Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ tư
10/03/2010
Khánh Hòa
2043
Đà Nẵng
2210
Thứ ba
09/03/2010
Quảng Nam
6797
Đắc Lắc
4836
Thứ hai
08/03/2010
Thừa Thiên Huế
8201
Phú Yên
4705
Chủ nhật
07/03/2010
Khánh Hòa
9082
Kon Tum
3396
Thứ bảy
06/03/2010
Quảng Ngãi
0463
Đà Nẵng
1877
Đắc Nông
2618
Thứ sáu
05/03/2010
Ninh Thuận
0242
Gia Lai
9800
Thứ năm
04/03/2010
Quảng Trị
3094
Bình Định
7886
Quảng Bình
8182
Thứ tư
03/03/2010
Đà Nẵng
9292
Khánh Hòa
6980
Thứ ba
02/03/2010
Đắc Lắc
0751
Quảng Nam
5318
Thứ hai
01/03/2010
Phú Yên
1665
Thừa Thiên Huế
4093
Chủ nhật
28/02/2010
Khánh Hòa
2801
Kon Tum
4247
Thứ bảy
27/02/2010
Quảng Ngãi
4940
Đắc Nông
4563
Đà Nẵng
4666
Thứ sáu
26/02/2010
Ninh Thuận
0244
Gia Lai
8391
Thứ năm
25/02/2010
Bình Định
8616
Quảng Trị
7498
Quảng Bình
6225
Thứ tư
24/02/2010
Đà Nẵng
3505
Khánh Hòa
7644
Thứ ba
23/02/2010
Đắc Lắc
0470
Quảng Nam
1581
Thứ hai
22/02/2010
Thừa Thiên Huế
3063
Phú Yên
0860
Chủ nhật
21/02/2010
Khánh Hòa
7055
Kon Tum
8019
Thứ bảy
20/02/2010
Đà Nẵng
7320
Đắc Nông
4550
Quảng Ngãi
4793
Thứ sáu
19/02/2010
Gia Lai
7494
Ninh Thuận
8647
Thứ năm
18/02/2010
Quảng Bình
0021
Quảng Trị
1855
Bình Định
8683
Thứ tư
17/02/2010
Đà Nẵng
8625
Khánh Hòa
3368
Thứ ba
16/02/2010
Quảng Nam
7603
Đắc Lắc
0092
Thứ hai
15/02/2010
Thừa Thiên Huế
9154
Phú Yên
7663
Chủ nhật
14/02/2010
Kon Tum
1563
Khánh Hòa
3037
Thứ bảy
13/02/2010
Đà Nẵng
1062
Quảng Ngãi
1572
Thứ sáu
12/02/2010
Ninh Thuận
4249
Gia Lai
2244
Thứ năm
11/02/2010
Quảng Trị
8932
Bình Định
0399
Quảng Bình
0834
Thứ tư
10/02/2010
Đà Nẵng
8357
Khánh Hòa
6770
Thứ ba
09/02/2010
Quảng Nam
7032
Đắc Lắc
1645

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ tư
10/03/2010
Khánh Hòa
2043
Đà Nẵng
2210
Thứ ba
09/03/2010
Quảng Nam
6797
Đắc Lắc
4836
Thứ hai
08/03/2010
Thừa Thiên Huế
8201
Phú Yên
4705
Chủ nhật
07/03/2010
Khánh Hòa
9082
Kon Tum
3396
Thứ bảy
06/03/2010
Quảng Ngãi
0463
Đà Nẵng
1877
Đắc Nông
2618
Thứ sáu
05/03/2010
Ninh Thuận
0242
Gia Lai
9800
Thứ năm
04/03/2010
Quảng Trị
3094
Bình Định
7886
Quảng Bình
8182
Thứ tư
03/03/2010
Đà Nẵng
9292
Khánh Hòa
6980
Thứ ba
02/03/2010
Đắc Lắc
0751
Quảng Nam
5318
Thứ hai
01/03/2010
Phú Yên
1665
Thừa Thiên Huế
4093
Chủ nhật
28/02/2010
Khánh Hòa
2801
Kon Tum
4247
Thứ bảy
27/02/2010
Quảng Ngãi
4940
Đắc Nông
4563
Đà Nẵng
4666
Thứ sáu
26/02/2010
Ninh Thuận
0244
Gia Lai
8391
Thứ năm
25/02/2010
Bình Định
8616
Quảng Trị
7498
Quảng Bình
6225
Thứ tư
24/02/2010
Đà Nẵng
3505
Khánh Hòa
7644
Thứ ba
23/02/2010
Đắc Lắc
0470
Quảng Nam
1581
Thứ hai
22/02/2010
Thừa Thiên Huế
3063
Phú Yên
0860
Chủ nhật
21/02/2010
Khánh Hòa
7055
Kon Tum
8019
Thứ bảy
20/02/2010
Đà Nẵng
7320
Đắc Nông
4550
Quảng Ngãi
4793
Thứ sáu
19/02/2010
Gia Lai
7494
Ninh Thuận
8647
Thứ năm
18/02/2010
Quảng Bình
0021
Quảng Trị
1855
Bình Định
8683
Thứ tư
17/02/2010
Đà Nẵng
8625
Khánh Hòa
3368
Thứ ba
16/02/2010
Quảng Nam
7603
Đắc Lắc
0092
Thứ hai
15/02/2010
Thừa Thiên Huế
9154
Phú Yên
7663
Chủ nhật
14/02/2010
Kon Tum
1563
Khánh Hòa
3037
Thứ bảy
13/02/2010
Đà Nẵng
1062
Quảng Ngãi
1572
Thứ sáu
12/02/2010
Ninh Thuận
4249
Gia Lai
2244
Thứ năm
11/02/2010
Quảng Trị
8932
Bình Định
0399
Quảng Bình
0834
Thứ tư
10/02/2010
Đà Nẵng
8357
Khánh Hòa
6770
Thứ ba
09/02/2010
Quảng Nam
7032
Đắc Lắc
1645
X