Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ sáu
13/08/2010
Ninh Thuận
8139
Gia Lai
4643
Thứ năm
12/08/2010
Quảng Trị
5828
Bình Định
4143
Quảng Bình
5540
Thứ tư
11/08/2010
Đà Nẵng
1960
Khánh Hòa
7014
Thứ ba
10/08/2010
Quảng Nam
1691
Đắc Lắc
3901
Thứ hai
09/08/2010
Phú Yên
9124
Thừa Thiên Huế
0408
Chủ nhật
08/08/2010
Kon Tum
8695
Khánh Hòa
5710
Thứ bảy
07/08/2010
Đà Nẵng
6977
Quảng Ngãi
1772
Đắc Nông
8359
Thứ sáu
06/08/2010
Gia Lai
9483
Ninh Thuận
5932
Thứ năm
05/08/2010
Bình Định
3192
Quảng Bình
9873
Quảng Trị
6107
Thứ tư
04/08/2010
Đà Nẵng
3860
Khánh Hòa
0203
Thứ ba
03/08/2010
Đắc Lắc
0301
Quảng Nam
3869
Thứ hai
02/08/2010
Phú Yên
2917
Thừa Thiên Huế
4334
Chủ nhật
01/08/2010
Kon Tum
7985
Khánh Hòa
6597
Thứ bảy
31/07/2010
Đà Nẵng
1110
Quảng Ngãi
6441
Đắc Nông
3598
Thứ sáu
30/07/2010
Gia Lai
0929
Ninh Thuận
9543
Thứ năm
29/07/2010
Quảng Bình
8370
Quảng Trị
4300
Bình Định
2907
Thứ tư
28/07/2010
Khánh Hòa
0886
Đà Nẵng
5618
Thứ ba
27/07/2010
Đắc Lắc
6807
Quảng Nam
2653
Thứ hai
26/07/2010
Phú Yên
5917
Thừa Thiên Huế
7727
Chủ nhật
25/07/2010
Khánh Hòa
5687
Kon Tum
4605
Thứ bảy
24/07/2010
Đà Nẵng
4761
Quảng Ngãi
3184
Đắc Nông
8287
Thứ sáu
23/07/2010
Gia Lai
5206
Ninh Thuận
8622
Thứ năm
22/07/2010
Quảng Trị
4000
Bình Định
1514
Quảng Bình
3308
Thứ tư
21/07/2010
Khánh Hòa
5272
Đà Nẵng
3928
Thứ ba
20/07/2010
Đắc Lắc
7352
Quảng Nam
0220
Thứ hai
19/07/2010
Thừa Thiên Huế
0852
Phú Yên
4435
Chủ nhật
18/07/2010
Kon Tum
7599
Khánh Hòa
4890
Thứ bảy
17/07/2010
Đà Nẵng
5638
Quảng Ngãi
4054
Đắc Nông
2516
Thứ sáu
16/07/2010
Gia Lai
0584
Ninh Thuận
0742
Thứ năm
15/07/2010
Quảng Trị
9140
Bình Định
2447
Quảng Bình
7062

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ sáu
13/08/2010
Ninh Thuận
8139
Gia Lai
4643
Thứ năm
12/08/2010
Quảng Trị
5828
Bình Định
4143
Quảng Bình
5540
Thứ tư
11/08/2010
Đà Nẵng
1960
Khánh Hòa
7014
Thứ ba
10/08/2010
Quảng Nam
1691
Đắc Lắc
3901
Thứ hai
09/08/2010
Phú Yên
9124
Thừa Thiên Huế
0408
Chủ nhật
08/08/2010
Kon Tum
8695
Khánh Hòa
5710
Thứ bảy
07/08/2010
Đà Nẵng
6977
Quảng Ngãi
1772
Đắc Nông
8359
Thứ sáu
06/08/2010
Gia Lai
9483
Ninh Thuận
5932
Thứ năm
05/08/2010
Bình Định
3192
Quảng Bình
9873
Quảng Trị
6107
Thứ tư
04/08/2010
Đà Nẵng
3860
Khánh Hòa
0203
Thứ ba
03/08/2010
Đắc Lắc
0301
Quảng Nam
3869
Thứ hai
02/08/2010
Phú Yên
2917
Thừa Thiên Huế
4334
Chủ nhật
01/08/2010
Kon Tum
7985
Khánh Hòa
6597
Thứ bảy
31/07/2010
Đà Nẵng
1110
Quảng Ngãi
6441
Đắc Nông
3598
Thứ sáu
30/07/2010
Gia Lai
0929
Ninh Thuận
9543
Thứ năm
29/07/2010
Quảng Bình
8370
Quảng Trị
4300
Bình Định
2907
Thứ tư
28/07/2010
Khánh Hòa
0886
Đà Nẵng
5618
Thứ ba
27/07/2010
Đắc Lắc
6807
Quảng Nam
2653
Thứ hai
26/07/2010
Phú Yên
5917
Thừa Thiên Huế
7727
Chủ nhật
25/07/2010
Khánh Hòa
5687
Kon Tum
4605
Thứ bảy
24/07/2010
Đà Nẵng
4761
Quảng Ngãi
3184
Đắc Nông
8287
Thứ sáu
23/07/2010
Gia Lai
5206
Ninh Thuận
8622
Thứ năm
22/07/2010
Quảng Trị
4000
Bình Định
1514
Quảng Bình
3308
Thứ tư
21/07/2010
Khánh Hòa
5272
Đà Nẵng
3928
Thứ ba
20/07/2010
Đắc Lắc
7352
Quảng Nam
0220
Thứ hai
19/07/2010
Thừa Thiên Huế
0852
Phú Yên
4435
Chủ nhật
18/07/2010
Kon Tum
7599
Khánh Hòa
4890
Thứ bảy
17/07/2010
Đà Nẵng
5638
Quảng Ngãi
4054
Đắc Nông
2516
Thứ sáu
16/07/2010
Gia Lai
0584
Ninh Thuận
0742
Thứ năm
15/07/2010
Quảng Trị
9140
Bình Định
2447
Quảng Bình
7062