Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ năm
15/04/2010
Bình Định
8025
Quảng Bình
5292
Quảng Trị
6776
Thứ tư
14/04/2010
Đà Nẵng
6620
Khánh Hòa
4443
Thứ ba
13/04/2010
Đắc Lắc
6620
Quảng Nam
9596
Thứ hai
12/04/2010
Phú Yên
0250
Thừa Thiên Huế
1194
Chủ nhật
11/04/2010
Kon Tum
3103
Khánh Hòa
2331
Thứ bảy
10/04/2010
Đà Nẵng
3796
Đắc Nông
0061
Quảng Ngãi
9367
Thứ sáu
09/04/2010
Gia Lai
0508
Ninh Thuận
4228
Thứ năm
08/04/2010
Quảng Trị
0883
Bình Định
1082
Quảng Bình
3034
Thứ tư
07/04/2010
Khánh Hòa
7939
Đà Nẵng
8306
Thứ ba
06/04/2010
Quảng Nam
0470
Đắc Lắc
8764
Thứ hai
05/04/2010
Thừa Thiên Huế
7110
Phú Yên
2796
Chủ nhật
04/04/2010
Khánh Hòa
8833
Kon Tum
1009
Thứ bảy
03/04/2010
Đắc Nông
9023
Đà Nẵng
3801
Quảng Ngãi
2928
Thứ sáu
02/04/2010
Gia Lai
7550
Ninh Thuận
6383
Thứ năm
01/04/2010
Quảng Bình
5652
Bình Định
0481
Quảng Trị
8174
Thứ tư
31/03/2010
Khánh Hòa
4126
Đà Nẵng
5853
Thứ ba
30/03/2010
Quảng Nam
9138
Đắc Lắc
3920
Thứ hai
29/03/2010
Phú Yên
3286
Thừa Thiên Huế
6471
Chủ nhật
28/03/2010
Kon Tum
8849
Khánh Hòa
4475
Thứ bảy
27/03/2010
Đắc Nông
9029
Quảng Ngãi
4150
Đà Nẵng
8192
Thứ sáu
26/03/2010
Ninh Thuận
8081
Gia Lai
7949
Thứ năm
25/03/2010
Quảng Trị
2165
Bình Định
5958
Quảng Bình
3977
Thứ tư
24/03/2010
Khánh Hòa
0296
Đà Nẵng
8650
Thứ ba
23/03/2010
Quảng Nam
7860
Đắc Lắc
7708
Thứ hai
22/03/2010
Phú Yên
9138
Thừa Thiên Huế
4429
Chủ nhật
21/03/2010
Kon Tum
7098
Khánh Hòa
0861
Thứ bảy
20/03/2010
Quảng Ngãi
4934
Đắc Nông
4057
Đà Nẵng
2386
Thứ sáu
19/03/2010
Gia Lai
4703
Ninh Thuận
2884
Thứ năm
18/03/2010
Quảng Trị
3545
Bình Định
8963
Quảng Bình
8967
Thứ tư
17/03/2010
Đà Nẵng
4125
Khánh Hòa
4685

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ năm
15/04/2010
Bình Định
8025
Quảng Bình
5292
Quảng Trị
6776
Thứ tư
14/04/2010
Đà Nẵng
6620
Khánh Hòa
4443
Thứ ba
13/04/2010
Đắc Lắc
6620
Quảng Nam
9596
Thứ hai
12/04/2010
Phú Yên
0250
Thừa Thiên Huế
1194
Chủ nhật
11/04/2010
Kon Tum
3103
Khánh Hòa
2331
Thứ bảy
10/04/2010
Đà Nẵng
3796
Đắc Nông
0061
Quảng Ngãi
9367
Thứ sáu
09/04/2010
Gia Lai
0508
Ninh Thuận
4228
Thứ năm
08/04/2010
Quảng Trị
0883
Bình Định
1082
Quảng Bình
3034
Thứ tư
07/04/2010
Khánh Hòa
7939
Đà Nẵng
8306
Thứ ba
06/04/2010
Quảng Nam
0470
Đắc Lắc
8764
Thứ hai
05/04/2010
Thừa Thiên Huế
7110
Phú Yên
2796
Chủ nhật
04/04/2010
Khánh Hòa
8833
Kon Tum
1009
Thứ bảy
03/04/2010
Đắc Nông
9023
Đà Nẵng
3801
Quảng Ngãi
2928
Thứ sáu
02/04/2010
Gia Lai
7550
Ninh Thuận
6383
Thứ năm
01/04/2010
Quảng Bình
5652
Bình Định
0481
Quảng Trị
8174
Thứ tư
31/03/2010
Khánh Hòa
4126
Đà Nẵng
5853
Thứ ba
30/03/2010
Quảng Nam
9138
Đắc Lắc
3920
Thứ hai
29/03/2010
Phú Yên
3286
Thừa Thiên Huế
6471
Chủ nhật
28/03/2010
Kon Tum
8849
Khánh Hòa
4475
Thứ bảy
27/03/2010
Đắc Nông
9029
Quảng Ngãi
4150
Đà Nẵng
8192
Thứ sáu
26/03/2010
Ninh Thuận
8081
Gia Lai
7949
Thứ năm
25/03/2010
Quảng Trị
2165
Bình Định
5958
Quảng Bình
3977
Thứ tư
24/03/2010
Khánh Hòa
0296
Đà Nẵng
8650
Thứ ba
23/03/2010
Quảng Nam
7860
Đắc Lắc
7708
Thứ hai
22/03/2010
Phú Yên
9138
Thừa Thiên Huế
4429
Chủ nhật
21/03/2010
Kon Tum
7098
Khánh Hòa
0861
Thứ bảy
20/03/2010
Quảng Ngãi
4934
Đắc Nông
4057
Đà Nẵng
2386
Thứ sáu
19/03/2010
Gia Lai
4703
Ninh Thuận
2884
Thứ năm
18/03/2010
Quảng Trị
3545
Bình Định
8963
Quảng Bình
8967
Thứ tư
17/03/2010
Đà Nẵng
4125
Khánh Hòa
4685