Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
21/12/2009
Thừa Thiên Huế
5400
Phú Yên
6929
Chủ nhật
20/12/2009
Kon Tum
2637
Khánh Hòa
3630
Thứ bảy
19/12/2009
Đắc Nông
2144
Quảng Ngãi
6604
Đà Nẵng
7842
Thứ sáu
18/12/2009
Ninh Thuận
3503
Gia Lai
0641
Thứ năm
17/12/2009
Quảng Bình
6183
Bình Định
9594
Quảng Trị
2576
Thứ tư
16/12/2009
Khánh Hòa
0093
Đà Nẵng
5980
Thứ ba
15/12/2009
Đắc Lắc
7065
Quảng Nam
1316
Thứ hai
14/12/2009
Thừa Thiên Huế
9034
Phú Yên
4777
Chủ nhật
13/12/2009
Khánh Hòa
0930
Kon Tum
8375
Thứ bảy
12/12/2009
Đắc Nông
2094
Quảng Ngãi
7157
Đà Nẵng
1730
Thứ sáu
11/12/2009
Gia Lai
4881
Ninh Thuận
9775
Thứ năm
10/12/2009
Quảng Trị
2358
Bình Định
0074
Quảng Bình
0241
Thứ tư
09/12/2009
Khánh Hòa
9070
Đà Nẵng
8961
Thứ ba
08/12/2009
Quảng Nam
0587
Đắc Lắc
8108
Thứ hai
07/12/2009
Thừa Thiên Huế
7939
Phú Yên
2247
Chủ nhật
06/12/2009
Khánh Hòa
8556
Kon Tum
0780
Thứ bảy
05/12/2009
Đắc Nông
0900
Quảng Ngãi
9246
Đà Nẵng
9306
Thứ sáu
04/12/2009
Gia Lai
2231
Ninh Thuận
1240
Thứ năm
03/12/2009
Quảng Trị
1996
Bình Định
8236
Quảng Bình
5683
Thứ tư
02/12/2009
Khánh Hòa
0615
Đà Nẵng
1000
Thứ ba
01/12/2009
Đắc Lắc
9522
Quảng Nam
4726
Thứ hai
30/11/2009
Phú Yên
2799
Thừa Thiên Huế
6585
Chủ nhật
29/11/2009
Kon Tum
1859
Khánh Hòa
9470
Thứ bảy
28/11/2009
Quảng Ngãi
9914
Đà Nẵng
4175
Đắc Nông
7815
Thứ sáu
27/11/2009
Ninh Thuận
6294
Gia Lai
9492
Thứ năm
26/11/2009
Quảng Bình
9511
Quảng Trị
8006
Bình Định
7960
Thứ tư
25/11/2009
Khánh Hòa
1194
Đà Nẵng
0060
Thứ ba
24/11/2009
Quảng Nam
6738
Đắc Lắc
1298
Thứ hai
23/11/2009
Thừa Thiên Huế
8050
Phú Yên
7512
Chủ nhật
22/11/2009
Khánh Hòa
9151
Kon Tum
7957

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
21/12/2009
Thừa Thiên Huế
5400
Phú Yên
6929
Chủ nhật
20/12/2009
Kon Tum
2637
Khánh Hòa
3630
Thứ bảy
19/12/2009
Đắc Nông
2144
Quảng Ngãi
6604
Đà Nẵng
7842
Thứ sáu
18/12/2009
Ninh Thuận
3503
Gia Lai
0641
Thứ năm
17/12/2009
Quảng Bình
6183
Bình Định
9594
Quảng Trị
2576
Thứ tư
16/12/2009
Khánh Hòa
0093
Đà Nẵng
5980
Thứ ba
15/12/2009
Đắc Lắc
7065
Quảng Nam
1316
Thứ hai
14/12/2009
Thừa Thiên Huế
9034
Phú Yên
4777
Chủ nhật
13/12/2009
Khánh Hòa
0930
Kon Tum
8375
Thứ bảy
12/12/2009
Đắc Nông
2094
Quảng Ngãi
7157
Đà Nẵng
1730
Thứ sáu
11/12/2009
Gia Lai
4881
Ninh Thuận
9775
Thứ năm
10/12/2009
Quảng Trị
2358
Bình Định
0074
Quảng Bình
0241
Thứ tư
09/12/2009
Khánh Hòa
9070
Đà Nẵng
8961
Thứ ba
08/12/2009
Quảng Nam
0587
Đắc Lắc
8108
Thứ hai
07/12/2009
Thừa Thiên Huế
7939
Phú Yên
2247
Chủ nhật
06/12/2009
Khánh Hòa
8556
Kon Tum
0780
Thứ bảy
05/12/2009
Đắc Nông
0900
Quảng Ngãi
9246
Đà Nẵng
9306
Thứ sáu
04/12/2009
Gia Lai
2231
Ninh Thuận
1240
Thứ năm
03/12/2009
Quảng Trị
1996
Bình Định
8236
Quảng Bình
5683
Thứ tư
02/12/2009
Khánh Hòa
0615
Đà Nẵng
1000
Thứ ba
01/12/2009
Đắc Lắc
9522
Quảng Nam
4726
Thứ hai
30/11/2009
Phú Yên
2799
Thừa Thiên Huế
6585
Chủ nhật
29/11/2009
Kon Tum
1859
Khánh Hòa
9470
Thứ bảy
28/11/2009
Quảng Ngãi
9914
Đà Nẵng
4175
Đắc Nông
7815
Thứ sáu
27/11/2009
Ninh Thuận
6294
Gia Lai
9492
Thứ năm
26/11/2009
Quảng Bình
9511
Quảng Trị
8006
Bình Định
7960
Thứ tư
25/11/2009
Khánh Hòa
1194
Đà Nẵng
0060
Thứ ba
24/11/2009
Quảng Nam
6738
Đắc Lắc
1298
Thứ hai
23/11/2009
Thừa Thiên Huế
8050
Phú Yên
7512
Chủ nhật
22/11/2009
Khánh Hòa
9151
Kon Tum
7957