Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
11/11/2019
Thừa Thiên Huế
7503
Phú Yên
3658
Chủ nhật
10/11/2019
Kon Tum
0347
Khánh Hòa
9883
Thứ bảy
09/11/2019
Quảng Ngãi
9206
Đắc Nông
5880
Đà Nẵng
0857
Thứ sáu
08/11/2019
Ninh Thuận
3205
Gia Lai
4709
Thứ năm
07/11/2019
Quảng Trị
5280
Quảng Bình
4660
Bình Định
0755
Thứ tư
06/11/2019
Khánh Hòa
6356
Đà Nẵng
0632
Thứ ba
05/11/2019
Quảng Nam
1483
Đắc Lắc
0059
Thứ hai
04/11/2019
Thừa Thiên Huế
0953
Phú Yên
1122
Chủ nhật
03/11/2019
Kon Tum
0884
Khánh Hòa
6502
Thứ bảy
02/11/2019
Quảng Ngãi
9443
Đắc Nông
8332
Đà Nẵng
5816
Thứ sáu
01/11/2019
Ninh Thuận
4408
Gia Lai
6561
Thứ năm
31/10/2019
Quảng Trị
1146
Quảng Bình
1849
Bình Định
3726
Thứ tư
30/10/2019
Khánh Hòa
5961
Đà Nẵng
5636
Thứ ba
29/10/2019
Quảng Nam
3134
Đắc Lắc
3810
Thứ hai
28/10/2019
Thừa Thiên Huế
2336
Phú Yên
4602
Chủ nhật
27/10/2019
Kon Tum
0868
Khánh Hòa
7797
Thứ bảy
26/10/2019
Quảng Ngãi
9533
Đắc Nông
1355
Đà Nẵng
0810
Thứ sáu
25/10/2019
Ninh Thuận
3940
Gia Lai
5205
Thứ năm
24/10/2019
Quảng Trị
3436
Quảng Bình
7422
Bình Định
6185
Thứ tư
23/10/2019
Khánh Hòa
8735
Đà Nẵng
5197
Thứ ba
22/10/2019
Quảng Nam
7005
Đắc Lắc
1029
Thứ hai
21/10/2019
Thừa Thiên Huế
6531
Phú Yên
8556
Chủ nhật
20/10/2019
Kon Tum
7544
Khánh Hòa
8148
Thứ bảy
19/10/2019
Quảng Ngãi
2927
Đắc Nông
5654
Đà Nẵng
2715
Thứ sáu
18/10/2019
Ninh Thuận
7246
Gia Lai
7839
Thứ năm
17/10/2019
Quảng Trị
7640
Quảng Bình
0478
Bình Định
3605
Thứ tư
16/10/2019
Khánh Hòa
1449
Đà Nẵng
1332
Thứ ba
15/10/2019
Quảng Nam
8984
Đắc Lắc
2843
Thứ hai
14/10/2019
Thừa Thiên Huế
3310
Phú Yên
0275
Chủ nhật
13/10/2019
Kon Tum
5269
Khánh Hòa
5694

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
11/11/2019
Thừa Thiên Huế
7503
Phú Yên
3658
Chủ nhật
10/11/2019
Kon Tum
0347
Khánh Hòa
9883
Thứ bảy
09/11/2019
Quảng Ngãi
9206
Đắc Nông
5880
Đà Nẵng
0857
Thứ sáu
08/11/2019
Ninh Thuận
3205
Gia Lai
4709
Thứ năm
07/11/2019
Quảng Trị
5280
Quảng Bình
4660
Bình Định
0755
Thứ tư
06/11/2019
Khánh Hòa
6356
Đà Nẵng
0632
Thứ ba
05/11/2019
Quảng Nam
1483
Đắc Lắc
0059
Thứ hai
04/11/2019
Thừa Thiên Huế
0953
Phú Yên
1122
Chủ nhật
03/11/2019
Kon Tum
0884
Khánh Hòa
6502
Thứ bảy
02/11/2019
Quảng Ngãi
9443
Đắc Nông
8332
Đà Nẵng
5816
Thứ sáu
01/11/2019
Ninh Thuận
4408
Gia Lai
6561
Thứ năm
31/10/2019
Quảng Trị
1146
Quảng Bình
1849
Bình Định
3726
Thứ tư
30/10/2019
Khánh Hòa
5961
Đà Nẵng
5636
Thứ ba
29/10/2019
Quảng Nam
3134
Đắc Lắc
3810
Thứ hai
28/10/2019
Thừa Thiên Huế
2336
Phú Yên
4602
Chủ nhật
27/10/2019
Kon Tum
0868
Khánh Hòa
7797
Thứ bảy
26/10/2019
Quảng Ngãi
9533
Đắc Nông
1355
Đà Nẵng
0810
Thứ sáu
25/10/2019
Ninh Thuận
3940
Gia Lai
5205
Thứ năm
24/10/2019
Quảng Trị
3436
Quảng Bình
7422
Bình Định
6185
Thứ tư
23/10/2019
Khánh Hòa
8735
Đà Nẵng
5197
Thứ ba
22/10/2019
Quảng Nam
7005
Đắc Lắc
1029
Thứ hai
21/10/2019
Thừa Thiên Huế
6531
Phú Yên
8556
Chủ nhật
20/10/2019
Kon Tum
7544
Khánh Hòa
8148
Thứ bảy
19/10/2019
Quảng Ngãi
2927
Đắc Nông
5654
Đà Nẵng
2715
Thứ sáu
18/10/2019
Ninh Thuận
7246
Gia Lai
7839
Thứ năm
17/10/2019
Quảng Trị
7640
Quảng Bình
0478
Bình Định
3605
Thứ tư
16/10/2019
Khánh Hòa
1449
Đà Nẵng
1332
Thứ ba
15/10/2019
Quảng Nam
8984
Đắc Lắc
2843
Thứ hai
14/10/2019
Thừa Thiên Huế
3310
Phú Yên
0275
Chủ nhật
13/10/2019
Kon Tum
5269
Khánh Hòa
5694
X