Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
20/11/2010
Đà Nẵng
9477
Đắc Nông
5639
Quảng Ngãi
9477
Thứ sáu
19/11/2010
Ninh Thuận
2137
Gia Lai
5442
Thứ năm
18/11/2010
Bình Định
4859
Quảng Bình
2780
Quảng Trị
3769
Thứ tư
17/11/2010
Khánh Hòa
8342
Đà Nẵng
8827
Thứ ba
16/11/2010
Đắc Lắc
7300
Quảng Nam
9537
Thứ hai
15/11/2010
Thừa Thiên Huế
4180
Phú Yên
8153
Chủ nhật
14/11/2010
Khánh Hòa
2753
Kon Tum
6811
Thứ bảy
13/11/2010
Quảng Ngãi
2675
Đắc Nông
9689
Đà Nẵng
9284
Thứ sáu
12/11/2010
Ninh Thuận
3713
Gia Lai
6860
Thứ năm
11/11/2010
Quảng Bình
3606
Quảng Trị
7868
Bình Định
3199
Thứ tư
10/11/2010
Đà Nẵng
5551
Khánh Hòa
7083
Thứ ba
09/11/2010
Quảng Nam
6607
Đắc Lắc
8541
Thứ hai
08/11/2010
Thừa Thiên Huế
3269
Phú Yên
8539
Chủ nhật
07/11/2010
Khánh Hòa
1555
Kon Tum
4771
Thứ bảy
06/11/2010
Đà Nẵng
0314
Quảng Ngãi
7894
Đắc Nông
5187
Thứ sáu
05/11/2010
Gia Lai
8700
Ninh Thuận
5144
Thứ năm
04/11/2010
Quảng Bình
7177
Quảng Trị
5225
Bình Định
7634
Thứ tư
03/11/2010
Đà Nẵng
3609
Khánh Hòa
3957
Thứ ba
02/11/2010
Đắc Lắc
3677
Quảng Nam
0286
Thứ hai
01/11/2010
Thừa Thiên Huế
3123
Phú Yên
0865
Chủ nhật
31/10/2010
Khánh Hòa
9595
Kon Tum
3666
Thứ bảy
30/10/2010
Đắc Nông
8532
Đà Nẵng
1057
Quảng Ngãi
8134
Thứ sáu
29/10/2010
Ninh Thuận
9967
Gia Lai
8109
Thứ năm
28/10/2010
Quảng Trị
0865
Bình Định
0350
Quảng Bình
8586
Thứ tư
27/10/2010
Khánh Hòa
2371
Đà Nẵng
5384
Thứ ba
26/10/2010
Quảng Nam
6569
Đắc Lắc
0533
Thứ hai
25/10/2010
Thừa Thiên Huế
3190
Phú Yên
7259
Chủ nhật
24/10/2010
Khánh Hòa
9318
Kon Tum
4891
Thứ bảy
23/10/2010
Đắc Nông
6956
Quảng Ngãi
4249
Đà Nẵng
9015
Thứ sáu
22/10/2010
Gia Lai
6215
Ninh Thuận
8963

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
20/11/2010
Đà Nẵng
9477
Đắc Nông
5639
Quảng Ngãi
9477
Thứ sáu
19/11/2010
Ninh Thuận
2137
Gia Lai
5442
Thứ năm
18/11/2010
Bình Định
4859
Quảng Bình
2780
Quảng Trị
3769
Thứ tư
17/11/2010
Khánh Hòa
8342
Đà Nẵng
8827
Thứ ba
16/11/2010
Đắc Lắc
7300
Quảng Nam
9537
Thứ hai
15/11/2010
Thừa Thiên Huế
4180
Phú Yên
8153
Chủ nhật
14/11/2010
Khánh Hòa
2753
Kon Tum
6811
Thứ bảy
13/11/2010
Quảng Ngãi
2675
Đắc Nông
9689
Đà Nẵng
9284
Thứ sáu
12/11/2010
Ninh Thuận
3713
Gia Lai
6860
Thứ năm
11/11/2010
Quảng Bình
3606
Quảng Trị
7868
Bình Định
3199
Thứ tư
10/11/2010
Đà Nẵng
5551
Khánh Hòa
7083
Thứ ba
09/11/2010
Quảng Nam
6607
Đắc Lắc
8541
Thứ hai
08/11/2010
Thừa Thiên Huế
3269
Phú Yên
8539
Chủ nhật
07/11/2010
Khánh Hòa
1555
Kon Tum
4771
Thứ bảy
06/11/2010
Đà Nẵng
0314
Quảng Ngãi
7894
Đắc Nông
5187
Thứ sáu
05/11/2010
Gia Lai
8700
Ninh Thuận
5144
Thứ năm
04/11/2010
Quảng Bình
7177
Quảng Trị
5225
Bình Định
7634
Thứ tư
03/11/2010
Đà Nẵng
3609
Khánh Hòa
3957
Thứ ba
02/11/2010
Đắc Lắc
3677
Quảng Nam
0286
Thứ hai
01/11/2010
Thừa Thiên Huế
3123
Phú Yên
0865
Chủ nhật
31/10/2010
Khánh Hòa
9595
Kon Tum
3666
Thứ bảy
30/10/2010
Đắc Nông
8532
Đà Nẵng
1057
Quảng Ngãi
8134
Thứ sáu
29/10/2010
Ninh Thuận
9967
Gia Lai
8109
Thứ năm
28/10/2010
Quảng Trị
0865
Bình Định
0350
Quảng Bình
8586
Thứ tư
27/10/2010
Khánh Hòa
2371
Đà Nẵng
5384
Thứ ba
26/10/2010
Quảng Nam
6569
Đắc Lắc
0533
Thứ hai
25/10/2010
Thừa Thiên Huế
3190
Phú Yên
7259
Chủ nhật
24/10/2010
Khánh Hòa
9318
Kon Tum
4891
Thứ bảy
23/10/2010
Đắc Nông
6956
Quảng Ngãi
4249
Đà Nẵng
9015
Thứ sáu
22/10/2010
Gia Lai
6215
Ninh Thuận
8963
X