Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
24/05/2010
Thừa Thiên Huế
0470
Phú Yên
7783
Chủ nhật
23/05/2010
Kon Tum
9200
Khánh Hòa
1978
Thứ bảy
22/05/2010
Đà Nẵng
9330
Đắc Nông
0969
Quảng Ngãi
6781
Thứ sáu
21/05/2010
Ninh Thuận
4791
Gia Lai
4837
Thứ năm
20/05/2010
Quảng Bình
2191
Bình Định
1901
Quảng Trị
6374
Thứ tư
19/05/2010
Khánh Hòa
5764
Đà Nẵng
2525
Thứ ba
18/05/2010
Quảng Nam
9436
Đắc Lắc
3318
Thứ hai
17/05/2010
Thừa Thiên Huế
6673
Phú Yên
9577
Chủ nhật
16/05/2010
Kon Tum
6754
Khánh Hòa
6438
Thứ bảy
15/05/2010
Đà Nẵng
7336
Quảng Ngãi
1660
Đắc Nông
3696
Thứ sáu
14/05/2010
Gia Lai
6673
Ninh Thuận
9630
Thứ năm
13/05/2010
Bình Định
3502
Quảng Trị
0689
Quảng Bình
1224
Thứ tư
12/05/2010
Khánh Hòa
0431
Đà Nẵng
0921
Thứ ba
11/05/2010
Quảng Nam
7954
Đắc Lắc
4226
Thứ hai
10/05/2010
Phú Yên
2568
Thừa Thiên Huế
2290
Chủ nhật
09/05/2010
Khánh Hòa
3367
Kon Tum
0909
Thứ bảy
08/05/2010
Đắc Nông
7257
Quảng Ngãi
8398
Đà Nẵng
9194
Thứ sáu
07/05/2010
Ninh Thuận
6038
Gia Lai
5007
Thứ năm
06/05/2010
Quảng Bình
4428
Quảng Trị
8683
Bình Định
9588
Thứ tư
05/05/2010
Đà Nẵng
3892
Khánh Hòa
6862
Thứ ba
04/05/2010
Quảng Nam
9820
Đắc Lắc
9800
Thứ hai
03/05/2010
Phú Yên
9759
Thừa Thiên Huế
9026
Chủ nhật
02/05/2010
Khánh Hòa
7512
Kon Tum
4547
Thứ bảy
01/05/2010
Quảng Ngãi
2859
Đà Nẵng
8857
Đắc Nông
0058
Thứ sáu
30/04/2010
Gia Lai
7963
Ninh Thuận
3701
Thứ năm
29/04/2010
Bình Định
5589
Quảng Bình
8110
Quảng Trị
8589
Thứ tư
28/04/2010
Khánh Hòa
7740
Đà Nẵng
3619
Thứ ba
27/04/2010
Quảng Nam
0669
Đắc Lắc
1900
Thứ hai
26/04/2010
Thừa Thiên Huế
5257
Phú Yên
3547
Chủ nhật
25/04/2010
Kon Tum
7663
Khánh Hòa
7435

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
24/05/2010
Thừa Thiên Huế
0470
Phú Yên
7783
Chủ nhật
23/05/2010
Kon Tum
9200
Khánh Hòa
1978
Thứ bảy
22/05/2010
Đà Nẵng
9330
Đắc Nông
0969
Quảng Ngãi
6781
Thứ sáu
21/05/2010
Ninh Thuận
4791
Gia Lai
4837
Thứ năm
20/05/2010
Quảng Bình
2191
Bình Định
1901
Quảng Trị
6374
Thứ tư
19/05/2010
Khánh Hòa
5764
Đà Nẵng
2525
Thứ ba
18/05/2010
Quảng Nam
9436
Đắc Lắc
3318
Thứ hai
17/05/2010
Thừa Thiên Huế
6673
Phú Yên
9577
Chủ nhật
16/05/2010
Kon Tum
6754
Khánh Hòa
6438
Thứ bảy
15/05/2010
Đà Nẵng
7336
Quảng Ngãi
1660
Đắc Nông
3696
Thứ sáu
14/05/2010
Gia Lai
6673
Ninh Thuận
9630
Thứ năm
13/05/2010
Bình Định
3502
Quảng Trị
0689
Quảng Bình
1224
Thứ tư
12/05/2010
Khánh Hòa
0431
Đà Nẵng
0921
Thứ ba
11/05/2010
Quảng Nam
7954
Đắc Lắc
4226
Thứ hai
10/05/2010
Phú Yên
2568
Thừa Thiên Huế
2290
Chủ nhật
09/05/2010
Khánh Hòa
3367
Kon Tum
0909
Thứ bảy
08/05/2010
Đắc Nông
7257
Quảng Ngãi
8398
Đà Nẵng
9194
Thứ sáu
07/05/2010
Ninh Thuận
6038
Gia Lai
5007
Thứ năm
06/05/2010
Quảng Bình
4428
Quảng Trị
8683
Bình Định
9588
Thứ tư
05/05/2010
Đà Nẵng
3892
Khánh Hòa
6862
Thứ ba
04/05/2010
Quảng Nam
9820
Đắc Lắc
9800
Thứ hai
03/05/2010
Phú Yên
9759
Thừa Thiên Huế
9026
Chủ nhật
02/05/2010
Khánh Hòa
7512
Kon Tum
4547
Thứ bảy
01/05/2010
Quảng Ngãi
2859
Đà Nẵng
8857
Đắc Nông
0058
Thứ sáu
30/04/2010
Gia Lai
7963
Ninh Thuận
3701
Thứ năm
29/04/2010
Bình Định
5589
Quảng Bình
8110
Quảng Trị
8589
Thứ tư
28/04/2010
Khánh Hòa
7740
Đà Nẵng
3619
Thứ ba
27/04/2010
Quảng Nam
0669
Đắc Lắc
1900
Thứ hai
26/04/2010
Thừa Thiên Huế
5257
Phú Yên
3547
Chủ nhật
25/04/2010
Kon Tum
7663
Khánh Hòa
7435
X