Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
03/07/2010
Đắc Nông
1870
Đà Nẵng
1267
Quảng Ngãi
5412
Thứ sáu
02/07/2010
Gia Lai
8966
Ninh Thuận
0219
Thứ năm
01/07/2010
Bình Định
4495
Quảng Trị
7728
Quảng Bình
5120
Thứ tư
30/06/2010
Khánh Hòa
2398
Đà Nẵng
6504
Thứ ba
29/06/2010
Đắc Lắc
9658
Quảng Nam
6610
Thứ hai
28/06/2010
Thừa Thiên Huế
5440
Phú Yên
9540
Chủ nhật
27/06/2010
Khánh Hòa
1073
Kon Tum
4802
Thứ bảy
26/06/2010
Đắc Nông
2712
Quảng Ngãi
5340
Đà Nẵng
5544
Thứ sáu
25/06/2010
Ninh Thuận
6021
Gia Lai
0873
Thứ năm
24/06/2010
Quảng Trị
7367
Bình Định
1305
Quảng Bình
6979
Thứ tư
23/06/2010
Đà Nẵng
0319
Khánh Hòa
9215
Thứ ba
22/06/2010
Quảng Nam
1484
Đắc Lắc
5630
Thứ hai
21/06/2010
Phú Yên
5910
Thừa Thiên Huế
6158
Chủ nhật
20/06/2010
Khánh Hòa
8708
Kon Tum
4615
Thứ bảy
19/06/2010
Đắc Nông
7867
Quảng Ngãi
2124
Đà Nẵng
5142
Thứ sáu
18/06/2010
Ninh Thuận
6976
Gia Lai
8137
Thứ năm
17/06/2010
Bình Định
9972
Quảng Bình
3334
Quảng Trị
9543
Thứ tư
16/06/2010
Đà Nẵng
7309
Khánh Hòa
5954
Thứ ba
15/06/2010
Quảng Nam
0084
Đắc Lắc
2301
Thứ hai
14/06/2010
Thừa Thiên Huế
3040
Phú Yên
0569
Chủ nhật
13/06/2010
Kon Tum
0917
Khánh Hòa
2874
Thứ bảy
12/06/2010
Quảng Ngãi
4524
Đà Nẵng
7259
Đắc Nông
0756
Thứ sáu
11/06/2010
Ninh Thuận
8244
Gia Lai
6977
Thứ năm
10/06/2010
Quảng Bình
5774
Quảng Trị
6028
Bình Định
2239
Thứ tư
09/06/2010
Khánh Hòa
8337
Đà Nẵng
2656
Thứ ba
08/06/2010
Đắc Lắc
8450
Quảng Nam
3047
Thứ hai
07/06/2010
Phú Yên
7071
Thừa Thiên Huế
7640
Chủ nhật
06/06/2010
Khánh Hòa
4468
Kon Tum
7120
Thứ bảy
05/06/2010
Quảng Ngãi
3654
Đà Nẵng
2473
Đắc Nông
5419
Thứ sáu
04/06/2010
Ninh Thuận
6058
Gia Lai
1385

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
03/07/2010
Đắc Nông
1870
Đà Nẵng
1267
Quảng Ngãi
5412
Thứ sáu
02/07/2010
Gia Lai
8966
Ninh Thuận
0219
Thứ năm
01/07/2010
Bình Định
4495
Quảng Trị
7728
Quảng Bình
5120
Thứ tư
30/06/2010
Khánh Hòa
2398
Đà Nẵng
6504
Thứ ba
29/06/2010
Đắc Lắc
9658
Quảng Nam
6610
Thứ hai
28/06/2010
Thừa Thiên Huế
5440
Phú Yên
9540
Chủ nhật
27/06/2010
Khánh Hòa
1073
Kon Tum
4802
Thứ bảy
26/06/2010
Đắc Nông
2712
Quảng Ngãi
5340
Đà Nẵng
5544
Thứ sáu
25/06/2010
Ninh Thuận
6021
Gia Lai
0873
Thứ năm
24/06/2010
Quảng Trị
7367
Bình Định
1305
Quảng Bình
6979
Thứ tư
23/06/2010
Đà Nẵng
0319
Khánh Hòa
9215
Thứ ba
22/06/2010
Quảng Nam
1484
Đắc Lắc
5630
Thứ hai
21/06/2010
Phú Yên
5910
Thừa Thiên Huế
6158
Chủ nhật
20/06/2010
Khánh Hòa
8708
Kon Tum
4615
Thứ bảy
19/06/2010
Đắc Nông
7867
Quảng Ngãi
2124
Đà Nẵng
5142
Thứ sáu
18/06/2010
Ninh Thuận
6976
Gia Lai
8137
Thứ năm
17/06/2010
Bình Định
9972
Quảng Bình
3334
Quảng Trị
9543
Thứ tư
16/06/2010
Đà Nẵng
7309
Khánh Hòa
5954
Thứ ba
15/06/2010
Quảng Nam
0084
Đắc Lắc
2301
Thứ hai
14/06/2010
Thừa Thiên Huế
3040
Phú Yên
0569
Chủ nhật
13/06/2010
Kon Tum
0917
Khánh Hòa
2874
Thứ bảy
12/06/2010
Quảng Ngãi
4524
Đà Nẵng
7259
Đắc Nông
0756
Thứ sáu
11/06/2010
Ninh Thuận
8244
Gia Lai
6977
Thứ năm
10/06/2010
Quảng Bình
5774
Quảng Trị
6028
Bình Định
2239
Thứ tư
09/06/2010
Khánh Hòa
8337
Đà Nẵng
2656
Thứ ba
08/06/2010
Đắc Lắc
8450
Quảng Nam
3047
Thứ hai
07/06/2010
Phú Yên
7071
Thừa Thiên Huế
7640
Chủ nhật
06/06/2010
Khánh Hòa
4468
Kon Tum
7120
Thứ bảy
05/06/2010
Quảng Ngãi
3654
Đà Nẵng
2473
Đắc Nông
5419
Thứ sáu
04/06/2010
Ninh Thuận
6058
Gia Lai
1385
X