Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ năm
10/12/2009
Quảng Trị
2358
Bình Định
0074
Quảng Bình
0241
Thứ tư
09/12/2009
Khánh Hòa
9070
Đà Nẵng
8961
Thứ ba
08/12/2009
Quảng Nam
0587
Đắc Lắc
8108
Thứ hai
07/12/2009
Thừa Thiên Huế
7939
Phú Yên
2247
Chủ nhật
06/12/2009
Khánh Hòa
8556
Kon Tum
0780
Thứ bảy
05/12/2009
Đắc Nông
0900
Quảng Ngãi
9246
Đà Nẵng
9306
Thứ sáu
04/12/2009
Gia Lai
2231
Ninh Thuận
1240
Thứ năm
03/12/2009
Quảng Trị
1996
Bình Định
8236
Quảng Bình
5683
Thứ tư
02/12/2009
Khánh Hòa
0615
Đà Nẵng
1000
Thứ ba
01/12/2009
Đắc Lắc
9522
Quảng Nam
4726
Thứ hai
30/11/2009
Phú Yên
2799
Thừa Thiên Huế
6585
Chủ nhật
29/11/2009
Kon Tum
1859
Khánh Hòa
9470
Thứ bảy
28/11/2009
Quảng Ngãi
9914
Đà Nẵng
4175
Đắc Nông
7815
Thứ sáu
27/11/2009
Ninh Thuận
6294
Gia Lai
9492
Thứ năm
26/11/2009
Quảng Bình
9511
Quảng Trị
8006
Bình Định
7960
Thứ tư
25/11/2009
Khánh Hòa
1194
Đà Nẵng
0060
Thứ ba
24/11/2009
Quảng Nam
6738
Đắc Lắc
1298
Thứ hai
23/11/2009
Thừa Thiên Huế
8050
Phú Yên
7512
Chủ nhật
22/11/2009
Khánh Hòa
9151
Kon Tum
7957
Thứ bảy
21/11/2009
Quảng Ngãi
3394
Đà Nẵng
8610
Đắc Nông
6239
Thứ sáu
20/11/2009
Ninh Thuận
2054
Gia Lai
1508
Thứ năm
19/11/2009
Bình Định
4322
Quảng Trị
3056
Quảng Bình
7298
Thứ tư
18/11/2009
Khánh Hòa
7071
Đà Nẵng
4064
Thứ ba
17/11/2009
Quảng Nam
0648
Đắc Lắc
4613
Thứ hai
16/11/2009
Thừa Thiên Huế
6886
Phú Yên
4391
Chủ nhật
15/11/2009
Kon Tum
2176
Khánh Hòa
5861
Thứ bảy
14/11/2009
Quảng Ngãi
4515
Đắc Nông
7819
Đà Nẵng
2992
Thứ sáu
13/11/2009
Gia Lai
1187
Ninh Thuận
2396
Thứ năm
12/11/2009
Bình Định
3142
Quảng Bình
9376
Quảng Trị
0436
Thứ tư
11/11/2009
Đà Nẵng
3995
Khánh Hòa
2770

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ năm
10/12/2009
Quảng Trị
2358
Bình Định
0074
Quảng Bình
0241
Thứ tư
09/12/2009
Khánh Hòa
9070
Đà Nẵng
8961
Thứ ba
08/12/2009
Quảng Nam
0587
Đắc Lắc
8108
Thứ hai
07/12/2009
Thừa Thiên Huế
7939
Phú Yên
2247
Chủ nhật
06/12/2009
Khánh Hòa
8556
Kon Tum
0780
Thứ bảy
05/12/2009
Đắc Nông
0900
Quảng Ngãi
9246
Đà Nẵng
9306
Thứ sáu
04/12/2009
Gia Lai
2231
Ninh Thuận
1240
Thứ năm
03/12/2009
Quảng Trị
1996
Bình Định
8236
Quảng Bình
5683
Thứ tư
02/12/2009
Khánh Hòa
0615
Đà Nẵng
1000
Thứ ba
01/12/2009
Đắc Lắc
9522
Quảng Nam
4726
Thứ hai
30/11/2009
Phú Yên
2799
Thừa Thiên Huế
6585
Chủ nhật
29/11/2009
Kon Tum
1859
Khánh Hòa
9470
Thứ bảy
28/11/2009
Quảng Ngãi
9914
Đà Nẵng
4175
Đắc Nông
7815
Thứ sáu
27/11/2009
Ninh Thuận
6294
Gia Lai
9492
Thứ năm
26/11/2009
Quảng Bình
9511
Quảng Trị
8006
Bình Định
7960
Thứ tư
25/11/2009
Khánh Hòa
1194
Đà Nẵng
0060
Thứ ba
24/11/2009
Quảng Nam
6738
Đắc Lắc
1298
Thứ hai
23/11/2009
Thừa Thiên Huế
8050
Phú Yên
7512
Chủ nhật
22/11/2009
Khánh Hòa
9151
Kon Tum
7957
Thứ bảy
21/11/2009
Quảng Ngãi
3394
Đà Nẵng
8610
Đắc Nông
6239
Thứ sáu
20/11/2009
Ninh Thuận
2054
Gia Lai
1508
Thứ năm
19/11/2009
Bình Định
4322
Quảng Trị
3056
Quảng Bình
7298
Thứ tư
18/11/2009
Khánh Hòa
7071
Đà Nẵng
4064
Thứ ba
17/11/2009
Quảng Nam
0648
Đắc Lắc
4613
Thứ hai
16/11/2009
Thừa Thiên Huế
6886
Phú Yên
4391
Chủ nhật
15/11/2009
Kon Tum
2176
Khánh Hòa
5861
Thứ bảy
14/11/2009
Quảng Ngãi
4515
Đắc Nông
7819
Đà Nẵng
2992
Thứ sáu
13/11/2009
Gia Lai
1187
Ninh Thuận
2396
Thứ năm
12/11/2009
Bình Định
3142
Quảng Bình
9376
Quảng Trị
0436
Thứ tư
11/11/2009
Đà Nẵng
3995
Khánh Hòa
2770
X