Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ năm
25/08/2011
Quảng Trị
6499
Quảng Bình
9333
Bình Định
6000
Thứ tư
24/08/2011
Khánh Hòa
6845
Đà Nẵng
4874
Thứ ba
23/08/2011
Đắc Lắc
2400
Quảng Nam
3237
Thứ hai
22/08/2011
Thừa Thiên Huế
1255
Phú Yên
7883
Chủ nhật
21/08/2011
Khánh Hòa
9056
Kon Tum
3372
Thứ bảy
20/08/2011
Quảng Ngãi
5806
Đắc Nông
4836
Đà Nẵng
6223
Thứ sáu
19/08/2011
Gia Lai
5723
Ninh Thuận
3811
Thứ năm
18/08/2011
Quảng Trị
0399
Quảng Bình
6406
Bình Định
4659
Thứ tư
17/08/2011
Khánh Hòa
6566
Đà Nẵng
6090
Thứ ba
16/08/2011
Đắc Lắc
1960
Quảng Nam
1205
Thứ hai
15/08/2011
Thừa Thiên Huế
9906
Phú Yên
2492
Chủ nhật
14/08/2011
Khánh Hòa
4458
Kon Tum
9777
Thứ bảy
13/08/2011
Quảng Ngãi
7574
Đắc Nông
3140
Đà Nẵng
6837
Thứ sáu
12/08/2011
Ninh Thuận
1444
Gia Lai
0393
Thứ năm
11/08/2011
Quảng Trị
0766
Quảng Bình
7568
Bình Định
2711
Thứ tư
10/08/2011
Khánh Hòa
5026
Đà Nẵng
2841
Thứ ba
09/08/2011
Đắc Lắc
1587
Quảng Nam
4853
Thứ hai
08/08/2011
Thừa Thiên Huế
8426
Phú Yên
2051
Chủ nhật
07/08/2011
Khánh Hòa
8175
Kon Tum
3568
Thứ bảy
06/08/2011
Quảng Ngãi
5862
Đắc Nông
6025
Đà Nẵng
7680
Thứ sáu
05/08/2011
Gia Lai
7205
Ninh Thuận
3299
Thứ năm
04/08/2011
Quảng Trị
6533
Bình Định
1165
Quảng Bình
1802
Thứ tư
03/08/2011
Khánh Hòa
4747
Đà Nẵng
0127
Thứ ba
02/08/2011
Đắc Lắc
0999
Quảng Nam
1034
Thứ hai
01/08/2011
Thừa Thiên Huế
6121
Phú Yên
7943
Chủ nhật
31/07/2011
Khánh Hòa
3023
Kon Tum
8009
Thứ bảy
30/07/2011
Đắc Nông
8066
Quảng Ngãi
9216
Đà Nẵng
8142
Thứ sáu
29/07/2011
Ninh Thuận
1656
Gia Lai
4912
Thứ năm
28/07/2011
Quảng Trị
4862
Quảng Bình
6484
Bình Định
4514
Thứ tư
27/07/2011
Khánh Hòa
5149
Đà Nẵng
9056

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ năm
25/08/2011
Quảng Trị
6499
Quảng Bình
9333
Bình Định
6000
Thứ tư
24/08/2011
Khánh Hòa
6845
Đà Nẵng
4874
Thứ ba
23/08/2011
Đắc Lắc
2400
Quảng Nam
3237
Thứ hai
22/08/2011
Thừa Thiên Huế
1255
Phú Yên
7883
Chủ nhật
21/08/2011
Khánh Hòa
9056
Kon Tum
3372
Thứ bảy
20/08/2011
Quảng Ngãi
5806
Đắc Nông
4836
Đà Nẵng
6223
Thứ sáu
19/08/2011
Gia Lai
5723
Ninh Thuận
3811
Thứ năm
18/08/2011
Quảng Trị
0399
Quảng Bình
6406
Bình Định
4659
Thứ tư
17/08/2011
Khánh Hòa
6566
Đà Nẵng
6090
Thứ ba
16/08/2011
Đắc Lắc
1960
Quảng Nam
1205
Thứ hai
15/08/2011
Thừa Thiên Huế
9906
Phú Yên
2492
Chủ nhật
14/08/2011
Khánh Hòa
4458
Kon Tum
9777
Thứ bảy
13/08/2011
Quảng Ngãi
7574
Đắc Nông
3140
Đà Nẵng
6837
Thứ sáu
12/08/2011
Ninh Thuận
1444
Gia Lai
0393
Thứ năm
11/08/2011
Quảng Trị
0766
Quảng Bình
7568
Bình Định
2711
Thứ tư
10/08/2011
Khánh Hòa
5026
Đà Nẵng
2841
Thứ ba
09/08/2011
Đắc Lắc
1587
Quảng Nam
4853
Thứ hai
08/08/2011
Thừa Thiên Huế
8426
Phú Yên
2051
Chủ nhật
07/08/2011
Khánh Hòa
8175
Kon Tum
3568
Thứ bảy
06/08/2011
Quảng Ngãi
5862
Đắc Nông
6025
Đà Nẵng
7680
Thứ sáu
05/08/2011
Gia Lai
7205
Ninh Thuận
3299
Thứ năm
04/08/2011
Quảng Trị
6533
Bình Định
1165
Quảng Bình
1802
Thứ tư
03/08/2011
Khánh Hòa
4747
Đà Nẵng
0127
Thứ ba
02/08/2011
Đắc Lắc
0999
Quảng Nam
1034
Thứ hai
01/08/2011
Thừa Thiên Huế
6121
Phú Yên
7943
Chủ nhật
31/07/2011
Khánh Hòa
3023
Kon Tum
8009
Thứ bảy
30/07/2011
Đắc Nông
8066
Quảng Ngãi
9216
Đà Nẵng
8142
Thứ sáu
29/07/2011
Ninh Thuận
1656
Gia Lai
4912
Thứ năm
28/07/2011
Quảng Trị
4862
Quảng Bình
6484
Bình Định
4514
Thứ tư
27/07/2011
Khánh Hòa
5149
Đà Nẵng
9056
X