Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
20/07/2009
Phú Yên
5067
Thừa Thiên Huế
4028
Chủ nhật
19/07/2009
Kon Tum
5519
Khánh Hòa
5519
Thứ bảy
18/07/2009
Đà Nẵng
0152
Đắc Nông
2749
Quảng Ngãi
8626
Thứ sáu
17/07/2009
Ninh Thuận
4018
Gia Lai
5807
Thứ năm
16/07/2009
Quảng Trị
9911
Quảng Bình
5561
Bình Định
2300
Thứ tư
15/07/2009
Khánh Hòa
2827
Đà Nẵng
9063
Thứ ba
14/07/2009
Quảng Nam
7510
Đắc Lắc
0636
Thứ hai
13/07/2009
Thừa Thiên Huế
8915
Phú Yên
9016
Chủ nhật
12/07/2009
Khánh Hòa
0436
Kon Tum
5489
Thứ bảy
11/07/2009
Đà Nẵng
6113
Đắc Nông
3226
Quảng Ngãi
0495
Thứ sáu
10/07/2009
Ninh Thuận
5944
Gia Lai
0633
Thứ năm
09/07/2009
Bình Định
1946
Quảng Bình
8132
Quảng Trị
2048
Thứ tư
08/07/2009
Khánh Hòa
2562
Đà Nẵng
1134
Thứ ba
07/07/2009
Đắc Lắc
5585
Quảng Nam
2883
Thứ hai
06/07/2009
Thừa Thiên Huế
4067
Phú Yên
6337
Chủ nhật
05/07/2009
Khánh Hòa
5987
Kon Tum
4301
Thứ bảy
04/07/2009
Đắc Nông
9544
Quảng Ngãi
4485
Đà Nẵng
2265
Thứ sáu
03/07/2009
Gia Lai
7685
Ninh Thuận
7912
Thứ năm
02/07/2009
Bình Định
7756
Quảng Bình
0771
Quảng Trị
4302
Thứ tư
01/07/2009
Đà Nẵng
3239
Khánh Hòa
5876
Thứ ba
30/06/2009
Đắc Lắc
5126
Quảng Nam
4364
Thứ hai
29/06/2009
Phú Yên
0721
Thừa Thiên Huế
1112
Chủ nhật
28/06/2009
Khánh Hòa
6900
Kon Tum
5008
Thứ bảy
27/06/2009
Đà Nẵng
5420
Quảng Ngãi
8612
Đắc Nông
1018
Thứ sáu
26/06/2009
Gia Lai
2465
Ninh Thuận
3733
Thứ năm
25/06/2009
Quảng Trị
3923
Bình Định
0702
Quảng Bình
5408
Thứ tư
24/06/2009
Đà Nẵng
2678
Khánh Hòa
9535
Thứ ba
23/06/2009
Quảng Nam
0227
Đắc Lắc
2632
Thứ hai
22/06/2009
Phú Yên
7268
Thừa Thiên Huế
2927
Chủ nhật
21/06/2009
Khánh Hòa
1573
Kon Tum
0200

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
20/07/2009
Phú Yên
5067
Thừa Thiên Huế
4028
Chủ nhật
19/07/2009
Kon Tum
5519
Khánh Hòa
5519
Thứ bảy
18/07/2009
Đà Nẵng
0152
Đắc Nông
2749
Quảng Ngãi
8626
Thứ sáu
17/07/2009
Ninh Thuận
4018
Gia Lai
5807
Thứ năm
16/07/2009
Quảng Trị
9911
Quảng Bình
5561
Bình Định
2300
Thứ tư
15/07/2009
Khánh Hòa
2827
Đà Nẵng
9063
Thứ ba
14/07/2009
Quảng Nam
7510
Đắc Lắc
0636
Thứ hai
13/07/2009
Thừa Thiên Huế
8915
Phú Yên
9016
Chủ nhật
12/07/2009
Khánh Hòa
0436
Kon Tum
5489
Thứ bảy
11/07/2009
Đà Nẵng
6113
Đắc Nông
3226
Quảng Ngãi
0495
Thứ sáu
10/07/2009
Ninh Thuận
5944
Gia Lai
0633
Thứ năm
09/07/2009
Bình Định
1946
Quảng Bình
8132
Quảng Trị
2048
Thứ tư
08/07/2009
Khánh Hòa
2562
Đà Nẵng
1134
Thứ ba
07/07/2009
Đắc Lắc
5585
Quảng Nam
2883
Thứ hai
06/07/2009
Thừa Thiên Huế
4067
Phú Yên
6337
Chủ nhật
05/07/2009
Khánh Hòa
5987
Kon Tum
4301
Thứ bảy
04/07/2009
Đắc Nông
9544
Quảng Ngãi
4485
Đà Nẵng
2265
Thứ sáu
03/07/2009
Gia Lai
7685
Ninh Thuận
7912
Thứ năm
02/07/2009
Bình Định
7756
Quảng Bình
0771
Quảng Trị
4302
Thứ tư
01/07/2009
Đà Nẵng
3239
Khánh Hòa
5876
Thứ ba
30/06/2009
Đắc Lắc
5126
Quảng Nam
4364
Thứ hai
29/06/2009
Phú Yên
0721
Thừa Thiên Huế
1112
Chủ nhật
28/06/2009
Khánh Hòa
6900
Kon Tum
5008
Thứ bảy
27/06/2009
Đà Nẵng
5420
Quảng Ngãi
8612
Đắc Nông
1018
Thứ sáu
26/06/2009
Gia Lai
2465
Ninh Thuận
3733
Thứ năm
25/06/2009
Quảng Trị
3923
Bình Định
0702
Quảng Bình
5408
Thứ tư
24/06/2009
Đà Nẵng
2678
Khánh Hòa
9535
Thứ ba
23/06/2009
Quảng Nam
0227
Đắc Lắc
2632
Thứ hai
22/06/2009
Phú Yên
7268
Thừa Thiên Huế
2927
Chủ nhật
21/06/2009
Khánh Hòa
1573
Kon Tum
0200