Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ sáu
27/05/2011
Gia Lai
9749
Ninh Thuận
6923
Thứ năm
26/05/2011
Bình Định
3256
Quảng Bình
1282
Quảng Trị
7140
Thứ tư
25/05/2011
Khánh Hòa
9575
Đà Nẵng
3957
Thứ ba
24/05/2011
Quảng Nam
1076
Đắc Lắc
1189
Thứ hai
23/05/2011
Thừa Thiên Huế
6360
Phú Yên
0336
Chủ nhật
22/05/2011
Kon Tum
3375
Khánh Hòa
8621
Thứ bảy
21/05/2011
Đắc Nông
3997
Đà Nẵng
6800
Quảng Ngãi
5805
Thứ sáu
20/05/2011
Ninh Thuận
4332
Gia Lai
6113
Thứ năm
19/05/2011
Quảng Trị
9574
Quảng Bình
0349
Bình Định
6751
Thứ tư
18/05/2011
Khánh Hòa
6476
Đà Nẵng
8310
Thứ ba
17/05/2011
Quảng Nam
5736
Đắc Lắc
6097
Thứ hai
16/05/2011
Phú Yên
9599
Thừa Thiên Huế
2434
Chủ nhật
15/05/2011
Kon Tum
9303
Khánh Hòa
7347
Thứ bảy
14/05/2011
Đà Nẵng
2880
Đắc Nông
2497
Quảng Ngãi
6317
Thứ sáu
13/05/2011
Gia Lai
2972
Ninh Thuận
8043
Thứ năm
12/05/2011
Quảng Bình
6170
Bình Định
8349
Quảng Trị
1448
Thứ tư
11/05/2011
Đà Nẵng
6792
Khánh Hòa
9393
Thứ ba
10/05/2011
Đắc Lắc
8314
Quảng Nam
9074
Thứ hai
09/05/2011
Phú Yên
9083
Thừa Thiên Huế
8556
Chủ nhật
08/05/2011
Kon Tum
1235
Khánh Hòa
6134
Thứ bảy
07/05/2011
Đắc Nông
5540
Quảng Ngãi
7406
Đà Nẵng
5588
Thứ sáu
06/05/2011
Ninh Thuận
1553
Gia Lai
5113
Thứ tư
04/05/2011
Khánh Hòa
8385
Đà Nẵng
8731
Thứ ba
03/05/2011
Quảng Nam
7638
Đắc Lắc
7562
Thứ hai
02/05/2011
Thừa Thiên Huế
8869
Phú Yên
2074
Chủ nhật
01/05/2011
Kon Tum
5453
Khánh Hòa
8731
Thứ bảy
30/04/2011
Đắc Nông
7369
Đà Nẵng
9447
Quảng Ngãi
9776
Thứ sáu
29/04/2011
Ninh Thuận
9194
Gia Lai
3213
Thứ năm
28/04/2011
Quảng Bình
3458
Bình Định
7228
Quảng Trị
8803
Thứ tư
27/04/2011
Đà Nẵng
5111
Khánh Hòa
4977

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ sáu
27/05/2011
Gia Lai
9749
Ninh Thuận
6923
Thứ năm
26/05/2011
Bình Định
3256
Quảng Bình
1282
Quảng Trị
7140
Thứ tư
25/05/2011
Khánh Hòa
9575
Đà Nẵng
3957
Thứ ba
24/05/2011
Quảng Nam
1076
Đắc Lắc
1189
Thứ hai
23/05/2011
Thừa Thiên Huế
6360
Phú Yên
0336
Chủ nhật
22/05/2011
Kon Tum
3375
Khánh Hòa
8621
Thứ bảy
21/05/2011
Đắc Nông
3997
Đà Nẵng
6800
Quảng Ngãi
5805
Thứ sáu
20/05/2011
Ninh Thuận
4332
Gia Lai
6113
Thứ năm
19/05/2011
Quảng Trị
9574
Quảng Bình
0349
Bình Định
6751
Thứ tư
18/05/2011
Khánh Hòa
6476
Đà Nẵng
8310
Thứ ba
17/05/2011
Quảng Nam
5736
Đắc Lắc
6097
Thứ hai
16/05/2011
Phú Yên
9599
Thừa Thiên Huế
2434
Chủ nhật
15/05/2011
Kon Tum
9303
Khánh Hòa
7347
Thứ bảy
14/05/2011
Đà Nẵng
2880
Đắc Nông
2497
Quảng Ngãi
6317
Thứ sáu
13/05/2011
Gia Lai
2972
Ninh Thuận
8043
Thứ năm
12/05/2011
Quảng Bình
6170
Bình Định
8349
Quảng Trị
1448
Thứ tư
11/05/2011
Đà Nẵng
6792
Khánh Hòa
9393
Thứ ba
10/05/2011
Đắc Lắc
8314
Quảng Nam
9074
Thứ hai
09/05/2011
Phú Yên
9083
Thừa Thiên Huế
8556
Chủ nhật
08/05/2011
Kon Tum
1235
Khánh Hòa
6134
Thứ bảy
07/05/2011
Đắc Nông
5540
Quảng Ngãi
7406
Đà Nẵng
5588
Thứ sáu
06/05/2011
Ninh Thuận
1553
Gia Lai
5113
Thứ tư
04/05/2011
Khánh Hòa
8385
Đà Nẵng
8731
Thứ ba
03/05/2011
Quảng Nam
7638
Đắc Lắc
7562
Thứ hai
02/05/2011
Thừa Thiên Huế
8869
Phú Yên
2074
Chủ nhật
01/05/2011
Kon Tum
5453
Khánh Hòa
8731
Thứ bảy
30/04/2011
Đắc Nông
7369
Đà Nẵng
9447
Quảng Ngãi
9776
Thứ sáu
29/04/2011
Ninh Thuận
9194
Gia Lai
3213
Thứ năm
28/04/2011
Quảng Bình
3458
Bình Định
7228
Quảng Trị
8803
Thứ tư
27/04/2011
Đà Nẵng
5111
Khánh Hòa
4977
X