Sớ đầu đuôi miền Trung

Chủ nhật
15/11/2020
Kon Tum
2928
Khánh Hòa
2132
Thứ bảy
14/11/2020
Quảng Ngãi
9091
Đắc Nông
1868
Đà Nẵng
3869
Thứ sáu
13/11/2020
Ninh Thuận
4358
Gia Lai
9821
Thứ năm
12/11/2020
Quảng Trị
8740
Quảng Bình
5213
Bình Định
7924
Thứ tư
11/11/2020
Khánh Hòa
4511
Đà Nẵng
6502
Thứ ba
10/11/2020
Quảng Nam
9299
Đắc Lắc
8797
Thứ hai
09/11/2020
Thừa Thiên Huế
3701
Phú Yên
7528
Chủ nhật
08/11/2020
Kon Tum
4322
Khánh Hòa
1499
Thứ bảy
07/11/2020
Quảng Ngãi
8945
Đắc Nông
9783
Đà Nẵng
1075
Thứ sáu
06/11/2020
Ninh Thuận
9130
Gia Lai
3702
Thứ năm
05/11/2020
Quảng Trị
5567
Quảng Bình
5857
Bình Định
4459
Thứ tư
04/11/2020
Khánh Hòa
3190
Đà Nẵng
9086
Thứ ba
03/11/2020
Quảng Nam
0550
Đắc Lắc
9209
Thứ hai
02/11/2020
Thừa Thiên Huế
5640
Phú Yên
2444
Chủ nhật
01/11/2020
Kon Tum
8505
Khánh Hòa
5194
Thứ bảy
31/10/2020
Quảng Ngãi
9150
Đắc Nông
4570
Đà Nẵng
8880
Thứ sáu
30/10/2020
Ninh Thuận
4299
Gia Lai
2382
Thứ năm
29/10/2020
Quảng Trị
1361
Quảng Bình
0297
Bình Định
2987
Thứ tư
28/10/2020
Khánh Hòa
5181
Đà Nẵng
9938
Thứ ba
27/10/2020
Quảng Nam
5050
Đắc Lắc
3918
Thứ hai
26/10/2020
Thừa Thiên Huế
0629
Phú Yên
0697
Chủ nhật
25/10/2020
Kon Tum
4733
Khánh Hòa
5915
Thứ bảy
24/10/2020
Quảng Ngãi
4897
Đắc Nông
2771
Đà Nẵng
6289
Thứ sáu
23/10/2020
Ninh Thuận
2942
Gia Lai
5821
Thứ năm
22/10/2020
Quảng Trị
4871
Quảng Bình
8019
Bình Định
2795
Thứ tư
21/10/2020
Khánh Hòa
7405
Đà Nẵng
3561
Thứ ba
20/10/2020
Quảng Nam
1939
Đắc Lắc
7380
Thứ hai
19/10/2020
Thừa Thiên Huế
7136
Phú Yên
5441
Chủ nhật
18/10/2020
Kon Tum
6746
Khánh Hòa
2360
Thứ bảy
17/10/2020
Quảng Ngãi
4254
Đắc Nông
9527
Đà Nẵng
9280

Sớ đầu đuôi miền Trung

Chủ nhật
15/11/2020
Kon Tum
2928
Khánh Hòa
2132
Thứ bảy
14/11/2020
Quảng Ngãi
9091
Đắc Nông
1868
Đà Nẵng
3869
Thứ sáu
13/11/2020
Ninh Thuận
4358
Gia Lai
9821
Thứ năm
12/11/2020
Quảng Trị
8740
Quảng Bình
5213
Bình Định
7924
Thứ tư
11/11/2020
Khánh Hòa
4511
Đà Nẵng
6502
Thứ ba
10/11/2020
Quảng Nam
9299
Đắc Lắc
8797
Thứ hai
09/11/2020
Thừa Thiên Huế
3701
Phú Yên
7528
Chủ nhật
08/11/2020
Kon Tum
4322
Khánh Hòa
1499
Thứ bảy
07/11/2020
Quảng Ngãi
8945
Đắc Nông
9783
Đà Nẵng
1075
Thứ sáu
06/11/2020
Ninh Thuận
9130
Gia Lai
3702
Thứ năm
05/11/2020
Quảng Trị
5567
Quảng Bình
5857
Bình Định
4459
Thứ tư
04/11/2020
Khánh Hòa
3190
Đà Nẵng
9086
Thứ ba
03/11/2020
Quảng Nam
0550
Đắc Lắc
9209
Thứ hai
02/11/2020
Thừa Thiên Huế
5640
Phú Yên
2444
Chủ nhật
01/11/2020
Kon Tum
8505
Khánh Hòa
5194
Thứ bảy
31/10/2020
Quảng Ngãi
9150
Đắc Nông
4570
Đà Nẵng
8880
Thứ sáu
30/10/2020
Ninh Thuận
4299
Gia Lai
2382
Thứ năm
29/10/2020
Quảng Trị
1361
Quảng Bình
0297
Bình Định
2987
Thứ tư
28/10/2020
Khánh Hòa
5181
Đà Nẵng
9938
Thứ ba
27/10/2020
Quảng Nam
5050
Đắc Lắc
3918
Thứ hai
26/10/2020
Thừa Thiên Huế
0629
Phú Yên
0697
Chủ nhật
25/10/2020
Kon Tum
4733
Khánh Hòa
5915
Thứ bảy
24/10/2020
Quảng Ngãi
4897
Đắc Nông
2771
Đà Nẵng
6289
Thứ sáu
23/10/2020
Ninh Thuận
2942
Gia Lai
5821
Thứ năm
22/10/2020
Quảng Trị
4871
Quảng Bình
8019
Bình Định
2795
Thứ tư
21/10/2020
Khánh Hòa
7405
Đà Nẵng
3561
Thứ ba
20/10/2020
Quảng Nam
1939
Đắc Lắc
7380
Thứ hai
19/10/2020
Thừa Thiên Huế
7136
Phú Yên
5441
Chủ nhật
18/10/2020
Kon Tum
6746
Khánh Hòa
2360
Thứ bảy
17/10/2020
Quảng Ngãi
4254
Đắc Nông
9527
Đà Nẵng
9280
X