Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
20/02/2012
Thừa Thiên Huế
4511
Phú Yên
7231
Chủ nhật
19/02/2012
Kon Tum
9052
Khánh Hòa
1345
Thứ bảy
18/02/2012
Đắc Nông
7831
Quảng Ngãi
4232
Đà Nẵng
9287
Thứ sáu
17/02/2012
Gia Lai
6858
Ninh Thuận
4757
Thứ năm
16/02/2012
Quảng Trị
2648
Bình Định
6613
Quảng Bình
9074
Thứ tư
15/02/2012
Khánh Hòa
8003
Đà Nẵng
2035
Thứ ba
14/02/2012
Quảng Nam
2258
Đắc Lắc
7941
Thứ hai
13/02/2012
Thừa Thiên Huế
8190
Phú Yên
0105
Chủ nhật
12/02/2012
Khánh Hòa
2573
Kon Tum
8287
Thứ bảy
11/02/2012
Đắc Nông
1510
Quảng Ngãi
8463
Đà Nẵng
5842
Thứ sáu
10/02/2012
Gia Lai
7091
Ninh Thuận
8966
Thứ năm
09/02/2012
Quảng Trị
8791
Quảng Bình
1736
Bình Định
7290
Thứ tư
08/02/2012
Khánh Hòa
4147
Đà Nẵng
0752
Thứ ba
07/02/2012
Đắc Lắc
6593
Quảng Nam
5838
Thứ hai
06/02/2012
Thừa Thiên Huế
6915
Phú Yên
6869
Chủ nhật
05/02/2012
Kon Tum
2083
Khánh Hòa
3293
Thứ bảy
04/02/2012
Quảng Ngãi
3139
Đắc Nông
5761
Đà Nẵng
8822
Thứ sáu
03/02/2012
Ninh Thuận
9694
Gia Lai
2973
Thứ năm
02/02/2012
Quảng Trị
2279
Quảng Bình
6065
Bình Định
8464
Thứ tư
01/02/2012
Khánh Hòa
1845
Đà Nẵng
5418
Thứ ba
31/01/2012
Đắc Lắc
2896
Quảng Nam
7337
Thứ hai
30/01/2012
Thừa Thiên Huế
5635
Phú Yên
2693
Chủ nhật
29/01/2012
Khánh Hòa
4386
Kon Tum
6065
Thứ bảy
28/01/2012
Quảng Ngãi
2512
Đắc Nông
1390
Đà Nẵng
0931
Thứ sáu
27/01/2012
Ninh Thuận
2432
Gia Lai
4127
Thứ năm
26/01/2012
Bình Định
9538
Quảng Bình
6613
Quảng Trị
9968
Thứ tư
25/01/2012
Khánh Hòa
9337
Đà Nẵng
5161
Thứ ba
24/01/2012
Quảng Nam
9468
Đắc Lắc
5645
Thứ hai
23/01/2012
Thừa Thiên Huế
8070
Phú Yên
4709
Chủ nhật
22/01/2012
Kon Tum
2672

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
20/02/2012
Thừa Thiên Huế
4511
Phú Yên
7231
Chủ nhật
19/02/2012
Kon Tum
9052
Khánh Hòa
1345
Thứ bảy
18/02/2012
Đắc Nông
7831
Quảng Ngãi
4232
Đà Nẵng
9287
Thứ sáu
17/02/2012
Gia Lai
6858
Ninh Thuận
4757
Thứ năm
16/02/2012
Quảng Trị
2648
Bình Định
6613
Quảng Bình
9074
Thứ tư
15/02/2012
Khánh Hòa
8003
Đà Nẵng
2035
Thứ ba
14/02/2012
Quảng Nam
2258
Đắc Lắc
7941
Thứ hai
13/02/2012
Thừa Thiên Huế
8190
Phú Yên
0105
Chủ nhật
12/02/2012
Khánh Hòa
2573
Kon Tum
8287
Thứ bảy
11/02/2012
Đắc Nông
1510
Quảng Ngãi
8463
Đà Nẵng
5842
Thứ sáu
10/02/2012
Gia Lai
7091
Ninh Thuận
8966
Thứ năm
09/02/2012
Quảng Trị
8791
Quảng Bình
1736
Bình Định
7290
Thứ tư
08/02/2012
Khánh Hòa
4147
Đà Nẵng
0752
Thứ ba
07/02/2012
Đắc Lắc
6593
Quảng Nam
5838
Thứ hai
06/02/2012
Thừa Thiên Huế
6915
Phú Yên
6869
Chủ nhật
05/02/2012
Kon Tum
2083
Khánh Hòa
3293
Thứ bảy
04/02/2012
Quảng Ngãi
3139
Đắc Nông
5761
Đà Nẵng
8822
Thứ sáu
03/02/2012
Ninh Thuận
9694
Gia Lai
2973
Thứ năm
02/02/2012
Quảng Trị
2279
Quảng Bình
6065
Bình Định
8464
Thứ tư
01/02/2012
Khánh Hòa
1845
Đà Nẵng
5418
Thứ ba
31/01/2012
Đắc Lắc
2896
Quảng Nam
7337
Thứ hai
30/01/2012
Thừa Thiên Huế
5635
Phú Yên
2693
Chủ nhật
29/01/2012
Khánh Hòa
4386
Kon Tum
6065
Thứ bảy
28/01/2012
Quảng Ngãi
2512
Đắc Nông
1390
Đà Nẵng
0931
Thứ sáu
27/01/2012
Ninh Thuận
2432
Gia Lai
4127
Thứ năm
26/01/2012
Bình Định
9538
Quảng Bình
6613
Quảng Trị
9968
Thứ tư
25/01/2012
Khánh Hòa
9337
Đà Nẵng
5161
Thứ ba
24/01/2012
Quảng Nam
9468
Đắc Lắc
5645
Thứ hai
23/01/2012
Thừa Thiên Huế
8070
Phú Yên
4709
Chủ nhật
22/01/2012
Kon Tum
2672