Sớ đầu đuôi miền Trung

Chủ nhật
04/08/2019
Kon Tum
8933
Khánh Hòa
1841
Thứ bảy
03/08/2019
Quảng Ngãi
4821
Đắc Nông
1063
Đà Nẵng
8757
Thứ sáu
02/08/2019
Ninh Thuận
8183
Gia Lai
4604
Thứ năm
01/08/2019
Quảng Trị
3753
Quảng Bình
5308
Bình Định
1053
Thứ tư
31/07/2019
Khánh Hòa
5079
Đà Nẵng
3337
Thứ ba
30/07/2019
Quảng Nam
3966
Đắc Lắc
0597
Thứ hai
29/07/2019
Thừa Thiên Huế
6496
Phú Yên
1986
Chủ nhật
28/07/2019
Kon Tum
1999
Khánh Hòa
6808
Thứ bảy
27/07/2019
Quảng Ngãi
4706
Đắc Nông
4348
Đà Nẵng
1648
Thứ sáu
26/07/2019
Ninh Thuận
9197
Gia Lai
8623
Thứ năm
25/07/2019
Quảng Trị
6431
Quảng Bình
8577
Bình Định
7260
Thứ tư
24/07/2019
Khánh Hòa
8739
Đà Nẵng
7735
Thứ ba
23/07/2019
Quảng Nam
4339
Đắc Lắc
9428
Thứ hai
22/07/2019
Thừa Thiên Huế
9525
Phú Yên
3740
Chủ nhật
21/07/2019
Kon Tum
3069
Khánh Hòa
8311
Thứ bảy
20/07/2019
Quảng Ngãi
9444
Đắc Nông
6727
Đà Nẵng
6371
Thứ sáu
19/07/2019
Ninh Thuận
7114
Gia Lai
1154
Thứ năm
18/07/2019
Quảng Trị
8460
Quảng Bình
7688
Bình Định
0241
Thứ tư
17/07/2019
Khánh Hòa
4136
Đà Nẵng
7645
Thứ ba
16/07/2019
Quảng Nam
4682
Đắc Lắc
5711
Thứ hai
15/07/2019
Thừa Thiên Huế
1705
Phú Yên
0445
Chủ nhật
14/07/2019
Kon Tum
2463
Khánh Hòa
7045
Thứ bảy
13/07/2019
Quảng Ngãi
3481
Đắc Nông
7875
Đà Nẵng
2073
Thứ sáu
12/07/2019
Ninh Thuận
2966
Gia Lai
3769
Thứ năm
11/07/2019
Quảng Trị
1576
Quảng Bình
2523
Bình Định
7275
Thứ tư
10/07/2019
Khánh Hòa
7219
Đà Nẵng
3638
Thứ ba
09/07/2019
Quảng Nam
7396
Đắc Lắc
2127
Thứ hai
08/07/2019
Thừa Thiên Huế
8704
Phú Yên
8466
Chủ nhật
07/07/2019
Kon Tum
9188
Khánh Hòa
3094
Thứ bảy
06/07/2019
Quảng Ngãi
1465
Đắc Nông
9840
Đà Nẵng
7880

Sớ đầu đuôi miền Trung

Chủ nhật
04/08/2019
Kon Tum
8933
Khánh Hòa
1841
Thứ bảy
03/08/2019
Quảng Ngãi
4821
Đắc Nông
1063
Đà Nẵng
8757
Thứ sáu
02/08/2019
Ninh Thuận
8183
Gia Lai
4604
Thứ năm
01/08/2019
Quảng Trị
3753
Quảng Bình
5308
Bình Định
1053
Thứ tư
31/07/2019
Khánh Hòa
5079
Đà Nẵng
3337
Thứ ba
30/07/2019
Quảng Nam
3966
Đắc Lắc
0597
Thứ hai
29/07/2019
Thừa Thiên Huế
6496
Phú Yên
1986
Chủ nhật
28/07/2019
Kon Tum
1999
Khánh Hòa
6808
Thứ bảy
27/07/2019
Quảng Ngãi
4706
Đắc Nông
4348
Đà Nẵng
1648
Thứ sáu
26/07/2019
Ninh Thuận
9197
Gia Lai
8623
Thứ năm
25/07/2019
Quảng Trị
6431
Quảng Bình
8577
Bình Định
7260
Thứ tư
24/07/2019
Khánh Hòa
8739
Đà Nẵng
7735
Thứ ba
23/07/2019
Quảng Nam
4339
Đắc Lắc
9428
Thứ hai
22/07/2019
Thừa Thiên Huế
9525
Phú Yên
3740
Chủ nhật
21/07/2019
Kon Tum
3069
Khánh Hòa
8311
Thứ bảy
20/07/2019
Quảng Ngãi
9444
Đắc Nông
6727
Đà Nẵng
6371
Thứ sáu
19/07/2019
Ninh Thuận
7114
Gia Lai
1154
Thứ năm
18/07/2019
Quảng Trị
8460
Quảng Bình
7688
Bình Định
0241
Thứ tư
17/07/2019
Khánh Hòa
4136
Đà Nẵng
7645
Thứ ba
16/07/2019
Quảng Nam
4682
Đắc Lắc
5711
Thứ hai
15/07/2019
Thừa Thiên Huế
1705
Phú Yên
0445
Chủ nhật
14/07/2019
Kon Tum
2463
Khánh Hòa
7045
Thứ bảy
13/07/2019
Quảng Ngãi
3481
Đắc Nông
7875
Đà Nẵng
2073
Thứ sáu
12/07/2019
Ninh Thuận
2966
Gia Lai
3769
Thứ năm
11/07/2019
Quảng Trị
1576
Quảng Bình
2523
Bình Định
7275
Thứ tư
10/07/2019
Khánh Hòa
7219
Đà Nẵng
3638
Thứ ba
09/07/2019
Quảng Nam
7396
Đắc Lắc
2127
Thứ hai
08/07/2019
Thừa Thiên Huế
8704
Phú Yên
8466
Chủ nhật
07/07/2019
Kon Tum
9188
Khánh Hòa
3094
Thứ bảy
06/07/2019
Quảng Ngãi
1465
Đắc Nông
9840
Đà Nẵng
7880