Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
26/10/2009
Phú Yên
6212
Thừa Thiên Huế
6104
Chủ nhật
25/10/2009
Kon Tum
9576
Khánh Hòa
1881
Thứ bảy
24/10/2009
Quảng Ngãi
6879
Đắc Nông
3681
Đà Nẵng
9696
Thứ sáu
23/10/2009
Ninh Thuận
3617
Gia Lai
2534
Thứ năm
22/10/2009
Bình Định
3891
Quảng Trị
1453
Quảng Bình
1346
Thứ tư
21/10/2009
Khánh Hòa
1288
Đà Nẵng
6016
Thứ ba
20/10/2009
Đắc Lắc
5717
Quảng Nam
3211
Thứ hai
19/10/2009
Phú Yên
3127
Thừa Thiên Huế
7731
Chủ nhật
18/10/2009
Kon Tum
5823
Khánh Hòa
5744
Thứ bảy
17/10/2009
Quảng Ngãi
5720
Đà Nẵng
0467
Đắc Nông
9490
Thứ sáu
16/10/2009
Ninh Thuận
6783
Gia Lai
9783
Thứ năm
15/10/2009
Quảng Trị
7696
Quảng Bình
4622
Bình Định
1947
Thứ tư
14/10/2009
Đà Nẵng
6739
Khánh Hòa
1570
Thứ ba
13/10/2009
Đắc Lắc
7828
Quảng Nam
4126
Thứ hai
12/10/2009
Thừa Thiên Huế
1454
Phú Yên
6843
Chủ nhật
11/10/2009
Kon Tum
1047
Khánh Hòa
9500
Thứ bảy
10/10/2009
Quảng Ngãi
1999
Đắc Nông
4749
Đà Nẵng
9845
Thứ sáu
09/10/2009
Gia Lai
6259
Ninh Thuận
6353
Thứ năm
08/10/2009
Quảng Trị
7021
Bình Định
9871
Quảng Bình
9762
Thứ tư
07/10/2009
Đà Nẵng
6718
Khánh Hòa
2432
Thứ ba
06/10/2009
Đắc Lắc
5945
Quảng Nam
3306
Thứ hai
05/10/2009
Thừa Thiên Huế
7144
Phú Yên
1046
Chủ nhật
04/10/2009
Kon Tum
9842
Khánh Hòa
9395
Thứ bảy
03/10/2009
Đà Nẵng
5517
Quảng Ngãi
9188
Đắc Nông
4388
Thứ sáu
02/10/2009
Ninh Thuận
8829
Gia Lai
5197
Thứ năm
01/10/2009
Quảng Trị
2033
Quảng Bình
8451
Bình Định
5263
Thứ tư
30/09/2009
Đà Nẵng
1728
Khánh Hòa
9601
Thứ ba
29/09/2009
Quảng Nam
2201
Đắc Lắc
9813
Thứ hai
28/09/2009
Phú Yên
9103
Thừa Thiên Huế
7578
Chủ nhật
27/09/2009
Khánh Hòa
9613
Kon Tum
2702

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
26/10/2009
Phú Yên
6212
Thừa Thiên Huế
6104
Chủ nhật
25/10/2009
Kon Tum
9576
Khánh Hòa
1881
Thứ bảy
24/10/2009
Quảng Ngãi
6879
Đắc Nông
3681
Đà Nẵng
9696
Thứ sáu
23/10/2009
Ninh Thuận
3617
Gia Lai
2534
Thứ năm
22/10/2009
Bình Định
3891
Quảng Trị
1453
Quảng Bình
1346
Thứ tư
21/10/2009
Khánh Hòa
1288
Đà Nẵng
6016
Thứ ba
20/10/2009
Đắc Lắc
5717
Quảng Nam
3211
Thứ hai
19/10/2009
Phú Yên
3127
Thừa Thiên Huế
7731
Chủ nhật
18/10/2009
Kon Tum
5823
Khánh Hòa
5744
Thứ bảy
17/10/2009
Quảng Ngãi
5720
Đà Nẵng
0467
Đắc Nông
9490
Thứ sáu
16/10/2009
Ninh Thuận
6783
Gia Lai
9783
Thứ năm
15/10/2009
Quảng Trị
7696
Quảng Bình
4622
Bình Định
1947
Thứ tư
14/10/2009
Đà Nẵng
6739
Khánh Hòa
1570
Thứ ba
13/10/2009
Đắc Lắc
7828
Quảng Nam
4126
Thứ hai
12/10/2009
Thừa Thiên Huế
1454
Phú Yên
6843
Chủ nhật
11/10/2009
Kon Tum
1047
Khánh Hòa
9500
Thứ bảy
10/10/2009
Quảng Ngãi
1999
Đắc Nông
4749
Đà Nẵng
9845
Thứ sáu
09/10/2009
Gia Lai
6259
Ninh Thuận
6353
Thứ năm
08/10/2009
Quảng Trị
7021
Bình Định
9871
Quảng Bình
9762
Thứ tư
07/10/2009
Đà Nẵng
6718
Khánh Hòa
2432
Thứ ba
06/10/2009
Đắc Lắc
5945
Quảng Nam
3306
Thứ hai
05/10/2009
Thừa Thiên Huế
7144
Phú Yên
1046
Chủ nhật
04/10/2009
Kon Tum
9842
Khánh Hòa
9395
Thứ bảy
03/10/2009
Đà Nẵng
5517
Quảng Ngãi
9188
Đắc Nông
4388
Thứ sáu
02/10/2009
Ninh Thuận
8829
Gia Lai
5197
Thứ năm
01/10/2009
Quảng Trị
2033
Quảng Bình
8451
Bình Định
5263
Thứ tư
30/09/2009
Đà Nẵng
1728
Khánh Hòa
9601
Thứ ba
29/09/2009
Quảng Nam
2201
Đắc Lắc
9813
Thứ hai
28/09/2009
Phú Yên
9103
Thừa Thiên Huế
7578
Chủ nhật
27/09/2009
Khánh Hòa
9613
Kon Tum
2702
X