Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
02/11/2019
Quảng Ngãi
9443
Đắc Nông
8332
Đà Nẵng
5816
Thứ sáu
01/11/2019
Ninh Thuận
4408
Gia Lai
6561
Thứ năm
31/10/2019
Quảng Trị
1146
Quảng Bình
1849
Bình Định
3726
Thứ tư
30/10/2019
Khánh Hòa
5961
Đà Nẵng
5636
Thứ ba
29/10/2019
Quảng Nam
3134
Đắc Lắc
3810
Thứ hai
28/10/2019
Thừa Thiên Huế
2336
Phú Yên
4602
Chủ nhật
27/10/2019
Kon Tum
0868
Khánh Hòa
7797
Thứ bảy
26/10/2019
Quảng Ngãi
9533
Đắc Nông
1355
Đà Nẵng
0810
Thứ sáu
25/10/2019
Ninh Thuận
3940
Gia Lai
5205
Thứ năm
24/10/2019
Quảng Trị
3436
Quảng Bình
7422
Bình Định
6185
Thứ tư
23/10/2019
Khánh Hòa
8735
Đà Nẵng
5197
Thứ ba
22/10/2019
Quảng Nam
7005
Đắc Lắc
1029
Thứ hai
21/10/2019
Thừa Thiên Huế
6531
Phú Yên
8556
Chủ nhật
20/10/2019
Kon Tum
7544
Khánh Hòa
8148
Thứ bảy
19/10/2019
Quảng Ngãi
2927
Đắc Nông
5654
Đà Nẵng
2715
Thứ sáu
18/10/2019
Ninh Thuận
7246
Gia Lai
7839
Thứ năm
17/10/2019
Quảng Trị
7640
Quảng Bình
0478
Bình Định
3605
Thứ tư
16/10/2019
Khánh Hòa
1449
Đà Nẵng
1332
Thứ ba
15/10/2019
Quảng Nam
8984
Đắc Lắc
2843
Thứ hai
14/10/2019
Thừa Thiên Huế
3310
Phú Yên
0275
Chủ nhật
13/10/2019
Kon Tum
5269
Khánh Hòa
5694
Thứ bảy
12/10/2019
Quảng Ngãi
5736
Đắc Nông
8490
Đà Nẵng
9307
Thứ sáu
11/10/2019
Ninh Thuận
3364
Gia Lai
1608
Thứ năm
10/10/2019
Quảng Trị
9350
Quảng Bình
0379
Bình Định
6091
Thứ tư
09/10/2019
Khánh Hòa
5622
Đà Nẵng
3526
Thứ ba
08/10/2019
Quảng Nam
2198
Đắc Lắc
5672
Thứ hai
07/10/2019
Thừa Thiên Huế
7253
Phú Yên
5704
Chủ nhật
06/10/2019
Kon Tum
0122
Khánh Hòa
1468
Thứ bảy
05/10/2019
Quảng Ngãi
6570
Đắc Nông
3909
Đà Nẵng
6412
Thứ sáu
04/10/2019
Ninh Thuận
2985
Gia Lai
0337

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
02/11/2019
Quảng Ngãi
9443
Đắc Nông
8332
Đà Nẵng
5816
Thứ sáu
01/11/2019
Ninh Thuận
4408
Gia Lai
6561
Thứ năm
31/10/2019
Quảng Trị
1146
Quảng Bình
1849
Bình Định
3726
Thứ tư
30/10/2019
Khánh Hòa
5961
Đà Nẵng
5636
Thứ ba
29/10/2019
Quảng Nam
3134
Đắc Lắc
3810
Thứ hai
28/10/2019
Thừa Thiên Huế
2336
Phú Yên
4602
Chủ nhật
27/10/2019
Kon Tum
0868
Khánh Hòa
7797
Thứ bảy
26/10/2019
Quảng Ngãi
9533
Đắc Nông
1355
Đà Nẵng
0810
Thứ sáu
25/10/2019
Ninh Thuận
3940
Gia Lai
5205
Thứ năm
24/10/2019
Quảng Trị
3436
Quảng Bình
7422
Bình Định
6185
Thứ tư
23/10/2019
Khánh Hòa
8735
Đà Nẵng
5197
Thứ ba
22/10/2019
Quảng Nam
7005
Đắc Lắc
1029
Thứ hai
21/10/2019
Thừa Thiên Huế
6531
Phú Yên
8556
Chủ nhật
20/10/2019
Kon Tum
7544
Khánh Hòa
8148
Thứ bảy
19/10/2019
Quảng Ngãi
2927
Đắc Nông
5654
Đà Nẵng
2715
Thứ sáu
18/10/2019
Ninh Thuận
7246
Gia Lai
7839
Thứ năm
17/10/2019
Quảng Trị
7640
Quảng Bình
0478
Bình Định
3605
Thứ tư
16/10/2019
Khánh Hòa
1449
Đà Nẵng
1332
Thứ ba
15/10/2019
Quảng Nam
8984
Đắc Lắc
2843
Thứ hai
14/10/2019
Thừa Thiên Huế
3310
Phú Yên
0275
Chủ nhật
13/10/2019
Kon Tum
5269
Khánh Hòa
5694
Thứ bảy
12/10/2019
Quảng Ngãi
5736
Đắc Nông
8490
Đà Nẵng
9307
Thứ sáu
11/10/2019
Ninh Thuận
3364
Gia Lai
1608
Thứ năm
10/10/2019
Quảng Trị
9350
Quảng Bình
0379
Bình Định
6091
Thứ tư
09/10/2019
Khánh Hòa
5622
Đà Nẵng
3526
Thứ ba
08/10/2019
Quảng Nam
2198
Đắc Lắc
5672
Thứ hai
07/10/2019
Thừa Thiên Huế
7253
Phú Yên
5704
Chủ nhật
06/10/2019
Kon Tum
0122
Khánh Hòa
1468
Thứ bảy
05/10/2019
Quảng Ngãi
6570
Đắc Nông
3909
Đà Nẵng
6412
Thứ sáu
04/10/2019
Ninh Thuận
2985
Gia Lai
0337