Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
11/06/2012
Thừa Thiên Huế
9435
Phú Yên
6298
Chủ nhật
10/06/2012
Kon Tum
9383
Khánh Hòa
3146
Thứ bảy
09/06/2012
Quảng Ngãi
6499
Đắc Nông
1758
Đà Nẵng
2708
Thứ sáu
08/06/2012
Gia Lai
3104
Ninh Thuận
4991
Thứ năm
07/06/2012
Quảng Trị
2917
Bình Định
2286
Quảng Bình
0203
Thứ tư
06/06/2012
Khánh Hòa
1906
Đà Nẵng
1387
Thứ ba
05/06/2012
Quảng Nam
6829
Đắc Lắc
1181
Thứ hai
04/06/2012
Thừa Thiên Huế
0785
Phú Yên
4659
Chủ nhật
03/06/2012
Kon Tum
8149
Khánh Hòa
3232
Thứ bảy
02/06/2012
Đắc Nông
0675
Quảng Ngãi
3484
Đà Nẵng
1694
Thứ sáu
01/06/2012
Ninh Thuận
0603
Gia Lai
7643
Thứ năm
31/05/2012
Quảng Trị
0801
Bình Định
7638
Quảng Bình
0758
Thứ tư
30/05/2012
Khánh Hòa
3810
Đà Nẵng
6430
Thứ ba
29/05/2012
Quảng Nam
4202
Đắc Lắc
7644
Thứ hai
28/05/2012
Thừa Thiên Huế
7422
Phú Yên
1511
Chủ nhật
27/05/2012
Kon Tum
8236
Khánh Hòa
5614
Thứ bảy
26/05/2012
Đắc Nông
2504
Đà Nẵng
1577
Quảng Ngãi
6034
Thứ sáu
25/05/2012
Gia Lai
2371
Ninh Thuận
6007
Thứ năm
24/05/2012
Quảng Trị
2493
Bình Định
0305
Quảng Bình
3343
Thứ tư
23/05/2012
Khánh Hòa
8634
Đà Nẵng
8380
Thứ ba
22/05/2012
Quảng Nam
8542
Đắc Lắc
2683
Thứ hai
21/05/2012
Thừa Thiên Huế
6380
Phú Yên
5035
Chủ nhật
20/05/2012
Kon Tum
6797
Khánh Hòa
5445
Thứ bảy
19/05/2012
Đắc Nông
6914
Quảng Ngãi
6769
Đà Nẵng
9172
Thứ sáu
18/05/2012
Gia Lai
3033
Ninh Thuận
8512
Thứ năm
17/05/2012
Quảng Trị
6483
Bình Định
4228
Quảng Bình
0821
Thứ tư
16/05/2012
Khánh Hòa
1934
Đà Nẵng
3729
Thứ ba
15/05/2012
Quảng Nam
3019
Đắc Lắc
6274
Thứ hai
14/05/2012
Thừa Thiên Huế
3660
Phú Yên
8375
Chủ nhật
13/05/2012
Kon Tum
6398
Khánh Hòa
3883

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
11/06/2012
Thừa Thiên Huế
9435
Phú Yên
6298
Chủ nhật
10/06/2012
Kon Tum
9383
Khánh Hòa
3146
Thứ bảy
09/06/2012
Quảng Ngãi
6499
Đắc Nông
1758
Đà Nẵng
2708
Thứ sáu
08/06/2012
Gia Lai
3104
Ninh Thuận
4991
Thứ năm
07/06/2012
Quảng Trị
2917
Bình Định
2286
Quảng Bình
0203
Thứ tư
06/06/2012
Khánh Hòa
1906
Đà Nẵng
1387
Thứ ba
05/06/2012
Quảng Nam
6829
Đắc Lắc
1181
Thứ hai
04/06/2012
Thừa Thiên Huế
0785
Phú Yên
4659
Chủ nhật
03/06/2012
Kon Tum
8149
Khánh Hòa
3232
Thứ bảy
02/06/2012
Đắc Nông
0675
Quảng Ngãi
3484
Đà Nẵng
1694
Thứ sáu
01/06/2012
Ninh Thuận
0603
Gia Lai
7643
Thứ năm
31/05/2012
Quảng Trị
0801
Bình Định
7638
Quảng Bình
0758
Thứ tư
30/05/2012
Khánh Hòa
3810
Đà Nẵng
6430
Thứ ba
29/05/2012
Quảng Nam
4202
Đắc Lắc
7644
Thứ hai
28/05/2012
Thừa Thiên Huế
7422
Phú Yên
1511
Chủ nhật
27/05/2012
Kon Tum
8236
Khánh Hòa
5614
Thứ bảy
26/05/2012
Đắc Nông
2504
Đà Nẵng
1577
Quảng Ngãi
6034
Thứ sáu
25/05/2012
Gia Lai
2371
Ninh Thuận
6007
Thứ năm
24/05/2012
Quảng Trị
2493
Bình Định
0305
Quảng Bình
3343
Thứ tư
23/05/2012
Khánh Hòa
8634
Đà Nẵng
8380
Thứ ba
22/05/2012
Quảng Nam
8542
Đắc Lắc
2683
Thứ hai
21/05/2012
Thừa Thiên Huế
6380
Phú Yên
5035
Chủ nhật
20/05/2012
Kon Tum
6797
Khánh Hòa
5445
Thứ bảy
19/05/2012
Đắc Nông
6914
Quảng Ngãi
6769
Đà Nẵng
9172
Thứ sáu
18/05/2012
Gia Lai
3033
Ninh Thuận
8512
Thứ năm
17/05/2012
Quảng Trị
6483
Bình Định
4228
Quảng Bình
0821
Thứ tư
16/05/2012
Khánh Hòa
1934
Đà Nẵng
3729
Thứ ba
15/05/2012
Quảng Nam
3019
Đắc Lắc
6274
Thứ hai
14/05/2012
Thừa Thiên Huế
3660
Phú Yên
8375
Chủ nhật
13/05/2012
Kon Tum
6398
Khánh Hòa
3883