Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
03/12/2011
Đắc Nông
7818
Quảng Ngãi
4200
Đà Nẵng
0304
Thứ sáu
02/12/2011
Ninh Thuận
9997
Gia Lai
4544
Thứ năm
01/12/2011
Quảng Trị
9604
Quảng Bình
9886
Bình Định
4634
Thứ tư
30/11/2011
Khánh Hòa
9430
Đà Nẵng
0772
Thứ ba
29/11/2011
Quảng Nam
2802
Đắc Lắc
0702
Thứ hai
28/11/2011
Phú Yên
7583
Thừa Thiên Huế
7637
Chủ nhật
27/11/2011
Kon Tum
4485
Khánh Hòa
4457
Thứ bảy
26/11/2011
Đắc Nông
2618
Quảng Ngãi
2207
Đà Nẵng
2335
Thứ sáu
25/11/2011
Ninh Thuận
8890
Gia Lai
3554
Thứ năm
24/11/2011
Quảng Trị
3588
Quảng Bình
7546
Bình Định
3627
Thứ tư
23/11/2011
Khánh Hòa
6318
Đà Nẵng
2706
Thứ ba
22/11/2011
Đắc Lắc
4503
Quảng Nam
3177
Thứ hai
21/11/2011
Thừa Thiên Huế
2908
Phú Yên
0038
Chủ nhật
20/11/2011
Khánh Hòa
9354
Kon Tum
0984
Thứ bảy
19/11/2011
Đắc Nông
3114
Quảng Ngãi
7347
Đà Nẵng
4978
Thứ sáu
18/11/2011
Ninh Thuận
0426
Gia Lai
6152
Thứ năm
17/11/2011
Quảng Trị
7310
Quảng Bình
7251
Bình Định
1049
Thứ tư
16/11/2011
Khánh Hòa
6258
Đà Nẵng
1401
Thứ ba
15/11/2011
Đắc Lắc
6808
Quảng Nam
8655
Thứ hai
14/11/2011
Thừa Thiên Huế
7187
Phú Yên
5972
Chủ nhật
13/11/2011
Khánh Hòa
2409
Kon Tum
6235
Thứ bảy
12/11/2011
Đắc Nông
2710
Quảng Ngãi
3665
Đà Nẵng
7976
Thứ sáu
11/11/2011
Gia Lai
9470
Ninh Thuận
1325
Thứ năm
10/11/2011
Quảng Trị
4868
Quảng Bình
9508
Bình Định
0006
Thứ tư
09/11/2011
Khánh Hòa
2333
Đà Nẵng
4989
Thứ ba
08/11/2011
Đắc Lắc
1746
Quảng Nam
5178
Thứ hai
07/11/2011
Thừa Thiên Huế
4076
Phú Yên
2597
Chủ nhật
06/11/2011
Khánh Hòa
1503
Kon Tum
2395
Thứ bảy
05/11/2011
Đắc Nông
6306
Quảng Ngãi
3871
Đà Nẵng
7319
Thứ sáu
04/11/2011
Ninh Thuận
3407
Gia Lai
0815

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
03/12/2011
Đắc Nông
7818
Quảng Ngãi
4200
Đà Nẵng
0304
Thứ sáu
02/12/2011
Ninh Thuận
9997
Gia Lai
4544
Thứ năm
01/12/2011
Quảng Trị
9604
Quảng Bình
9886
Bình Định
4634
Thứ tư
30/11/2011
Khánh Hòa
9430
Đà Nẵng
0772
Thứ ba
29/11/2011
Quảng Nam
2802
Đắc Lắc
0702
Thứ hai
28/11/2011
Phú Yên
7583
Thừa Thiên Huế
7637
Chủ nhật
27/11/2011
Kon Tum
4485
Khánh Hòa
4457
Thứ bảy
26/11/2011
Đắc Nông
2618
Quảng Ngãi
2207
Đà Nẵng
2335
Thứ sáu
25/11/2011
Ninh Thuận
8890
Gia Lai
3554
Thứ năm
24/11/2011
Quảng Trị
3588
Quảng Bình
7546
Bình Định
3627
Thứ tư
23/11/2011
Khánh Hòa
6318
Đà Nẵng
2706
Thứ ba
22/11/2011
Đắc Lắc
4503
Quảng Nam
3177
Thứ hai
21/11/2011
Thừa Thiên Huế
2908
Phú Yên
0038
Chủ nhật
20/11/2011
Khánh Hòa
9354
Kon Tum
0984
Thứ bảy
19/11/2011
Đắc Nông
3114
Quảng Ngãi
7347
Đà Nẵng
4978
Thứ sáu
18/11/2011
Ninh Thuận
0426
Gia Lai
6152
Thứ năm
17/11/2011
Quảng Trị
7310
Quảng Bình
7251
Bình Định
1049
Thứ tư
16/11/2011
Khánh Hòa
6258
Đà Nẵng
1401
Thứ ba
15/11/2011
Đắc Lắc
6808
Quảng Nam
8655
Thứ hai
14/11/2011
Thừa Thiên Huế
7187
Phú Yên
5972
Chủ nhật
13/11/2011
Khánh Hòa
2409
Kon Tum
6235
Thứ bảy
12/11/2011
Đắc Nông
2710
Quảng Ngãi
3665
Đà Nẵng
7976
Thứ sáu
11/11/2011
Gia Lai
9470
Ninh Thuận
1325
Thứ năm
10/11/2011
Quảng Trị
4868
Quảng Bình
9508
Bình Định
0006
Thứ tư
09/11/2011
Khánh Hòa
2333
Đà Nẵng
4989
Thứ ba
08/11/2011
Đắc Lắc
1746
Quảng Nam
5178
Thứ hai
07/11/2011
Thừa Thiên Huế
4076
Phú Yên
2597
Chủ nhật
06/11/2011
Khánh Hòa
1503
Kon Tum
2395
Thứ bảy
05/11/2011
Đắc Nông
6306
Quảng Ngãi
3871
Đà Nẵng
7319
Thứ sáu
04/11/2011
Ninh Thuận
3407
Gia Lai
0815
X