Sớ đầu đuôi miền Trung

Chủ nhật
20/09/2020
Kon Tum
5165
Khánh Hòa
8903
Thứ bảy
19/09/2020
Quảng Ngãi
9860
Đắc Nông
5561
Đà Nẵng
7332
Thứ sáu
18/09/2020
Ninh Thuận
9644
Gia Lai
7920
Thứ năm
17/09/2020
Quảng Trị
8400
Quảng Bình
7646
Bình Định
9611
Thứ tư
16/09/2020
Khánh Hòa
8024
Đà Nẵng
6911
Thứ ba
15/09/2020
Quảng Nam
2713
Đắc Lắc
8698
Thứ hai
14/09/2020
Thừa Thiên Huế
0832
Phú Yên
3261
Chủ nhật
13/09/2020
Kon Tum
1563
Khánh Hòa
2897
Thứ bảy
12/09/2020
Quảng Ngãi
8294
Đắc Nông
5309
Đà Nẵng
3163
Thứ sáu
11/09/2020
Ninh Thuận
7194
Gia Lai
7151
Thứ năm
10/09/2020
Quảng Trị
7138
Quảng Bình
0010
Bình Định
4736
Thứ tư
09/09/2020
Khánh Hòa
7820
Đà Nẵng
2736
Thứ ba
08/09/2020
Quảng Nam
0629
Đắc Lắc
0216
Thứ hai
07/09/2020
Thừa Thiên Huế
5429
Phú Yên
3850
Chủ nhật
06/09/2020
Kon Tum
1281
Khánh Hòa
2092
Thứ bảy
05/09/2020
Quảng Ngãi
9956
Đắc Nông
3800
Đà Nẵng
1625
Thứ sáu
04/09/2020
Ninh Thuận
9668
Gia Lai
2673
Thứ năm
03/09/2020
Quảng Trị
0060
Quảng Bình
9717
Bình Định
1843
Thứ tư
02/09/2020
Khánh Hòa
7032
Đà Nẵng
6214
Thứ ba
01/09/2020
Quảng Nam
8407
Đắc Lắc
2318
Thứ hai
31/08/2020
Thừa Thiên Huế
2812
Phú Yên
0808
Chủ nhật
30/08/2020
Kon Tum
9581
Khánh Hòa
5776
Thứ bảy
29/08/2020
Quảng Ngãi
9742
Đắc Nông
7179
Đà Nẵng
3515
Thứ sáu
28/08/2020
Ninh Thuận
2700
Gia Lai
1179
Thứ năm
27/08/2020
Quảng Trị
6888
Quảng Bình
9429
Bình Định
3112
Thứ tư
26/08/2020
Khánh Hòa
5173
Đà Nẵng
8001
Thứ ba
25/08/2020
Quảng Nam
0236
Đắc Lắc
6652
Thứ hai
24/08/2020
Thừa Thiên Huế
8114
Phú Yên
5840
Chủ nhật
23/08/2020
Kon Tum
5758
Khánh Hòa
0897
Thứ bảy
22/08/2020
Quảng Ngãi
4880
Đắc Nông
2704
Đà Nẵng
4136

Sớ đầu đuôi miền Trung

Chủ nhật
20/09/2020
Kon Tum
5165
Khánh Hòa
8903
Thứ bảy
19/09/2020
Quảng Ngãi
9860
Đắc Nông
5561
Đà Nẵng
7332
Thứ sáu
18/09/2020
Ninh Thuận
9644
Gia Lai
7920
Thứ năm
17/09/2020
Quảng Trị
8400
Quảng Bình
7646
Bình Định
9611
Thứ tư
16/09/2020
Khánh Hòa
8024
Đà Nẵng
6911
Thứ ba
15/09/2020
Quảng Nam
2713
Đắc Lắc
8698
Thứ hai
14/09/2020
Thừa Thiên Huế
0832
Phú Yên
3261
Chủ nhật
13/09/2020
Kon Tum
1563
Khánh Hòa
2897
Thứ bảy
12/09/2020
Quảng Ngãi
8294
Đắc Nông
5309
Đà Nẵng
3163
Thứ sáu
11/09/2020
Ninh Thuận
7194
Gia Lai
7151
Thứ năm
10/09/2020
Quảng Trị
7138
Quảng Bình
0010
Bình Định
4736
Thứ tư
09/09/2020
Khánh Hòa
7820
Đà Nẵng
2736
Thứ ba
08/09/2020
Quảng Nam
0629
Đắc Lắc
0216
Thứ hai
07/09/2020
Thừa Thiên Huế
5429
Phú Yên
3850
Chủ nhật
06/09/2020
Kon Tum
1281
Khánh Hòa
2092
Thứ bảy
05/09/2020
Quảng Ngãi
9956
Đắc Nông
3800
Đà Nẵng
1625
Thứ sáu
04/09/2020
Ninh Thuận
9668
Gia Lai
2673
Thứ năm
03/09/2020
Quảng Trị
0060
Quảng Bình
9717
Bình Định
1843
Thứ tư
02/09/2020
Khánh Hòa
7032
Đà Nẵng
6214
Thứ ba
01/09/2020
Quảng Nam
8407
Đắc Lắc
2318
Thứ hai
31/08/2020
Thừa Thiên Huế
2812
Phú Yên
0808
Chủ nhật
30/08/2020
Kon Tum
9581
Khánh Hòa
5776
Thứ bảy
29/08/2020
Quảng Ngãi
9742
Đắc Nông
7179
Đà Nẵng
3515
Thứ sáu
28/08/2020
Ninh Thuận
2700
Gia Lai
1179
Thứ năm
27/08/2020
Quảng Trị
6888
Quảng Bình
9429
Bình Định
3112
Thứ tư
26/08/2020
Khánh Hòa
5173
Đà Nẵng
8001
Thứ ba
25/08/2020
Quảng Nam
0236
Đắc Lắc
6652
Thứ hai
24/08/2020
Thừa Thiên Huế
8114
Phú Yên
5840
Chủ nhật
23/08/2020
Kon Tum
5758
Khánh Hòa
0897
Thứ bảy
22/08/2020
Quảng Ngãi
4880
Đắc Nông
2704
Đà Nẵng
4136