đắc Lắc
6376
Thứ hai
01/10/2012
Thừa Thiên Huế
9112
Phú Yên
2480
Chủ nhật
30/09/2012
Khánh Hòa
0150
Kon Tum
5318
Thứ bảy
29/09/2012
Quảng Ngãi
6710
Đắc Nông
9295
Đà Nẵng
6501
Thứ sáu
28/09/2012
Gia Lai
3657
Ninh Thuận
8296
Thứ năm
27/09/2012
Quảng Trị
5115
Quảng Bình
9024
Bình Định
7637
Thứ tư
26/09/2012
Khánh Hòa
8201
Đà Nẵng
6978
Thứ ba
25/09/2012
Quảng Nam
0171
Đắc Lắc
2455
Thứ hai
24/09/2012
Thừa Thiên Huế
5152
Phú Yên
3840
Chủ nhật
23/09/2012
Kon Tum
8003
Khánh Hòa
0372
Thứ bảy
22/09/2012
Đắc Nông
6242
Quảng Ngãi
5923
Đà Nẵng
2963
Thứ sáu
21/09/2012
Gia Lai
6229
Ninh Thuận
5426
Thứ năm
20/09/2012
Quảng Trị
7724
Quảng Bình
2103
Bình Định
3138
Thứ tư
19/09/2012
Khánh Hòa
2268
Đà Nẵng
0063

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ năm
18/10/2012
Quảng Trị
9289
Quảng Bình
2194
Bình Định
7425
Thứ tư
17/10/2012
Khánh Hòa
7753
Đà Nẵng
5653
Thứ ba
16/10/2012
Quảng Nam
7681
Đắc Lắc
0044
Thứ hai
15/10/2012
Thừa Thiên Huế
3089
Phú Yên
5082
Chủ nhật
14/10/2012
Kon Tum
7013
Khánh Hòa
0803
Thứ bảy
13/10/2012
Đắc Nông
3436
Quảng Ngãi
0651
Đà Nẵng
5423
Thứ sáu
12/10/2012
Ninh Thuận
1687
Gia Lai
2168
Thứ năm
11/10/2012
Quảng Trị
4590
Bình Định
9074
Quảng Bình
9963
Thứ tư
10/10/2012
Khánh Hòa
3729
Đà Nẵng
0678
Thứ ba
09/10/2012
Quảng Nam
4793
Đắc Lắc
9199
Thứ hai
08/10/2012
Thừa Thiên Huế
7045
Phú Yên
2467
Chủ nhật
07/10/2012
Khánh Hòa
3768
Kon Tum
2655
Thứ bảy
06/10/2012
Đắc Nông
1848
Quảng Ngãi
3945
Đà Nẵng
2911
Thứ sáu
05/10/2012
Ninh Thuận
9797
Gia Lai
4470
Thứ năm
04/10/2012
Quảng Trị
9695
Bình Định
9836
Quảng Bình
2236
Thứ tư
03/10/2012
Khánh Hòa
4353
Đà Nẵng
5752
Thứ ba
02/10/2012
Quảng Nam
5760
Đắc Lắc
6376
Thứ hai
01/10/2012
Thừa Thiên Huế
9112
Phú Yên
2480
Chủ nhật
30/09/2012
Khánh Hòa
0150
Kon Tum
5318
Thứ bảy
29/09/2012
Quảng Ngãi
6710
Đắc Nông
9295
Đà Nẵng
6501
Thứ sáu
28/09/2012
Gia Lai
3657
Ninh Thuận
8296
Thứ năm
27/09/2012
Quảng Trị
5115
Quảng Bình
9024
Bình Định
7637
Thứ tư
26/09/2012
Khánh Hòa
8201
Đà Nẵng
6978
Thứ ba
25/09/2012
Quảng Nam
0171
Đắc Lắc
2455
Thứ hai
24/09/2012
Thừa Thiên Huế
5152
Phú Yên
3840
Chủ nhật
23/09/2012
Kon Tum
8003
Khánh Hòa
0372
Thứ bảy
22/09/2012
Đắc Nông
6242
Quảng Ngãi
5923
Đà Nẵng
2963
Thứ sáu
21/09/2012
Gia Lai
6229
Ninh Thuận
5426
Thứ năm
20/09/2012
Quảng Trị
7724
Quảng Bình
2103
Bình Định
3138
Thứ tư
19/09/2012
Khánh Hòa
2268
Đà Nẵng
0063
X