Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
14/11/2009
Quảng Ngãi
4515
Đắc Nông
7819
Đà Nẵng
2992
Thứ sáu
13/11/2009
Gia Lai
1187
Ninh Thuận
2396
Thứ năm
12/11/2009
Bình Định
3142
Quảng Bình
9376
Quảng Trị
0436
Thứ tư
11/11/2009
Đà Nẵng
3995
Khánh Hòa
2770
Thứ ba
10/11/2009
Đắc Lắc
3997
Quảng Nam
5663
Thứ hai
09/11/2009
Phú Yên
6294
Thừa Thiên Huế
3724
Chủ nhật
08/11/2009
Khánh Hòa
4250
Kon Tum
5226
Thứ bảy
07/11/2009
Quảng Ngãi
0288
Đắc Nông
5259
Đà Nẵng
0100
Thứ sáu
06/11/2009
Gia Lai
4402
Ninh Thuận
0474
Thứ năm
05/11/2009
Bình Định
5415
Quảng Bình
2003
Quảng Trị
0513
Thứ tư
04/11/2009
Đà Nẵng
1970
Khánh Hòa
2247
Thứ ba
03/11/2009
Quảng Nam
1742
Đắc Lắc
5768
Thứ hai
02/11/2009
Thừa Thiên Huế
9827
Phú Yên
5850
Chủ nhật
01/11/2009
Kon Tum
0255
Khánh Hòa
7792
Thứ bảy
31/10/2009
Đắc Nông
1839
Đà Nẵng
2017
Quảng Ngãi
2110
Thứ sáu
30/10/2009
Ninh Thuận
6578
Gia Lai
6852
Thứ năm
29/10/2009
Quảng Bình
7917
Bình Định
9579
Quảng Trị
4700
Thứ tư
28/10/2009
Khánh Hòa
1707
Đà Nẵng
6471
Thứ ba
27/10/2009
Đắc Lắc
6097
Quảng Nam
4869
Thứ hai
26/10/2009
Phú Yên
6212
Thừa Thiên Huế
6104
Chủ nhật
25/10/2009
Kon Tum
9576
Khánh Hòa
1881
Thứ bảy
24/10/2009
Quảng Ngãi
6879
Đắc Nông
3681
Đà Nẵng
9696
Thứ sáu
23/10/2009
Ninh Thuận
3617
Gia Lai
2534
Thứ năm
22/10/2009
Bình Định
3891
Quảng Trị
1453
Quảng Bình
1346
Thứ tư
21/10/2009
Khánh Hòa
1288
Đà Nẵng
6016
Thứ ba
20/10/2009
Đắc Lắc
5717
Quảng Nam
3211
Thứ hai
19/10/2009
Phú Yên
3127
Thừa Thiên Huế
7731
Chủ nhật
18/10/2009
Kon Tum
5823
Khánh Hòa
5744
Thứ bảy
17/10/2009
Quảng Ngãi
5720
Đà Nẵng
0467
Đắc Nông
9490
Thứ sáu
16/10/2009
Ninh Thuận
6783
Gia Lai
9783

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
14/11/2009
Quảng Ngãi
4515
Đắc Nông
7819
Đà Nẵng
2992
Thứ sáu
13/11/2009
Gia Lai
1187
Ninh Thuận
2396
Thứ năm
12/11/2009
Bình Định
3142
Quảng Bình
9376
Quảng Trị
0436
Thứ tư
11/11/2009
Đà Nẵng
3995
Khánh Hòa
2770
Thứ ba
10/11/2009
Đắc Lắc
3997
Quảng Nam
5663
Thứ hai
09/11/2009
Phú Yên
6294
Thừa Thiên Huế
3724
Chủ nhật
08/11/2009
Khánh Hòa
4250
Kon Tum
5226
Thứ bảy
07/11/2009
Quảng Ngãi
0288
Đắc Nông
5259
Đà Nẵng
0100
Thứ sáu
06/11/2009
Gia Lai
4402
Ninh Thuận
0474
Thứ năm
05/11/2009
Bình Định
5415
Quảng Bình
2003
Quảng Trị
0513
Thứ tư
04/11/2009
Đà Nẵng
1970
Khánh Hòa
2247
Thứ ba
03/11/2009
Quảng Nam
1742
Đắc Lắc
5768
Thứ hai
02/11/2009
Thừa Thiên Huế
9827
Phú Yên
5850
Chủ nhật
01/11/2009
Kon Tum
0255
Khánh Hòa
7792
Thứ bảy
31/10/2009
Đắc Nông
1839
Đà Nẵng
2017
Quảng Ngãi
2110
Thứ sáu
30/10/2009
Ninh Thuận
6578
Gia Lai
6852
Thứ năm
29/10/2009
Quảng Bình
7917
Bình Định
9579
Quảng Trị
4700
Thứ tư
28/10/2009
Khánh Hòa
1707
Đà Nẵng
6471
Thứ ba
27/10/2009
Đắc Lắc
6097
Quảng Nam
4869
Thứ hai
26/10/2009
Phú Yên
6212
Thừa Thiên Huế
6104
Chủ nhật
25/10/2009
Kon Tum
9576
Khánh Hòa
1881
Thứ bảy
24/10/2009
Quảng Ngãi
6879
Đắc Nông
3681
Đà Nẵng
9696
Thứ sáu
23/10/2009
Ninh Thuận
3617
Gia Lai
2534
Thứ năm
22/10/2009
Bình Định
3891
Quảng Trị
1453
Quảng Bình
1346
Thứ tư
21/10/2009
Khánh Hòa
1288
Đà Nẵng
6016
Thứ ba
20/10/2009
Đắc Lắc
5717
Quảng Nam
3211
Thứ hai
19/10/2009
Phú Yên
3127
Thừa Thiên Huế
7731
Chủ nhật
18/10/2009
Kon Tum
5823
Khánh Hòa
5744
Thứ bảy
17/10/2009
Quảng Ngãi
5720
Đà Nẵng
0467
Đắc Nông
9490
Thứ sáu
16/10/2009
Ninh Thuận
6783
Gia Lai
9783
X