Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ sáu
23/07/2010
Gia Lai
5206
Ninh Thuận
8622
Thứ năm
22/07/2010
Quảng Trị
4000
Bình Định
1514
Quảng Bình
3308
Thứ tư
21/07/2010
Khánh Hòa
5272
Đà Nẵng
3928
Thứ ba
20/07/2010
Đắc Lắc
7352
Quảng Nam
0220
Thứ hai
19/07/2010
Thừa Thiên Huế
0852
Phú Yên
4435
Chủ nhật
18/07/2010
Kon Tum
7599
Khánh Hòa
4890
Thứ bảy
17/07/2010
Đà Nẵng
5638
Quảng Ngãi
4054
Đắc Nông
2516
Thứ sáu
16/07/2010
Gia Lai
0584
Ninh Thuận
0742
Thứ năm
15/07/2010
Quảng Trị
9140
Bình Định
2447
Quảng Bình
7062
Thứ tư
14/07/2010
Đà Nẵng
1512
Khánh Hòa
6641
Thứ ba
13/07/2010
Đắc Lắc
2201
Quảng Nam
0614
Thứ hai
12/07/2010
Thừa Thiên Huế
0090
Phú Yên
4138
Chủ nhật
11/07/2010
Kon Tum
3051
Khánh Hòa
8200
Thứ bảy
10/07/2010
Đà Nẵng
5227
Quảng Ngãi
1083
Đắc Nông
7033
Thứ sáu
09/07/2010
Ninh Thuận
4508
Gia Lai
6189
Thứ năm
08/07/2010
Quảng Trị
6730
Bình Định
3030
Quảng Bình
8712
Thứ tư
07/07/2010
Đà Nẵng
7914
Khánh Hòa
9279
Thứ ba
06/07/2010
Quảng Nam
2555
Đắc Lắc
5347
Thứ hai
05/07/2010
Phú Yên
2436
Thừa Thiên Huế
5275
Chủ nhật
04/07/2010
Kon Tum
4395
Khánh Hòa
1090
Thứ bảy
03/07/2010
Đắc Nông
1870
Đà Nẵng
1267
Quảng Ngãi
5412
Thứ sáu
02/07/2010
Gia Lai
8966
Ninh Thuận
0219
Thứ năm
01/07/2010
Bình Định
4495
Quảng Trị
7728
Quảng Bình
5120
Thứ tư
30/06/2010
Khánh Hòa
2398
Đà Nẵng
6504
Thứ ba
29/06/2010
Đắc Lắc
9658
Quảng Nam
6610
Thứ hai
28/06/2010
Thừa Thiên Huế
5440
Phú Yên
9540
Chủ nhật
27/06/2010
Khánh Hòa
1073
Kon Tum
4802
Thứ bảy
26/06/2010
Đắc Nông
2712
Quảng Ngãi
5340
Đà Nẵng
5544
Thứ sáu
25/06/2010
Ninh Thuận
6021
Gia Lai
0873
Thứ năm
24/06/2010
Quảng Trị
7367
Bình Định
1305
Quảng Bình
6979

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ sáu
23/07/2010
Gia Lai
5206
Ninh Thuận
8622
Thứ năm
22/07/2010
Quảng Trị
4000
Bình Định
1514
Quảng Bình
3308
Thứ tư
21/07/2010
Khánh Hòa
5272
Đà Nẵng
3928
Thứ ba
20/07/2010
Đắc Lắc
7352
Quảng Nam
0220
Thứ hai
19/07/2010
Thừa Thiên Huế
0852
Phú Yên
4435
Chủ nhật
18/07/2010
Kon Tum
7599
Khánh Hòa
4890
Thứ bảy
17/07/2010
Đà Nẵng
5638
Quảng Ngãi
4054
Đắc Nông
2516
Thứ sáu
16/07/2010
Gia Lai
0584
Ninh Thuận
0742
Thứ năm
15/07/2010
Quảng Trị
9140
Bình Định
2447
Quảng Bình
7062
Thứ tư
14/07/2010
Đà Nẵng
1512
Khánh Hòa
6641
Thứ ba
13/07/2010
Đắc Lắc
2201
Quảng Nam
0614
Thứ hai
12/07/2010
Thừa Thiên Huế
0090
Phú Yên
4138
Chủ nhật
11/07/2010
Kon Tum
3051
Khánh Hòa
8200
Thứ bảy
10/07/2010
Đà Nẵng
5227
Quảng Ngãi
1083
Đắc Nông
7033
Thứ sáu
09/07/2010
Ninh Thuận
4508
Gia Lai
6189
Thứ năm
08/07/2010
Quảng Trị
6730
Bình Định
3030
Quảng Bình
8712
Thứ tư
07/07/2010
Đà Nẵng
7914
Khánh Hòa
9279
Thứ ba
06/07/2010
Quảng Nam
2555
Đắc Lắc
5347
Thứ hai
05/07/2010
Phú Yên
2436
Thừa Thiên Huế
5275
Chủ nhật
04/07/2010
Kon Tum
4395
Khánh Hòa
1090
Thứ bảy
03/07/2010
Đắc Nông
1870
Đà Nẵng
1267
Quảng Ngãi
5412
Thứ sáu
02/07/2010
Gia Lai
8966
Ninh Thuận
0219
Thứ năm
01/07/2010
Bình Định
4495
Quảng Trị
7728
Quảng Bình
5120
Thứ tư
30/06/2010
Khánh Hòa
2398
Đà Nẵng
6504
Thứ ba
29/06/2010
Đắc Lắc
9658
Quảng Nam
6610
Thứ hai
28/06/2010
Thừa Thiên Huế
5440
Phú Yên
9540
Chủ nhật
27/06/2010
Khánh Hòa
1073
Kon Tum
4802
Thứ bảy
26/06/2010
Đắc Nông
2712
Quảng Ngãi
5340
Đà Nẵng
5544
Thứ sáu
25/06/2010
Ninh Thuận
6021
Gia Lai
0873
Thứ năm
24/06/2010
Quảng Trị
7367
Bình Định
1305
Quảng Bình
6979
X