Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ năm
15/03/2012
Quảng Trị
7050
Quảng Bình
3917
Bình Định
8732
Thứ tư
14/03/2012
Khánh Hòa
9234
Đà Nẵng
9350
Thứ ba
13/03/2012
Quảng Nam
6525
Đắc Lắc
1667
Thứ hai
12/03/2012
Thừa Thiên Huế
2125
Phú Yên
4439
Chủ nhật
11/03/2012
Khánh Hòa
6858
Kon Tum
7818
Thứ bảy
10/03/2012
Quảng Ngãi
3499
Đắc Nông
9334
Đà Nẵng
4107
Thứ sáu
09/03/2012
Ninh Thuận
7014
Gia Lai
5832
Thứ năm
08/03/2012
Quảng Trị
3959
Bình Định
0644
Quảng Bình
7579
Thứ tư
07/03/2012
Khánh Hòa
0245
Đà Nẵng
1938
Thứ ba
06/03/2012
Quảng Nam
8136
Đắc Lắc
9365
Thứ hai
05/03/2012
Thừa Thiên Huế
0696
Phú Yên
8897
Chủ nhật
04/03/2012
Kon Tum
8441
Khánh Hòa
1437
Thứ bảy
03/03/2012
Đắc Nông
6779
Quảng Ngãi
4376
Đà Nẵng
1501
Thứ sáu
02/03/2012
Gia Lai
3945
Ninh Thuận
4837
Thứ năm
01/03/2012
Quảng Trị
1816
Quảng Bình
3716
Bình Định
9432
Thứ tư
29/02/2012
Khánh Hòa
7627
Đà Nẵng
1253
Thứ ba
28/02/2012
Quảng Nam
2470
Đắc Lắc
7747
Thứ hai
27/02/2012
Thừa Thiên Huế
6099
Phú Yên
4937
Chủ nhật
26/02/2012
Kon Tum
8197
Khánh Hòa
4854
Thứ bảy
25/02/2012
Quảng Ngãi
4407
Đắc Nông
4491
Đà Nẵng
7842
Thứ sáu
24/02/2012
Ninh Thuận
4602
Gia Lai
6966
Thứ năm
23/02/2012
Quảng Trị
8688
Quảng Bình
2949
Bình Định
3640
Thứ tư
22/02/2012
Khánh Hòa
1360
Đà Nẵng
0531
Thứ ba
21/02/2012
Quảng Nam
3691
Đắc Lắc
4908
Thứ hai
20/02/2012
Thừa Thiên Huế
4511
Phú Yên
7231
Chủ nhật
19/02/2012
Kon Tum
9052
Khánh Hòa
1345
Thứ bảy
18/02/2012
Đắc Nông
7831
Quảng Ngãi
4232
Đà Nẵng
9287
Thứ sáu
17/02/2012
Gia Lai
6858
Ninh Thuận
4757
Thứ năm
16/02/2012
Quảng Trị
2648
Bình Định
6613
Quảng Bình
9074
Thứ tư
15/02/2012
Khánh Hòa
8003
Đà Nẵng
2035

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ năm
15/03/2012
Quảng Trị
7050
Quảng Bình
3917
Bình Định
8732
Thứ tư
14/03/2012
Khánh Hòa
9234
Đà Nẵng
9350
Thứ ba
13/03/2012
Quảng Nam
6525
Đắc Lắc
1667
Thứ hai
12/03/2012
Thừa Thiên Huế
2125
Phú Yên
4439
Chủ nhật
11/03/2012
Khánh Hòa
6858
Kon Tum
7818
Thứ bảy
10/03/2012
Quảng Ngãi
3499
Đắc Nông
9334
Đà Nẵng
4107
Thứ sáu
09/03/2012
Ninh Thuận
7014
Gia Lai
5832
Thứ năm
08/03/2012
Quảng Trị
3959
Bình Định
0644
Quảng Bình
7579
Thứ tư
07/03/2012
Khánh Hòa
0245
Đà Nẵng
1938
Thứ ba
06/03/2012
Quảng Nam
8136
Đắc Lắc
9365
Thứ hai
05/03/2012
Thừa Thiên Huế
0696
Phú Yên
8897
Chủ nhật
04/03/2012
Kon Tum
8441
Khánh Hòa
1437
Thứ bảy
03/03/2012
Đắc Nông
6779
Quảng Ngãi
4376
Đà Nẵng
1501
Thứ sáu
02/03/2012
Gia Lai
3945
Ninh Thuận
4837
Thứ năm
01/03/2012
Quảng Trị
1816
Quảng Bình
3716
Bình Định
9432
Thứ tư
29/02/2012
Khánh Hòa
7627
Đà Nẵng
1253
Thứ ba
28/02/2012
Quảng Nam
2470
Đắc Lắc
7747
Thứ hai
27/02/2012
Thừa Thiên Huế
6099
Phú Yên
4937
Chủ nhật
26/02/2012
Kon Tum
8197
Khánh Hòa
4854
Thứ bảy
25/02/2012
Quảng Ngãi
4407
Đắc Nông
4491
Đà Nẵng
7842
Thứ sáu
24/02/2012
Ninh Thuận
4602
Gia Lai
6966
Thứ năm
23/02/2012
Quảng Trị
8688
Quảng Bình
2949
Bình Định
3640
Thứ tư
22/02/2012
Khánh Hòa
1360
Đà Nẵng
0531
Thứ ba
21/02/2012
Quảng Nam
3691
Đắc Lắc
4908
Thứ hai
20/02/2012
Thừa Thiên Huế
4511
Phú Yên
7231
Chủ nhật
19/02/2012
Kon Tum
9052
Khánh Hòa
1345
Thứ bảy
18/02/2012
Đắc Nông
7831
Quảng Ngãi
4232
Đà Nẵng
9287
Thứ sáu
17/02/2012
Gia Lai
6858
Ninh Thuận
4757
Thứ năm
16/02/2012
Quảng Trị
2648
Bình Định
6613
Quảng Bình
9074
Thứ tư
15/02/2012
Khánh Hòa
8003
Đà Nẵng
2035