Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ tư
22/07/2020
Khánh Hòa
8320
Đà Nẵng
4580
Thứ ba
21/07/2020
Quảng Nam
0061
Đắc Lắc
0941
Thứ hai
20/07/2020
Thừa Thiên Huế
6769
Phú Yên
0689
Chủ nhật
19/07/2020
Kon Tum
3392
Khánh Hòa
8488
Thứ bảy
18/07/2020
Quảng Ngãi
3349
Đắc Nông
6954
Đà Nẵng
2344
Thứ sáu
17/07/2020
Ninh Thuận
2239
Gia Lai
7419
Thứ năm
16/07/2020
Quảng Trị
0004
Quảng Bình
5850
Bình Định
2719
Thứ tư
15/07/2020
Khánh Hòa
8934
Đà Nẵng
9757
Thứ ba
14/07/2020
Quảng Nam
5865
Đắc Lắc
2652
Thứ hai
13/07/2020
Thừa Thiên Huế
6513
Phú Yên
7387
Chủ nhật
12/07/2020
Kon Tum
5652
Khánh Hòa
6918
Thứ bảy
11/07/2020
Quảng Ngãi
5333
Đắc Nông
6131
Đà Nẵng
4544
Thứ sáu
10/07/2020
Ninh Thuận
9167
Gia Lai
1830
Thứ năm
09/07/2020
Quảng Trị
1655
Quảng Bình
7574
Bình Định
3605
Thứ tư
08/07/2020
Khánh Hòa
4042
Đà Nẵng
5159
Thứ ba
07/07/2020
Quảng Nam
2232
Đắc Lắc
8552
Thứ hai
06/07/2020
Thừa Thiên Huế
5206
Phú Yên
7918
Chủ nhật
05/07/2020
Kon Tum
3170
Khánh Hòa
4473
Thứ bảy
04/07/2020
Quảng Ngãi
3864
Đắc Nông
8004
Đà Nẵng
5422
Thứ sáu
03/07/2020
Ninh Thuận
5420
Gia Lai
5571
Thứ năm
02/07/2020
Quảng Trị
1606
Quảng Bình
3091
Bình Định
3786
Thứ tư
01/07/2020
Khánh Hòa
2017
Đà Nẵng
0028
Thứ ba
30/06/2020
Quảng Nam
3604
Đắc Lắc
7950
Thứ hai
29/06/2020
Thừa Thiên Huế
1706
Phú Yên
2257
Chủ nhật
28/06/2020
Kon Tum
0058
Khánh Hòa
3433
Thứ bảy
27/06/2020
Quảng Ngãi
8032
Đắc Nông
5600
Đà Nẵng
3143
Thứ sáu
26/06/2020
Ninh Thuận
0791
Gia Lai
6167
Thứ năm
25/06/2020
Quảng Trị
9750
Quảng Bình
5893
Bình Định
9853
Thứ tư
24/06/2020
Khánh Hòa
9806
Đà Nẵng
0247
Thứ ba
23/06/2020
Quảng Nam
2484
Đắc Lắc
8057

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ tư
22/07/2020
Khánh Hòa
8320
Đà Nẵng
4580
Thứ ba
21/07/2020
Quảng Nam
0061
Đắc Lắc
0941
Thứ hai
20/07/2020
Thừa Thiên Huế
6769
Phú Yên
0689
Chủ nhật
19/07/2020
Kon Tum
3392
Khánh Hòa
8488
Thứ bảy
18/07/2020
Quảng Ngãi
3349
Đắc Nông
6954
Đà Nẵng
2344
Thứ sáu
17/07/2020
Ninh Thuận
2239
Gia Lai
7419
Thứ năm
16/07/2020
Quảng Trị
0004
Quảng Bình
5850
Bình Định
2719
Thứ tư
15/07/2020
Khánh Hòa
8934
Đà Nẵng
9757
Thứ ba
14/07/2020
Quảng Nam
5865
Đắc Lắc
2652
Thứ hai
13/07/2020
Thừa Thiên Huế
6513
Phú Yên
7387
Chủ nhật
12/07/2020
Kon Tum
5652
Khánh Hòa
6918
Thứ bảy
11/07/2020
Quảng Ngãi
5333
Đắc Nông
6131
Đà Nẵng
4544
Thứ sáu
10/07/2020
Ninh Thuận
9167
Gia Lai
1830
Thứ năm
09/07/2020
Quảng Trị
1655
Quảng Bình
7574
Bình Định
3605
Thứ tư
08/07/2020
Khánh Hòa
4042
Đà Nẵng
5159
Thứ ba
07/07/2020
Quảng Nam
2232
Đắc Lắc
8552
Thứ hai
06/07/2020
Thừa Thiên Huế
5206
Phú Yên
7918
Chủ nhật
05/07/2020
Kon Tum
3170
Khánh Hòa
4473
Thứ bảy
04/07/2020
Quảng Ngãi
3864
Đắc Nông
8004
Đà Nẵng
5422
Thứ sáu
03/07/2020
Ninh Thuận
5420
Gia Lai
5571
Thứ năm
02/07/2020
Quảng Trị
1606
Quảng Bình
3091
Bình Định
3786
Thứ tư
01/07/2020
Khánh Hòa
2017
Đà Nẵng
0028
Thứ ba
30/06/2020
Quảng Nam
3604
Đắc Lắc
7950
Thứ hai
29/06/2020
Thừa Thiên Huế
1706
Phú Yên
2257
Chủ nhật
28/06/2020
Kon Tum
0058
Khánh Hòa
3433
Thứ bảy
27/06/2020
Quảng Ngãi
8032
Đắc Nông
5600
Đà Nẵng
3143
Thứ sáu
26/06/2020
Ninh Thuận
0791
Gia Lai
6167
Thứ năm
25/06/2020
Quảng Trị
9750
Quảng Bình
5893
Bình Định
9853
Thứ tư
24/06/2020
Khánh Hòa
9806
Đà Nẵng
0247
Thứ ba
23/06/2020
Quảng Nam
2484
Đắc Lắc
8057