Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
12/12/2011
Thừa Thiên Huế
5656
Phú Yên
8768
Chủ nhật
11/12/2011
Kon Tum
5864
Khánh Hòa
9098
Thứ bảy
10/12/2011
Đà Nẵng
5466
Đắc Nông
5068
Quảng Ngãi
7049
Thứ sáu
09/12/2011
Gia Lai
7242
Ninh Thuận
2314
Thứ năm
08/12/2011
Quảng Trị
2926
Bình Định
6081
Quảng Bình
7069
Thứ tư
07/12/2011
Khánh Hòa
4453
Đà Nẵng
8421
Thứ ba
06/12/2011
Quảng Nam
5699
Đắc Lắc
2826
Thứ hai
05/12/2011
Thừa Thiên Huế
4574
Phú Yên
0510
Chủ nhật
04/12/2011
Kon Tum
4094
Khánh Hòa
7387
Thứ bảy
03/12/2011
Đắc Nông
7818
Quảng Ngãi
4200
Đà Nẵng
0304
Thứ sáu
02/12/2011
Ninh Thuận
9997
Gia Lai
4544
Thứ năm
01/12/2011
Quảng Trị
9604
Quảng Bình
9886
Bình Định
4634
Thứ tư
30/11/2011
Khánh Hòa
9430
Đà Nẵng
0772
Thứ ba
29/11/2011
Quảng Nam
2802
Đắc Lắc
0702
Thứ hai
28/11/2011
Phú Yên
7583
Thừa Thiên Huế
7637
Chủ nhật
27/11/2011
Kon Tum
4485
Khánh Hòa
4457
Thứ bảy
26/11/2011
Đắc Nông
2618
Quảng Ngãi
2207
Đà Nẵng
2335
Thứ sáu
25/11/2011
Ninh Thuận
8890
Gia Lai
3554
Thứ năm
24/11/2011
Quảng Trị
3588
Quảng Bình
7546
Bình Định
3627
Thứ tư
23/11/2011
Khánh Hòa
6318
Đà Nẵng
2706
Thứ ba
22/11/2011
Đắc Lắc
4503
Quảng Nam
3177
Thứ hai
21/11/2011
Thừa Thiên Huế
2908
Phú Yên
0038
Chủ nhật
20/11/2011
Khánh Hòa
9354
Kon Tum
0984
Thứ bảy
19/11/2011
Đắc Nông
3114
Quảng Ngãi
7347
Đà Nẵng
4978
Thứ sáu
18/11/2011
Ninh Thuận
0426
Gia Lai
6152
Thứ năm
17/11/2011
Quảng Trị
7310
Quảng Bình
7251
Bình Định
1049
Thứ tư
16/11/2011
Khánh Hòa
6258
Đà Nẵng
1401
Thứ ba
15/11/2011
Đắc Lắc
6808
Quảng Nam
8655
Thứ hai
14/11/2011
Thừa Thiên Huế
7187
Phú Yên
5972
Chủ nhật
13/11/2011
Khánh Hòa
2409
Kon Tum
6235

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
12/12/2011
Thừa Thiên Huế
5656
Phú Yên
8768
Chủ nhật
11/12/2011
Kon Tum
5864
Khánh Hòa
9098
Thứ bảy
10/12/2011
Đà Nẵng
5466
Đắc Nông
5068
Quảng Ngãi
7049
Thứ sáu
09/12/2011
Gia Lai
7242
Ninh Thuận
2314
Thứ năm
08/12/2011
Quảng Trị
2926
Bình Định
6081
Quảng Bình
7069
Thứ tư
07/12/2011
Khánh Hòa
4453
Đà Nẵng
8421
Thứ ba
06/12/2011
Quảng Nam
5699
Đắc Lắc
2826
Thứ hai
05/12/2011
Thừa Thiên Huế
4574
Phú Yên
0510
Chủ nhật
04/12/2011
Kon Tum
4094
Khánh Hòa
7387
Thứ bảy
03/12/2011
Đắc Nông
7818
Quảng Ngãi
4200
Đà Nẵng
0304
Thứ sáu
02/12/2011
Ninh Thuận
9997
Gia Lai
4544
Thứ năm
01/12/2011
Quảng Trị
9604
Quảng Bình
9886
Bình Định
4634
Thứ tư
30/11/2011
Khánh Hòa
9430
Đà Nẵng
0772
Thứ ba
29/11/2011
Quảng Nam
2802
Đắc Lắc
0702
Thứ hai
28/11/2011
Phú Yên
7583
Thừa Thiên Huế
7637
Chủ nhật
27/11/2011
Kon Tum
4485
Khánh Hòa
4457
Thứ bảy
26/11/2011
Đắc Nông
2618
Quảng Ngãi
2207
Đà Nẵng
2335
Thứ sáu
25/11/2011
Ninh Thuận
8890
Gia Lai
3554
Thứ năm
24/11/2011
Quảng Trị
3588
Quảng Bình
7546
Bình Định
3627
Thứ tư
23/11/2011
Khánh Hòa
6318
Đà Nẵng
2706
Thứ ba
22/11/2011
Đắc Lắc
4503
Quảng Nam
3177
Thứ hai
21/11/2011
Thừa Thiên Huế
2908
Phú Yên
0038
Chủ nhật
20/11/2011
Khánh Hòa
9354
Kon Tum
0984
Thứ bảy
19/11/2011
Đắc Nông
3114
Quảng Ngãi
7347
Đà Nẵng
4978
Thứ sáu
18/11/2011
Ninh Thuận
0426
Gia Lai
6152
Thứ năm
17/11/2011
Quảng Trị
7310
Quảng Bình
7251
Bình Định
1049
Thứ tư
16/11/2011
Khánh Hòa
6258
Đà Nẵng
1401
Thứ ba
15/11/2011
Đắc Lắc
6808
Quảng Nam
8655
Thứ hai
14/11/2011
Thừa Thiên Huế
7187
Phú Yên
5972
Chủ nhật
13/11/2011
Khánh Hòa
2409
Kon Tum
6235
X