Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
30/07/2012
Thừa Thiên Huế
7037
Phú Yên
3460
Chủ nhật
29/07/2012
Kon Tum
7207
Khánh Hòa
2976
Thứ bảy
28/07/2012
Đắc Nông
9890
Quảng Ngãi
1418
Đà Nẵng
2442
Thứ sáu
27/07/2012
Gia Lai
7104
Ninh Thuận
0008
Thứ năm
26/07/2012
Quảng Trị
3971
Quảng Bình
5591
Bình Định
5483
Thứ tư
25/07/2012
Khánh Hòa
2317
Đà Nẵng
0959
Thứ ba
24/07/2012
Quảng Nam
6700
Đắc Lắc
6607
Thứ hai
23/07/2012
Thừa Thiên Huế
3881
Phú Yên
4556
Chủ nhật
22/07/2012
Kon Tum
3161
Khánh Hòa
0002
Thứ bảy
21/07/2012
Đắc Nông
9978
Quảng Ngãi
8691
Đà Nẵng
1368
Thứ sáu
20/07/2012
Gia Lai
2645
Ninh Thuận
0034
Thứ năm
19/07/2012
Quảng Trị
7423
Quảng Bình
9606
Bình Định
7283
Thứ tư
18/07/2012
Khánh Hòa
9802
Đà Nẵng
8967
Thứ ba
17/07/2012
Quảng Nam
4687
Đắc Lắc
0654
Thứ hai
16/07/2012
Thừa Thiên Huế
1332
Phú Yên
7886
Chủ nhật
15/07/2012
Kon Tum
6956
Khánh Hòa
2838
Thứ bảy
14/07/2012
Đắc Nông
4480
Quảng Ngãi
4699
Đà Nẵng
2261
Thứ sáu
13/07/2012
Ninh Thuận
0242
Gia Lai
3489
Thứ năm
12/07/2012
Quảng Trị
5853
Quảng Bình
4147
Bình Định
9303
Thứ tư
11/07/2012
Khánh Hòa
3352
Đà Nẵng
6025
Thứ ba
10/07/2012
Quảng Nam
3496
Đắc Lắc
6124
Thứ hai
09/07/2012
Thừa Thiên Huế
3713
Phú Yên
6223
Chủ nhật
08/07/2012
Khánh Hòa
4535
Kon Tum
5418
Thứ bảy
07/07/2012
Đắc Nông
6497
Quảng Ngãi
0306
Đà Nẵng
0212
Thứ sáu
06/07/2012
Ninh Thuận
5804
Gia Lai
9549
Thứ năm
05/07/2012
Quảng Trị
3760
Bình Định
9454
Quảng Bình
3381
Thứ tư
04/07/2012
Khánh Hòa
6455
Đà Nẵng
8836
Thứ ba
03/07/2012
Quảng Nam
5492
Đắc Lắc
3220
Thứ hai
02/07/2012
Thừa Thiên Huế
4990
Phú Yên
0353
Chủ nhật
01/07/2012
Kon Tum
5067
Khánh Hòa
8476

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
30/07/2012
Thừa Thiên Huế
7037
Phú Yên
3460
Chủ nhật
29/07/2012
Kon Tum
7207
Khánh Hòa
2976
Thứ bảy
28/07/2012
Đắc Nông
9890
Quảng Ngãi
1418
Đà Nẵng
2442
Thứ sáu
27/07/2012
Gia Lai
7104
Ninh Thuận
0008
Thứ năm
26/07/2012
Quảng Trị
3971
Quảng Bình
5591
Bình Định
5483
Thứ tư
25/07/2012
Khánh Hòa
2317
Đà Nẵng
0959
Thứ ba
24/07/2012
Quảng Nam
6700
Đắc Lắc
6607
Thứ hai
23/07/2012
Thừa Thiên Huế
3881
Phú Yên
4556
Chủ nhật
22/07/2012
Kon Tum
3161
Khánh Hòa
0002
Thứ bảy
21/07/2012
Đắc Nông
9978
Quảng Ngãi
8691
Đà Nẵng
1368
Thứ sáu
20/07/2012
Gia Lai
2645
Ninh Thuận
0034
Thứ năm
19/07/2012
Quảng Trị
7423
Quảng Bình
9606
Bình Định
7283
Thứ tư
18/07/2012
Khánh Hòa
9802
Đà Nẵng
8967
Thứ ba
17/07/2012
Quảng Nam
4687
Đắc Lắc
0654
Thứ hai
16/07/2012
Thừa Thiên Huế
1332
Phú Yên
7886
Chủ nhật
15/07/2012
Kon Tum
6956
Khánh Hòa
2838
Thứ bảy
14/07/2012
Đắc Nông
4480
Quảng Ngãi
4699
Đà Nẵng
2261
Thứ sáu
13/07/2012
Ninh Thuận
0242
Gia Lai
3489
Thứ năm
12/07/2012
Quảng Trị
5853
Quảng Bình
4147
Bình Định
9303
Thứ tư
11/07/2012
Khánh Hòa
3352
Đà Nẵng
6025
Thứ ba
10/07/2012
Quảng Nam
3496
Đắc Lắc
6124
Thứ hai
09/07/2012
Thừa Thiên Huế
3713
Phú Yên
6223
Chủ nhật
08/07/2012
Khánh Hòa
4535
Kon Tum
5418
Thứ bảy
07/07/2012
Đắc Nông
6497
Quảng Ngãi
0306
Đà Nẵng
0212
Thứ sáu
06/07/2012
Ninh Thuận
5804
Gia Lai
9549
Thứ năm
05/07/2012
Quảng Trị
3760
Bình Định
9454
Quảng Bình
3381
Thứ tư
04/07/2012
Khánh Hòa
6455
Đà Nẵng
8836
Thứ ba
03/07/2012
Quảng Nam
5492
Đắc Lắc
3220
Thứ hai
02/07/2012
Thừa Thiên Huế
4990
Phú Yên
0353
Chủ nhật
01/07/2012
Kon Tum
5067
Khánh Hòa
8476
X